.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak zgody jednego spadkobiercy na sprzedaż ziemi ze spadku

• Autor: Michał Berliński

Dostałem w spadku ziemię rolną, do spadku należy 5 osób. Cztery osoby chcą sprzedać ziemię i podzielić się pieniędzmi. Jedna nie zgadza się na sprzedaż. Ta osoba uprawia tą ziemie tzn. zbiera plony, dzierżawi obcym ludziom i bierze za to pieniądze. Czy ma do tego prawo, tzn. korzystać z całości? Czy ktokolwiek ze spadkobierców może zbierać uprawy, korzystać z maszyn rolniczych bez zgody innych spadkobierców? Czy istnieją jakieś prawne spodoba zmuszenia tej osoby do zgody na sprzedaż ziemi? Np. większością głosów czy coś podobnego? Czy można się domagać od tej osoby jakiegoś zadośćuczynienia za lata korzystania z tej ziemi bez mojej wiedzy? O spadku dowiedziałem się niedawno.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zgody jednego spadkobiercy na sprzedaż ziemi ze spadku

Wspólność ułamkowa między spadkobiercami

W przypadku takiego dziedziczenia jak to Pańskie pomiędzy wszystkimi spadkobiercami powstała współwłasność ułamkowa. Wskazać należy, że postępowanie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku nie należą do spraw łatwych. Ale musi Pana pamiętać, że mają one charakter przymusowy, a co za tym idzie – to, czy ktoś będzie przeciwny danemu sposobowi podziału majątku, nie zmienia faktu, że ów podział i tak zostanie przeprowadzony, bowiem sąd ma taki obowiązek. Ze zgodnym podziałem możemy mieć do czynienia u notariusza i to tylko w przypadku gdy wszyscy są zgodni, wszyscy uczestnicy czyli współwłaściciele są zgodni co do samego podziału jak i do sposobu tego podziału. Sprzeciw jednej osoby może spowodować oczywiście opóźnienia w przeprowadzeniu tejże sprawy, choć i tak nie należą one do postępowań.

Dział spadku – podział ziemi

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 210 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności (dział spadku). Zniesienie współwłasności nieruchomości może polegać na:

 

  • podziale fizycznym nieruchomości,
  • przyznaniu nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli za spłatą na rzecz pozostałych,
  • podziale cywilnym – zbyciu nieruchomości i podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli odpowiednio do wysokości ich udziałów.

 

Podstawowym sposobem podziału rzeczy wspólnej jest podział fizyczny. Zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. W przypadku chęci zniesienia współwłasności poprzez jej przyznanie Panu na własność, Sąd nakaże spłatę pozostałych współwłaścicieli, według cen rynkowych bądź według wyceny dokonanej przez biegłego sądowego. Trzecią możliwością jest zniesienie współwłasności poprzez sprzedaż nieruchomości – w tym celu sąd wydaje stosowne postanowienie i zleca dokonanie sprzedaży komornikowi sądowemu działającemu przy tym sądzie, w trybie licytacji publicznej.

Korzystanie przez jednego spadkobiercę z ziemi

Odpowiedź o korzystanie ze spadku przez jedną osobę nie jest prosta. Brzmi bowiem i tak, i nie. Już tłumaczę. Po pierwsze jak najbardziej każdy ze współwłaścicieli ma prawo do korzystania z całego spadku, jednak jego korzystanie nie może pozbawiać prawa do korzystania pozostałych właścicieli. Oznacza to, że nie może w żaden sposób odmawiać Państwu udziału w tym spadku, a z pobieranych pożytków w formie czynszu najmu lubi dzierżawy powinien się z Państwem rozliczać. Oczywiście to samo dotyczy kosztów – jeśli np. przez jakiś czas on sam ponosił koszty, to też takiej osobie należy mu się ich zwrot. Proszę pamiętać, że bardzo ważne też jest to, aby nie doprowadzić, aby taki stan trwał długo, a to dlatego, że osoba korzystająca z tego w pełni może po jakimś czasie wystąpić z roszczeniem o zasiedzenie nieruchomości.

 

Spadkobierca może zbierać plony, korzystać z maszyn. Jednocześnie z pobranych pożytków powinien się rozliczyć z pozostałymi spadkobiercami, tak samo jak i ewentualnymi kosztami.

Sprzedaż wspólnej ziemi

Niestety nie ma niczego takiego jak większość głosów. Oczywiście każdy ze współwłaścicieli może zbyć cały swój udział w majątku spadkowym. Możecie zrobić to Państwo, a zostawić udział brata, który nie chce sprzedać swojego udziału. Oczywiście jednak może ciężej być znaleźć kupca na tą nieruchomość. Inną możliwością jest dopiero przeprowadzenie działu spadku, czyli tzw. zniesienia współwłasności i np. wykupienie udziału tej osoby, a następnie sprzedaż całej nieruchomości.

Zadośćuczynienie za korzystanie wyłącznie przez jednego spadkobiercę

Można natomiast domagać się zadośćuczynienia, jeśli o spadku wie Pan od niedawna. Ale oczywiście najpierw należy wezwać taką osobę do zapłaty, aby mieć dowód na to, że odmówiła Panu udziału w dochodach ze spadku. Jest to konieczny warunek. Takie kwoty można też dochodzić właśnie w toku postępowania o dział spadku, ale koniecznie należy najpierw wystosować do tej osoby pismo z wezwaniem. Dopiero w przypadku odmownej odpowiedzi co do spłaty Pańskiej części lub też odmowy, a także odmowy dopuszczenia do korzystania z majątku spadkowego można pozwać taką osobę o zapłatę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu