.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Reklamacja źle wykonanego tatuażu

• Data: 30-06-2024 • Autor: Radca prawny Joanna Korzeniewska

Tatuażystka wykonała tatuaż na szyi niezgodnie z umową. Dolny napis jest krzywo, a podkreślałem, że to ważne, aby został wykonany równo. Tatuaż miał zostać wykonany wyżej, tak aby koszulka nie zasłaniała go po maksymalnym podciągnięciu. Tatuażystka zmieniła jego wysokość w ostatniej chwili podczas odbijania kalki z żelem, nie informując mnie o tym. Wtedy już nie mogłem podciągnąć koszulki, bo był nałożony żel. Oczekuję od tatuażystki pokrycia kosztów całkowitego usunięcia tatuażu i pokrycia kosztów zrobienia nowego. Proszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Reklamacja źle wykonanego tatuażu

Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie tatuażu

Rozumiem Pana zdenerwowanie i rozczarowanie, niestety nie zawsze trafi się na odpowiedniego profesjonalistę. Sprawa pod pewnymi względami może nie być taka prosta.

Wykonanie tatuażu należy niewątpliwie uznać za zawarcie umowy o dzieło, gdyż jej celem jest osiągnięcie określonego rezultatu. W związku z tym na podstawie art. 638 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jest to dla Pana korzystne, gdyż można wprost powoływać się na te udogodnienia dotyczące rękojmi.

Dlatego też teraz należy odwołać się do przepisów dotyczących sprzedaży, a konkretnie odpowiedzialności za towar niezgodny z umową, które stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 556 K.c. „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, gdy rzecz ma wady fizyczne lub prawne”. Pojęcie wady fizycznej zostało z kolei opisane w art. 5561 K.c. Tak więc rzecz ma wadę fizyczną, gdy jest niezgodna z zawartą umową, co może się np. przejawiać w tym, że rzecz nie ma właściwości, jakie powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, gdy nie ma właściwości, o jakich sprzedawca zapewnił kupującego, lub też nie nadaje się do celu, o jakim kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Żądanie zwrotu pieniędzy i usunięcia tatuażu

Z tego, co rozumiem, tatuażystka wykonała dzieło w sposób niezgodny z ustaleniami. Jeśli osoba, z którą zawarł Pan umowę, uczyniła to w ramach prowadzonej przez siebie działalności, a Pan zawarł ją jako konsument, wówczas zgodnie z art. 5562 K.c. gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej, uważa się, że wada lub jej przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej w chwili przejścia niebezpieczeństw i ciężarów na kupującego (zwykle jest to moment wydania rzeczy). To domniemanie niewątpliwie stanowi duże ułatwienie dla kupujących, którzy nie muszą wprost udowadniać, że wada tkwiła w rzeczy sprzedanej, ale wystarczy, że wykażą, iż została ona stwierdzona przed upływem roku, a na sprzedającego przerzucony zostaje obowiązek wykazania, że wcale tak nie było. Co prawda przepisy mówią o wadzie rzeczy sprzedanej, jednak, jak pisałam, przepisy te stosuje się odpowiednio, a więc można również odnieść je przy sprzedaży, zamiast o rzeczy, pisząc o usłudze.

Teraz co do uprawnień, jakie przysługują przy wadzie fizycznej rzeczy. Opisano je w art. 560 K.c. Tak więc kupujący ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca wymieni rzecz na taką wolną od wad albo usunie wadę. Nie stosuje się jednak tego ograniczenia, gdy rzecz była już naprawiana lub wymieniana albo też sprzedający nie dopełnił obowiązku wymiany lub usunięcia wady.

W danym wypadku w grę może wchodzić ewentualne usunięcie tatuażu, zwrot pieniędzy, obniżenie ceny, czyli zwrot części pieniędzy. Powinien Pan zgłosić się do tatuażystki, najlepiej z pisemną reklamacją i żądaniem, a później najlepiej jest spróbować negocjować, żeby załatwić sprawę polubownie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Konieczność zgromadzenia dowodów

Chciałabym zwrócić uwagę na jeden problem. Nie neguję w żaden sposób Pana słów, chciałabym jednak nadmienić, iż w przypadku, gdyby doszło do postępowania sądowego, konieczne będzie udowodnienie, jakie dokładnie były ustalenia i że tatuaż miał mieć dokładnie taki kształt, jaki Pan wspomina. Może bowiem dojść do klasycznej sytuacji „słowo przeciwko słowu”, że Pan będzie mówił jedno, a druga strona zupełnie coś innego i wówczas trudno jest ocenić, komu sąd uwierzy. W każdej sprawie istotne są kwestie dowodowe i powinien Pan się dobrze przygotować w tym zakresie.

Przykłady

Nieodpowiedni kolor tatuażu

Sytuacja: Pan Marek zdecydował się na tatuaż na przedramieniu. Umówił się z tatuażystą na tatuaż w odcieniach niebieskiego. Po zakończeniu pracy okazało się, że tatuaż został wykonany w odcieniach zielonego, co zupełnie nie odpowiadało wcześniejszym ustaleniom.

Reklamacja: Pan Marek złożył reklamację, domagając się zwrotu kosztów oraz pokrycia wydatków na laserowe usunięcie tatuażu. Tatuażysta przyznał się do błędu i zgodził się na zwrot części kosztów, jednak negocjacje w sprawie pokrycia kosztów usunięcia tatuażu wciąż trwają.

 
Nieodpowiednia wielkość tatuażu

Sytuacja: Pani Anna zamówiła mały, dyskretny tatuaż na nadgarstku. Uzgodniła z tatuażystą, że wzór ma mieć nie więcej niż 3 cm. Po wykonaniu tatuażu okazało się, że jego wielkość przekracza 5 cm, co sprawia, że tatuaż jest znacznie bardziej widoczny niż oczekiwała.

Reklamacja: Pani Anna złożyła pisemną reklamację, żądając obniżenia ceny oraz pokrycia kosztów usunięcia tatuażu. Tatuażysta zaproponował obniżenie ceny, ale nie zgodził się na pokrycie kosztów usunięcia. Sprawa może trafić do sądu, jeśli nie zostanie polubownie rozwiązana.

 
Zły wzór tatuażu

Sytuacja: Pan Krzysztof chciał wykonać tatuaż przedstawiający kompas na swojej łydce. Wzór został wcześniej dokładnie omówiony i zatwierdzony. Po wykonaniu tatuażu Pan Krzysztof zauważył, że igła została zamieniona z innej części projektu, co całkowicie zmienia znaczenie tatuażu.

Reklamacja: Pan Krzysztof domagał się pełnego zwrotu kosztów oraz pokrycia wydatków na usunięcie tatuażu. Tatuażysta uznał reklamację i zgodził się na pełny zwrot kosztów, jednak wciąż negocjowane jest pokrycie kosztów usunięcia tatuażu. Pan Krzysztof zastanawia się nad dochodzeniem swoich praw sądownie, jeśli negocjacje nie przyniosą satysfakcjonującego rezultatu.

Podsumowanie

Reklamacja tatuażu wykonanego niezgodnie z umową może być trudna, ale jest możliwa do wyegzekwowania. Kluczowe jest zgromadzenie dowodów oraz jasne określenie swoich żądań, w tym ewentualnego zwrotu kosztów lub pokrycia wydatków na usunięcie tatuażu. Warto również dążyć do polubownego rozwiązania sporu, jednak w razie potrzeby można rozważyć dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism reklamacyjnych, aby skutecznie dochodzić swoich praw w przypadku tatuaży wykonanych niezgodnie z umową. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie na każdym etapie procesu reklamacyjnego. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie zamówień publicznych.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu