.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypowiedzenie umowy o współpracy

• Autor: Anna Jędrzejczak

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pracuję dla pewnej firmy na podstawie umowy, w której wymieniony jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia dla obu ze stron. Dostałem właśnie informację o natychmiastowym rozwiązaniu umowy bez uwzględnienia jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, bo kontrahent jest obecnie w stanie upadłości. Dodam, że rozliczenie się z tą firmą polegało na wystawianiu przeze mnie comiesięcznej faktury za wykonaną pracę. Współpraca trwała ponad 3 lata, płatności były regulowane na bieżąco. Co mogę zrobić w tej sytuacji, gdy następuje wypowiedzenie umowy o współpracy? Czy mogę liczyć na jakieś wyrównanie za nieistniejący okres wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy o współpracy

Fot. Fotolia

Wypowiedzenie umowy o współpracy z ważnych powodów

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan umowę o świadczenie usług. Do takich umów stosujemy przepisy o zleceniu (art. 734-751 Kodeksu cywilnego). Umowy tego typu są oparte na wzajemnym zaufaniu stron. Mimo obowiązującej w polskim systemie prawnym zasady swobody umów, nie można z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy o współpracy z ważnych powodów (art. 746 § 3 K.c.).

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, iż nie można ograniczyć rozwiązania umowy o świadczenie usług, jeśli tylko są ważne powody dla takiego rozwiązania. Jeśli zaś w treści umowy strony zawarły inny zapis dotyczący ograniczenia możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy z ważnych powodów, to jest on nieważny na podstawie przepisu art. 58 § 1 K.c. ( tak: wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2001 r., III CKN 304/2000, niepubl.).

Rozwiązanie umowy o współpracy w sytuacji ogłoszenia upadłości 

Zapis o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, jaki znalazł się w umowie, o której Pan pisze, jest ważny i wiążący strony, ale dotyczy jedynie wypowiedzenia bez ważnego powodu. W opisanej przez Pana sytuacji ogłoszenie upadłości stanowi ważny powód, a co za tym idzie – skuteczną podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W przypadku upadłości przedsiębiorstwa nie możemy bowiem uznać, iż wypowiedziano umowę o współpracy bez ważnych powodów, stąd nie może się Pan domagać odszkodowania od swojego kontrahenta. Tylko bowiem rozwiązanie umowy bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez ważnego powodu mogłoby skutkować odpowiedzialnością Pańskiego kontrahenta za ewentualną szkodę, jakiej by Pan doznał w wyniku wypowiedzenia umowy o współpracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy przez kontrahenta a zapłata umówionego wynagrodzenia

Nie oznacza to jednak, że nie ma Pan prawa wysuwać żadnych roszczeń. Jeżeli Pański kontrahent wypowiedział umowę, to niezależnie od przyczyn takiego działania może Pan domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków. Jeśli zaś poczynił Pan przygotowania na poczet wykonania umowy w kolejnych miesiącach, to może się Pan domagać zapłaty odpowiedniej części umówionego wynagrodzenia.

Jednak takie roszczenia powinien Pan przedstawić swojemu kontrahentowi (w tym przypadku osobie zarządzającej masą upadłości, tj. syndykowi, zarządcy) wraz ze szczegółowymi rozliczeniami, np. rozliczenie kosztów, nakładu pracy, zakupu sprzętu lub podzespołów itp.

Komu należy się odszkodowanie za okres wypowiedzenia?

Inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby łączyła Pana z Pańskim kontrahentem umowa o pracę na czas nieokreślony, wtedy miałby Pan możliwość domagania się odszkodowania za okres wypowiedzenia na podstawie przepisu art. 361 § 1 Kodeksu pracy. Jednak taka sytuacja nie ma miejsca w tym przypadku.

 

Podstawę porady stanowią przepisy i orzecznictwo wskazane w jej treści oraz opracowanie pod redakcją G. Bieńka: „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania”, tom 2, Warszawa 2006.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Jędrzejczak

Absolwentka prawa oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Od 2005 roku udziela porad w kancelarii radców prawnych głównie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu