Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o współpracy

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 24.04.2009

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pracuję dla pewnej firmy na podstawie umowy, w której wymieniony jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia dla obu ze stron. Dostałem właśnie informację o natychmiastowym rozwiązaniu umowy bez uwzględnienia jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, bo kontrahent jest obecnie w stanie upadłości. Dodam, że rozliczenie się z tą firmą polegało na wystawianiu przeze mnie comiesięcznej faktury za wykonaną pracę. Współpraca trwała ponad 3 lata, płatności były regulowane na bieżąco. Co mogę zrobić w tej sytuacji, gdy następuje wypowiedzenie umowy o współpracy? Czy mogę liczyć na jakieś wyrównanie za nieistniejący okres wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy o współpracy

Fot. Fotolia

Wypowiedzenie umowy o współpracy z ważnych powodów

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan umowę o świadczenie usług. Do takich umów stosujemy przepisy o zleceniu (art. 734-751 Kodeksu cywilnego). Umowy tego typu są oparte na wzajemnym zaufaniu stron. Mimo obowiązującej w polskim systemie prawnym zasady swobody umów, nie można z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy o współpracy z ważnych powodów (art. 746 § 3 K.c.).

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, iż nie można ograniczyć rozwiązania umowy o świadczenie usług, jeśli tylko są ważne powody dla takiego rozwiązania. Jeśli zaś w treści umowy strony zawarły inny zapis dotyczący ograniczenia możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy z ważnych powodów, to jest on nieważny na podstawie przepisu art. 58 § 1 K.c. ( tak: wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2001 r., III CKN 304/2000, niepubl.).

Rozwiązanie umowy o współpracy w sytuacji ogłoszenia upadłości 

Zapis o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, jaki znalazł się w umowie, o której Pan pisze, jest ważny i wiążący strony, ale dotyczy jedynie wypowiedzenia bez ważnego powodu. W opisanej przez Pana sytuacji ogłoszenie upadłości stanowi ważny powód, a co za tym idzie – skuteczną podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W przypadku upadłości przedsiębiorstwa nie możemy bowiem uznać, iż wypowiedziano umowę o współpracy bez ważnych powodów, stąd nie może się Pan domagać odszkodowania od swojego kontrahenta. Tylko bowiem rozwiązanie umowy bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez ważnego powodu mogłoby skutkować odpowiedzialnością Pańskiego kontrahenta za ewentualną szkodę, jakiej by Pan doznał w wyniku wypowiedzenia umowy o współpracy.

Wypowiedzenie umowy przez kontrahenta a zapłata umówionego wynagrodzenia

Nie oznacza to jednak, że nie ma Pan prawa wysuwać żadnych roszczeń. Jeżeli Pański kontrahent wypowiedział umowę, to niezależnie od przyczyn takiego działania może Pan domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków. Jeśli zaś poczynił Pan przygotowania na poczet wykonania umowy w kolejnych miesiącach, to może się Pan domagać zapłaty odpowiedniej części umówionego wynagrodzenia.

Jednak takie roszczenia powinien Pan przedstawić swojemu kontrahentowi (w tym przypadku osobie zarządzającej masą upadłości, tj. syndykowi, zarządcy) wraz ze szczegółowymi rozliczeniami, np. rozliczenie kosztów, nakładu pracy, zakupu sprzętu lub podzespołów itp.

Komu należy się odszkodowanie za okres wypowiedzenia?

Inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby łączyła Pana z Pańskim kontrahentem umowa o pracę na czas nieokreślony, wtedy miałby Pan możliwość domagania się odszkodowania za okres wypowiedzenia na podstawie przepisu art. 361 § 1 Kodeksu pracy. Jednak taka sytuacja nie ma miejsca w tym przypadku.

 

Podstawę porady stanowią przepisy i orzecznictwo wskazane w jej treści oraz opracowanie pod redakcją G. Bieńka: „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania”, tom 2, Warszawa 2006.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 9 =

»Podobne materiały

Wystawianie faktur pracodawcy przez pracownika

Jestem zatrudniony w pewnej spółce. Czy mogę rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla mojego pracodawcy? Wiąże się to z zatrudnieniem pracowników oraz wystawianiem faktur za wykonaną pracę mojemu pracodawcy. Jakie przepisy to precyzują i czy jest to prawnie dozwolone?

 

Wypowiedzenie umowy o pozycjonowanie strony

W załączniku przesyłam podpisaną przeze mnie umowę o pozycjonowanie strony. Czy mogę ją wypowiedzieć? Pozycja mojej strony internetowej spadła w wyniku działań firmy pozycjonującej (szczegóły odnośnie działań tej firmy podaję w załączniku). W związku z powyższym drastycznie zmniejszyła się liczba za

 

Wypadek spowodowany przez psa, który wbiegł na ulicę

Dwa tygodnie temu z moim psem na spacer wybrał się syn. Podczas spaceru pies nie zareagował na wezwanie i wbiegł na ulicę. Został potrącony przez motocyklistę. Okazało się, że poszkodowany miał kilka drobnych obrażeń (zwolnienie z pracy) i zniszczoną odzież motocyklową. Policja nałożyła na mojego sy

 

Ułatwianie małoletnim spożycia alkoholu – art. 208 Kodeksu karnego

Obawiam się, że zostanę oskarżony o rozpijanie nieletnich. Klika dni temu kupiłem 2 wina trzem dziewczynom, które znam z widzenia, a później próbowałem kupić nieletniemu koledze 15 piw. Sprzedawca wezwał policję, zgłosił, że kupiłem alkohol nieletnim dziewczynom i że usiłowałem kupić również koledze

 

Ponowne złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Starałem się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na konieczność podjęcia działań dla zapewnienia obsługi mojego kredytu bankowego podczas odbywania kary. Sąd okręgowy wyraził zgodę, prokuratura jednak złożyła zażalenie uwzględnione przez sąd apelacyjny. Otrzymałem wezwanie do

 

Odwieszenie kary za złamanie zakazu prowadzenia samochodu

Mam sądowy zakaz kierowania pojazdami przez okres 4 lat oraz wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Jest to wyrok za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Czy jeśli prowadziłbym teraz samochód na trzeźwo, to w każdym wypadku nastąpi odwieszenie kary?

 

Wynajem pracowników z branży budowlanej a podatek VAT

Obecnie przy montażu naszych urządzeń korzystamy z firm montażowych, którzy są naszymi podwykonawcami. Firmy montażowe wystawiają nam faktury z odwrotnym obciążeniem za usługi zawarte w załączniku nr 14 ustawy VAT. Chcielibyśmy od jednego naszego dostawcy usług „wynająć pracowników” i za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »