.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ułatwianie małoletnim spożycia alkoholu – art. 208 Kodeksu karnego

Obawiam się, że zostanę oskarżony o rozpijanie nieletnich. Klika dni temu kupiłem 2 wina trzem dziewczynom, które znam z widzenia, a później próbowałem kupić nieletniemu koledze 15 piw. Sprzedawca wezwał policję, zgłosił, że kupiłem alkohol nieletnim dziewczynom i że usiłowałem kupić również koledze. Tłumaczyłem policjantom, że nie wiem, ile lat mają dziewczyny (nie znam ich adresu ani nazwisk), a poprosiły mnie o wyręczenie w zakupach, bo nie chciały stać w kolejce. Co do piw dla kolegi powiedziałem, że kupowałem dla siebie, a on tylko miał mi pomóc je zanieść do domu. Kolega potwierdził moją wersję. Natomiast o tych dziewczynach jak na razie policja nic chyba nie wie. Badanie alkomatem wykazało u mnie 0,52 promila, piłem wcześniej piwo, do czego się przyznałem. Co mnie teraz czeka? O co mogę zostać oskarżony i jak powinienem się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ułatwianie małoletnim spożycia alkoholu – art. 208 Kodeksu karnego

Co grozi za dostarczanie napojów alkoholowych osobom małoletnim?

Z przedstawionego przez Pana pytania wynika, iż podstawę prawną stanowi art. 208 Kodeksu karnego. Zgodnie bowiem z jego treścią:

 

„Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art. 208 przewiduje przestępstwo rozpijania małoletniego. Według tego przepisu odpowiedzialności karnej może podlegać osoba, która rozpija małoletniego przez dostarczenie mu napoju alkoholowego, ułatwienie jego spożycia lub nakłanianie do spożycia takiego napoju.

 

Strona przedmiotowa przestępstwa polegać może na trzech alternatywnie określonych zachowaniach: dostarczaniu napoju alkoholowego, ułatwianiu spożywania takiego napoju, nakłanianiu do spożywania napojów alkoholowych. Przez „dostarczanie” należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, który w dowolny sposób, odpłatny lub nieodpłatny, przekazuje małoletniemu napój alkoholowy. „Ułatwianie” oznacza podjęcie czynności polegających na usuwaniu przeszkód w dostępie do napoju alkoholowego. „Rozpijanie” to działanie stwarzające niebezpieczeństwo przyzwyczajenia małoletniego do stałego picia napojów alkoholowych lub umocnienia w tego rodzaju skłonności – najczęściej wymagała działania wielokrotnego.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia, który zawiera alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Nakłanianie do spożywania alkoholu

Strona podmiotowa przestępstwa określonego w art. 208 polega na umyślności zarówno w postaci zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. W wypadku gdy mamy do czynienia z nakłanianiem do spożywania napoju alkoholowego, sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim. Ponadto sprawca musi mieć świadomość, że osoba, którą rozpija, jest małoletnia, tzn. że nie ma ukończonych 18 lat.

Popełnianie przestępstwa rozpijania małoletniego

Zagrożenie karne. Za popełnienie przestępstwa rozpijania małoletniego ustawodawca przewidział trzy rodzaje kar: grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Jeżeli sprawcą przestępstwa będzie rodzic lub opiekun małoletniego i zachodzić będą przesłanki orzeczenia pozbawienia albo ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych, zgodnie z art. 51 należy rozważyć możliwość zawiadomienia sądu rodzinnego (zob. uwagi do art. 51). Tryb ścigania przestępstwa określonego w art. 208 ma charakter publicznoskargowy.

 

W Pana wypadku możemy ewentualnie mówić o ułatwianiu spożycia alkoholu. Okolicznością wyłączająca karanie jest brak świadomości co do wieku małoletniego. Trudno powiedzieć, na czym opiera się oskarżenie – zapewne dojdzie do przesłuchania świadków (sprzedawcy w sklepie). W pierwszym etapie proponuję zaczekać na rozwój wypadków.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl