.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Upomnienie z poczty o niezapłaconym abonamencie RTV za okres 5 lat

Dostałam z poczty upomnienie o niezapłaconym abonencie RTV za okres 5 lat. Jestem zaskoczona tym faktem, bo nie dostałam żadnych dokumentów potwierdzających długi. Czy można prosić Państwa o poradę prawną w tym zakresie? Czy ten „dług” można umorzyć? W jakim okresie? Poczta Polska w ostatnim czasie nie wysłała do mnie żadnych pism etc. Mam dokonać płatności w ciągu 7 dni. Poczta powołuje się na art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Upomnienie z poczty o niezapłaconym abonamencie RTV za okres 5 lat

Przedawnienie abonamentu RTV

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że do przedawnienia abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie ma art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty abonamentowej.

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Jeżeli zatem zostanie wszczęte przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne w administracji, to bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany.

 

Otrzymała Pani z Poczty polskiej upomnienie, a zatem jest to wstęp do egzekucji – następna będzie egzekucja właśnie.

Rejestracja odbiornika RTV i naliczanie opłat

A co do szans uniknięcia opłat w ogóle – jest to uzależnione od dwóch rzeczy – tak naprawdę czy Poczta ma dowód rejestracji odbiornika i czy Pani ma dowód jego wyrejestrowania. Jak wyjaśniono bowiem w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 888/17, skoro obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych został powiązany z obowiązkiem rejestracji odbiornika RTV – to obowiązkiem wierzyciela (Poczty Polskiej) jest udowodnienie w sposób niebudzący wątpliwości, że dany odbiornik został zarejestrowany w zgodzie prawem, co dopiero stanowi podstawę żądania uiszczenia opłaty abonamentowej od jego posiadacza. Tym bardziej w sytuacji, gdy fakt rejestracji odbiornika RTV jest kwestionowany. Jeżeli miała Pani w grudniu 2007 r. zarejestrowany odbiornik, to w nieprzekraczalnym terminie następnych 12 miesięcy operator publiczny musiał nadać jej indywidualny numer identyfikacyjny i zawiadomić ją o tym pisemnie. Brak takiego zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego w tym terminie uznać trzeba za dowód nieistnienia dowodu rejestracji.

 

Jeżeli Poczta te dokumenty posiada, a Pani nie ma dowodu wyrejestrowania odbiornika, będzie Pani musiała to zapłacić. Cytuję Pani stosowne orzeczenie:

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. aktI SA/Op 313/18: „Aby skutecznie podważyć ciążący obowiązek uiszczania abonamentu, należy wykazać wyrejestrowanie tegoż odbiornika”.

Umorzenie abonamentu RTV

Zgodnie z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika RTV i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. Ustawa nie definiuje pojęcia sytuacji wyjątkowych pozostawiając to każdorazowo do rozstrzygnięcia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Można spróbować napisać wniosek o umorzenie ale od razu mówię, że nie mam możliwości wskazania Pani, co ma Pani tam napisać – to sprawa indywidualna i oceniana przez urząd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu