Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewywiązanie się z umowy przez projektanta budowlanego

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.03.2011

W maju 2008 r. zawarłem ustną umowę z projektantem budowlanym. Zleciłem mu wykonanie projektu domu i zebranie dokumentacji potrzebnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Zapłaciłem z góry za całą usługę, której wykonanie miało trwać 5 miesięcy. Do dnia dzisiejszego projektant nie wywiązał się z umowy, przestał się ze mną kontaktować, a ja nie mogę rozpocząć budowy. Co powinienem teraz zrobić?

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawione przez Pana zagadnienie reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., w skrócie K.c.), a dokładniej – art. 734 i następne K.c. dotyczące umowy-zlecenia (w zakresie czynności prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę), przy czym umowa-zlecenie w powszechnym rozumieniu tego słowa nijak się ma do regulacji kodeksowych oraz art. 627 i następnych K.c. regulujących umowę o dzieło.

 

Umowa o przygotowanie projektu budowlanego to klasyczna umowa o dzieło. Zgodnie bowiem z art. 627 K.c.: „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. Tu z taką sytuacją mieliśmy niewątpliwie do czynienia. Przyjmujący zamówienie (projektant budowlany) w tej części umowy miał bowiem za zadanie sporządzenie projektu budowlanego.

 

Z kolei czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę podlegają przepisom o umowie-zleceniu. Tak jak wspomniałem jednak na wstępie, umowa-zlecenie w powszechnym rozumieniu nie jest umową-zleceniem znaną z K.c. Zgodnie bowiem z art. 734 K.c.:

 

„§ 1. „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”.

 

„§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Skoro zatem projektant zobowiązany był do uzyskania pozwolenia na budowę dla zaprojektowanej przez siebie inwestycji (a tak wynika z Pańskiego pytania), to w tym zakresie jest z Panem związany umową-zleceniem.

 

Powyższe wyjaśnienia nie są bez znaczenia. Musimy bowiem poszukać źródła niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez projektanta. Jeżeli problem będzie tkwił w dziele (projekcie budowlanym), to w zakresie Pańskich uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy stosować będziemy przepisy dotyczące umowy o dzieło. Jeżeli jednak problematyczne będą czynności, do których wykonania projektant był zobowiązany umową-zleceniem – to wtedy stosujemy przepisy o umowie-zleceniu.

 

Bez względu jednak na podstawę prawną (umowa-zlecenie / umowa o dzieło), Pańskie roszczenia z obydwu tych umów uległy przedawnieniu.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 646 K.c. „roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane”.

 

W zakresie umowy-zlecenia zastosowanie znajdzie art. 751 K.c., zgodnie z którym „z upływem lat dwóch przedawniają się:

 

  1. roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  2. roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone”.

 

Skoro więc od dnia oddania dzieła upłynęło więcej niż 2 lata, to roszczenia z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia są przedawnione.

 

W mojej ocenie jest malutkie „światełko w tunelu”, dzięki któremu można próbować znaleźć wyjście z tej niekomfortowej sytuacji. Po pierwsze, możliwe jest, że projektant nie zorientuje się, że Pańskie roszczenia są przedawnione, i zadośćuczyni im. Wtedy nawet jeżeli spełni świadczenie nienależne, to jako tzw. świadczenie naturalne (spełnione mimo braku możliwości przymusowej jego egzekucji) nie może być przedmiotem roszczenia osoby, która spełniła to świadczenie o jego zwrot na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

Po drugie, można spróbować sporządzić wezwanie do wykonania zlecenia i wykonania dzieła zgodnie z umową w odpowiednim czasie. Należy się tu posiłkować stwierdzeniem, że przecież w umowie nie wskazano wprost terminu wykonania dzieła, a skoro tak, to uprawnieniem dającego zlecenie (zamawiającego) jest wyznaczenie tego terminu przyjmującemu zlecenie (przyjmującemu zamówienie). Można w ten sposób próbować określić odmienny (od wskazanego w wcześniej) termin wykonania dzieła lub zlecenia, a co za tym idzie – także termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia.

 

Sugeruję więc sporządzenie wezwania do niezwłocznego wykonania zlecenia przez przyjmującego zlecenie zgodnie z treścią umowy, z zagrożeniem odstąpienia od umowy i tzw. wykonania zastępczego, a więc takiej sytuacji, gdzie daje Pan zlecenie komuś innemu, ten ktoś to zlecenie wykonuje, a potem kosztami tego przedsięwzięcia obciąża Pan przyjmującego zlecenie (projektanta), który nie wykonał należycie swojego zobowiązania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Niewywiązanie się z umowy o roboty budowlane

Firma, której zleciłam budowę domu, nie wywiązała się z umowy o roboty budowlane. Budynek ma wiele usterek – niestety nadzorowałam budowę samodzielnie i nie zauważyłam ich od razu; wykonawca nie chce ich poprawić ani nie zgadza się na zwrot części pieniędzy (zapłaciłam całą sumę z góry). Co powinnam zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »