.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Samochód kupiony z poważną wadą - jak napisać pismo do sprzedawcy o zwrot pieniędzy?

Przed 3 tygodniami zakupiłem samochód z poważną wadą, o której nie wiedziałem, sprzedawca nic mi nie powiedział. Fakty są takie, że właściwie cały silnik jest do wymiany. Posiadam umowę kupna-sprzedaży. Chciałbym odstąpić od umowy oraz zażądać od sprzedawcy zwrotu pieniędzy. Poinformowałem o tym sprzedawcę telefonicznie, ale niestety nie chce sprawy załatwić polubownie, twierdzi, że o wadzie nie wiedział i nie jest to jego wina. Przeczytałem na Państwa stronie, że muszę przesłać do niego pismo listem poleconym. Czy mógłbym prosić o wskazówki, jak ma wyglądać takie pismo? Jeśli mimo to sprzedawca się nie zgodzi na zwrot lub nic mi nie odpowie, jakie dalsze kroki należy podjąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Samochód kupiony z poważną wadą - jak napisać pismo do sprzedawcy o zwrot pieniędzy?

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 K.c. – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Warto również wziąć pod uwagę stwierdzenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 20 listopada 2012 r., w którym czytamy, że: „Odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 K.c.) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży”.

 

Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 K.c.). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności) nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 K.c.) (I ACA 820/12).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy sprzedawca jest zwolniony z rękojmi?

Należy przy tym podnieść, iż sprzedawca nie odpowiada za wady używanej rzeczy wynikające z normalnego używania z tej rzeczy. Jeśli wadliwość wiąże się z jej nadmierną albo także wadliwą eksploatacją, sprzedawca nie powinien odpowiadać z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości pojazdu. Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 K.c. – sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Okręgowego w Zamościu, I Ca 282/13: „Jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 K.c.”.

 

Natomiast Pan wskazał, że sprzedawca w sposób szczegółowy nie poinformował Pana o wadach – nie został np. sporządzony osobny protokół zdawczy z wyszczególnionymi wadami pojazdu i jego historią szkód, zatem sprzedawca nie dopełnił obowiązku ujawnienia wszelkich wad pojazdu i może mieć Pan z tego powodu powyższe roszczenie, w szczególności jeżeli wady są istotne i istnieje domniemanie, że istniały w chwili sprzedaży. Podkreślam – nie ma znaczenia fakt, że sprzedawca nie wiedział o wadzie – odpowiada on na zasadzie ryzyka, nawet jeśli o wadzie nie wiedział.

 

Pismo do sprzedawcy: odstąpienie od umowy, żądanie obniżenia ceny

Idąc dalej, podnoszę, iż artykuł 560 K.c. określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący, czyli Pan, może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny, chyba że sprzedający niezwłocznie dokona naprawy pojazdu. Dlatego też w pierwszej kolejności proponuję Panu wystosować do sprzedawcy wezwanie wraz z oświadczeniem – stosownie do Pana woli – albo o odstąpieniu od umowy, albo o obniżeniu ceny zakupu samochodu. Jeśli sprzedający będzie chciał dokonać niezwłocznej naprawy, powinien się Pan na to zgodzić. Jeżeli natomiast nie dojdzie do niezwłocznej naprawy, może Pan od umowy odstąpić – co pociągnie za sobą zwrot płatności za pojazd, a także naprawienie szkody, a więc konieczność zwrotu płatności, które Pan w pojazd zainwestował.

 

Z uwagi na powyższe, jak Pan słusznie wskazał, proszę w pierwszej kolejności wystosować wezwanie do sprzedawcy wraz z Pana roszczeniem – proszę wskazać termin spełnienia roszczenia, a także przedstawione przeze mnie przepisy. Pismo proszę wysłać listem poleconym. Może Pan dodatkowo dołączyć zdjęcia prezentujące usterki, a nawet opinię mechanika. Sprzedawca powinien zwrócić Panu wszystkie poniesione koszty, czyli w całości pokryć szkodę. Jednak w przypadku braku porozumienia sprawę należy skierować do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu