Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób głosowania w stowarzyszeniu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.06.2013

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania. Przepisy nie regulują sposobu, w jaki takie głosowania powinny się odbywać, dlatego powinien on być określony w statucie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo o stowarzyszeniach1 w sposób bardzo ubogi określa tryb podejmowania uchwał przez stowarzyszenia, wskazując jedynie w art. 11, iż uchwały takie podejmować może walne zebranie członków stowarzyszenia lub zebranie delegatów. Ponadto, jako organy obligatoryjne w stowarzyszeniu, pewne decyzje podejmować muszą również zarząd, który powinien być wieloosobowy, oraz komisja rewizyjna.

W związku z brakiem regulacji ustawowych co do sposobu głosowania w stowarzyszeniach, powinien on być określony w statucie stowarzyszenia. Statut powinien wskazywać, w jakich przypadkach uchwały podejmowane są przez poszczególne organy w głosowaniu jawnym, a w jakich w tajnym. Określona powinna być również większość głosów wymagana do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał (większość zwykła, bezwzględna, czy kwalifikowana) oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.

Wybór trybu głosowania pomiędzy głosowaniem jawnym czy tajnym powinien być dostosowany do rodzaju uchwały. Przykładowo, wyboru władz stowarzyszenia przeważnie dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Większość głosów wymagana do podjęcia uchwały najczęściej dostosowana jest do rangi uchwały. Na przykład decyzje dotyczące zmiany statusu podejmowane są najczęściej kwalifikowaną większością głosów (wyrażoną procentowo lub ułamkowo liczbą głosów konieczną do podjęcia uchwały, np. 2/3). Uchwały w sprawach mniej ważnych mogą być podejmowane zwykłą większością (kiedy głosów „za” jest więcej niż głosów „przeciw”), lub większością bezwzględną („za” musi być więcej niż połowa głosujących).

 


___________________________
1Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki