.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacji z członkostwa w komisji w stowarzyszeniu

• Opublikowano: 15-03-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Jestem członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia rejestrowego (wpis w KRS). Poinformowałam e-mailowo zarząd stowarzyszenia o rezygnacji z członkostwa w tej komisji przed końcem kadencji i zwróciłam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia punktu o przyjęciu mojej rezygnacji i przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do komisji rewizyjnej. Jednocześnie poinformowałam, że stosowne pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem przedłożę na najbliższym WZ. Otrzymałam odpowiedź prezesa, w którym powołuje się na zapis statutu, cytuję: „Mandat członka organu z wyboru wygasa z dniem rezygnacji z funkcji złożonej zarządowi”, i stwierdza, że przyjął do wiadomości moją rezygnację i prosi o jej pisemną wersję. Jednak ja chciałam uzasadnienie mojej rezygnacji przedstawić na WZ, gdyż czynię to z powodu dyskredytowania mojej osoby przez prezesa na każdym poziomie podejmowanych działań w organie kontrolnym. Ja traktuję swój mail jako zapowiedź, aby członkowie stowarzyszenia wiedzieli o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Czy prezes postąpił prawidłowo? Czy mój wniosek o rezygnację nie ma podstaw prawnych, aby poinformować członków stowarzyszenia o aktualnej sytuacji? Czy data rezygnacji tożsama z terminem WZ może spowodować, że na WZ nie będę już członkiem komisji rewizyjnej i nie zostanę dopuszczona do przedstawienia sprawozdania komisji rewizyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacji z członkostwa w komisji w stowarzyszeniu

Rezygnacja z członkostwa w komisji rewizyjnej stowarzyszenia

Nie ma przepisów i opracowań, które wprost dotyczyłyby rezygnacji z funkcji w organie stowarzyszenia. Jednak z uwagi na podobieństwa (rola, charakter, ogólne zasady składania oświadczeń) możemy skorzystać tu z dorobku doktryny i orzecznictwa dotyczącego rezygnacji z funkcji w organach spółek.

 

Poinformowanie przez osobę pełniącą daną funkcję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska (członka organu zarządzającego albo nadzorczego czy też kontrolnego) to nic innego jak jednostronne oświadczenie woli tej osoby mające adresata, którym jest spółka, stowarzyszenie czy inny podmiot, w którym ta osoba pełni swój mandat. Jest to oświadczenie woli, o którym mowa w art. 61 Kodeksu cywilnego (K.c.). A skoro tak, to z mocy powołanego przepisu art. 61 § 1 K.c. uznać należy, że jednostronne oświadczenie woli osoby pełniącej funkcję – stanowiące rezygnację z zajmowanego stanowiska w organie – jest złożone podmiotowi (adresatowi tego oświadczenia) z chwilą, gdy doszło do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z treścią oświadczenia woli o rezygnacji. Dokładnie wyjaśnił to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 21 stycznia 2010 r. (sygn. akt II UK 157/2009, Lexis.pl nr 2441192):

 

Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji w stowarzyszeniu

 „Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną, która […] prowadzi do wygaśnięcia z mocy prawa korporacyjnego stosunku członkostwa w zarządzie spółki z chwilą zakomunikowania woli rezygnacji […] właściwemu organowi spółki lub jej reprezentantowi (w rozpoznawanej sprawie drugiemu z członków pełniącemu funkcję prezesa zarządu) w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią złożonej rezygnacji, która nie wymaga ich akceptacji.”

 

Skoro Państwa statut przewiduje, że mandat wygasa z chwilą złożenia oświadczenia zarządowi, to rację ma prezes, że wysłanie oświadczenia mailem rodzi skutek wygaśnięcia. Chyba że w oświadczeniu wskazała pani datę, z jakim dniem składa rezygnację.

 

Podsumowując: oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą, gdy zarząd mógł się o nim dowiedzieć. Być może problem sprowadza się do procedowania nad Pani rezygnacją. Rzeczywiście nie ma obowiązku podejmować w tym temacie uchwały. Jednak na samym zgromadzeniu może Pani przecież poprosić o głos i wówczas przedstawić swoje stanowisko.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu