.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stowarzyszenia, fundacje, OPP

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 19 | Wyświetlono: wszystkie

Opublikowane: 05.03.2024

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza w ROD

Jestem członkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). W 2021 r. złożyłem w Zarządzie ROD wniosek o zgodę i przyznanie warunków technicznych na przyłącze prądu o większej mocy niż standardowe (przyłącze 3-fazowe). Do dziś nie zostałem skutecznie zawiadomiony o odmowie, po...

Opublikowane: 27.04.2023

Źródła finansowania fundacji a działalność gospodarcza fundatora - konflikt interesów

Fundacja na swą działalność pozyskuje środki zewnętrzne. Jestem jej fundatorem, czyli założycielem. Jednocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i w oparciu o umowę b2b współpracuję z firmą, której owa fundacja zleca zadania i przekazuje środki na ich...

Opublikowane: 12.04.2023

Stowarzyszenie prowadzące przedszkole w likwidacji, co z pracownikami?

Do sądu została zgłoszona likwidacja stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, które nie prowadziło działalności gospodarczej. Natomiast stowarzyszenie prowadziło niepubliczne przedszkole, które z przyczyn niezależnych od nas musiało zostać zamknięte. Utrzymywaliśmy się z dotacji z...

Opublikowane: 11.10.2022

Rozwiązanie stowarzyszenia

Stowarzyszenie rejestrowe nie działa od lat, członkowie się wykruszyli i nigdy nie płacili składek. Stowarzyszenie powstało w 1997 r., funkcjonowało do ok. 2001 r. Potem zaczęli się wykruszać członkowie – statut przewidywał członkostwo dla kierowników jednostek...

Opublikowane: 15.03.2022

Rezygnacji z członkostwa w komisji w stowarzyszeniu

Jestem członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia rejestrowego (wpis w KRS). Poinformowałam e-mailowo zarząd stowarzyszenia o rezygnacji z członkostwa w tej komisji przed końcem kadencji i zwróciłam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków...


Odejście z zarządu stowarzyszenia a odpowiedzialność za zobowiązania

Jestem członkiem czteroosobowego zarządu i jednocześnie jednym z dwóch przedstawicieli stowarzyszenia zwykłego (bez wpisu w KRS, jedynie dokumenty w starostwie). Podpisałem w imieniu stowarzyszenia umowy z osobami fizycznymi o budowę domków i dzierżawę ziemi na terenie naszego...


Ważność umowy cesji wierzytelności

Jestem byłym pracownikiem pewnej fundacji, która obecnie jest w likwidacji. Z tego też powodu nabyłem na podstawie umowy cesji jej wierzytelność wobec dłużnika. Sąd wydał nakaz zapłaty, jednakże dłużnik w sprzeciwie podniósł, iż w umowie cesji fundacja była nieprawidłowo...


Ulgi podatkowe przy założeniu fundacji

Chciałbym założyć fundację. Pytanie dotyczy ulg podatkowych dla powołującego i ewentualnie maksymalnej kwoty, którą mogę przeznaczyć na powołanie fundacji. Zarobki z etatu to około 100 tys. zł. Dodatkowo w tym roku sprzedam udziały w spółce warte około 1.5 mln zł. Muszę...


Zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa

Złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu stowarzyszenia prawnego na zarządzie. Jak szybko musi zarząd zwołać zebranie nadzwyczajne stowarzyszenia w celu wyboru prezesa, któremu należy przekazać dokumentację, którą prowadziłem dotychczas osobiście?


Wykluczenie członka ze stowarzyszenia uchwałą za działanie szkodliwe

Czy uchwałą walnego zebrania członków stowarzyszenia można wykluczyć członka za działanie szkodliwe dla stowarzyszenia? Nie ma w statucie żadnego zapisu o możliwości wykluczenie członka z tego powodu.


Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym,...


Prezes stowarzyszenia a praca na etacie i własna firma

Jestem zatrudniona na 1/3 etatu jako główna księgowa w przedszkolu, na 1/2 etatu jako główna księgowa w stowarzyszeniu OPP. Oprócz tego prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Czy takie połączenie jest zgodne z prawem? Czy mogę dalej tak być...


Rozwiązanie stowarzyszenia gdy z członkami nie ma kontaktu

Istnieje stowarzyszenie, członkowie są już nieaktywni, wszyscy porozjeżdżali się po świecie i nie ma z nimi kontaktu. Chciałbym rozwiązać stowarzyszenie, ale nie jestem osobą z zarządu. W wyniku przemian powinienem być, ale ostatnio okazało się, że przesłane kilka...


Czy można zbierać datki na własne potrzeby?

Czy osoba prywatna może zbierać datki na własne potrzeby (ze względu na złą sytuację rodzinną )? Jeśli tak to, czy musi uzyskać zezwolenie? Zbiórka będzie organizowana na terenie różnych województw i na portalach społecznościowych.


Wydłużenie roku obrotowego przez stowarzyszenie

W październiku 2013 r. założyliśmy stowarzyszenie. Nie prowadziło ono działalności, nie miało żadnych dochodów. Zapomnieliśmy w 2014 r. złożyć CIT-8 za 2013 r., później zrobiliśmy to wraz z czynnym żalem. Rokiem obrotowym jest u nas rok kalendarzowy. Chcielibyśmy...


Jakie opłaty i podatki płaci fundacja?

Zamierzam założyć fundację, przekażę na nią działkę, natomiast zaprzyjaźniona firma – dom, który na tej działce postawi. Będzie to siedziba fundacji i miejsce spotkań. Moje pytanie: czy fundacja będzie musiała zapłacić jakieś podatki (dochodowy, od darowizny) w...


Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jestem biologiem. Chciałbym założyć fundację , której głównym celem statutowym będzie produkcja filmu przyrodniczego, na którego realizację chcę zebrać pieniądze. Na pewno nie uda się tej sumy zebrać w ciągu roku. Czy jest możliwe, żeby fundacja zbierała...


Jak zlikwidować fundację?

Chciałabym zlikwidować fundację , która nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek i środki finansowe zostały wyczerpane. Problem polega na tym, że zgodnie ze statutem decyzję o likwidacji może podjąć tylko rada, która obecnie nie istnieje (kadencja...


Założenie fundacji

Zastanawiam się nad założeniem fundacji , której celem byłaby pomoc w nauce dzieciom z uboższych rodzin. W jaki sposób to zrobić? Ile powinien wynosić wkład fundatora? Z jakimi kosztami wiąże się założenie fundacji? Prowadzę biuro rachunkowe. Czy jako...

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu