.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 657 | Wyświetlono: 1-20

Rozliczenie podatkowe inwestycji w papiery wartościowe u zagranicznego brokera

Moje pytania dotyczą korzystania z usług zagranicznego brokera w celu zakupu papierów wartościowych. Przepisy nie zezwalają, aby broker przechowywał depozyty klientów, w związku z tym środki na inwestowanie trzymane są na funduszu pieniężnym. Chciałbym się dowiedzieć, jak w...

Sprzedaż działki i zakup mieszkania a podatek

Posiadam działkę, która planuje sprzedać. Nie posiadam żadnej innej nieruchomości. Działka była darowizną w 2020 roku, a więc nie minął okres 5 lat podatkowych. Chciałabym całą kwotę przeznaczyć na zakup mieszkania. Wiem, że mogę tak zrobić i jeśli taki to cel, nie muszę...

Usługi kosmetyczne w zamian za koszt kosmetyków a podatki

Rok temu zamknęłam jednoosobową działalność gospodarczą. W tym roku skończyłam kursy kosmetyczne i w ramach nauki chciałabym praktykować na modelkach. Ze względu na wysoki koszt produktów kosmetycznych chciałabym, aby modelki ten koszt same pokrywały. Nie ma możliwości,...

Działalność gospodarcza i praca na umowę a przejście na ryczałt

Prowadzę spółkę z o.o., jest to poradnia medycyny rodzinnej, w której zatrudniam moją żonę na 1/2 etatu jako kierownika podmiotu leczniczego. Dodatkowo żona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawia faktury na moją poradnię. Czy od stycznia żona może przejść na...

Najem prywatny lokalu wykonywany poza działalnością gospodarczą a zryczałtowany podatek dochodowy

Moje pytanie dotyczy zmiany w opodatkowaniu firmy i lokalu usługowego. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i płacę podatek liniowy. Zacząłem wpłacać 6 lat temu pieniądze na lokal usługowy od dewelopera. Półtora roku temu lokal został oddany do użytku...

Sprzedaż udziału w nieruchomości otrzymanej w spadku i skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Pod koniec 2019 r. nabyłem w spadku udział w nieruchomości gruntowej. Chciałbym w roku 2022 sprzedać ten udział. Ponieważ nie minęło jeszcze 5 lat od sprzedaży, to prawdopodobnie będę musiał zapłacić 19% podatek od wzbogacenia. Jednakże mam zamiar przeznaczyć całość...

Odliczenie podatku na panele fotowoltaiczne a własność nieruchomości

W tamtym roku miałem zamontowane panele fotowoltaiczne , a w tym roku chciałbym od tego odliczyć podatek przy rozliczeniu rocznym , lecz okazuje się, że nie mogę, bo nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości , w którym mieszkam od 1971 r....

Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży gruntów rolnych wraz z zabudowaniami

Od niespełna 4 lat jestem właścicielem zabudowań wraz z ziemią rolną o pow. powyżej 1 ha. Gospodarstwo otrzymałem na mocy umowy darowizny. Pół roku temu zakupiłem mieszkanie w mieście i do niego się wraz z córką przeniosłem. Mam kupca na całe gospodarstwo. Ta osoba sprzedaje...

Jak obliczyć podatek od sprzedaży działki, która została wydzielona z większej zakupionej przed upływem 5 lat?

Przed 4 laty zakupiłem działkę o pow. 0,17 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym (w trakcie budowy) za 200 tys. zł, niedługo potem podzieliłem tę działkę na dwie mniejsze o pow. 0,09 ha i 0,8 ha, na której stoi wspomniany budynek, który teraz jest już...

Jak rozliczyć najem mieszkania który nie był zgłoszony do urzędu skarbowego

Czy jeżeli w tamtym roku przez 10 miesięcy wynajmowałem mieszkanie za 600 zł miesięcznie, ale nie odprowadzałem podatku ani nie zgłosiłem najmu do urzędu skarbowego, to mogę jeszcze do końca lutego roku złożyć deklarację PIT-28 i wykazać te dochody oraz zapłacić podatek na...

Opodatkowanie odprawy i nagrody jubileuszowej

Sprawa dotyczy opodatkowania odprawy i nagrody jubileuszowej. Jestem tzw. seniorem, czyli ukończyłam 60 lat, nie pobieram emerytury, nadal pracuję. Styczeń jest ostatnim miesiącem mojej pracy. Pracuję do 31 stycznia i postanowiłam skorzystać z PIT-0, składając stosowne oświadczenie...

Rozliczanie ulgi na dziecko po rozwodzie rodziców

Od 4 lat jestem po rozwodzie. Z tego małżeństwa jest dwoje małoletnich dzieci, nad którymi opiekę mamy prawo sprawować oboje, ale sąd ustalił, że będą mieszkań ze mną – jestem ich matką. Eksmąż płaci alimenty po 750 zł miesięcznie na każde z dzieci. Kosztami...

Zwolnienie z podatku dochodowego z działalności gospodarczej rencisty KRUS który osiągnął wiek emerytalny

Pytanie dotyczy rencisty pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS, który osiągnął wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury ani renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy taki rencista ma prawo...

Rozliczenie osoby niepełnosprawnej otrzymującej rentę po zmarłym ojcu

Od 8 miesięcy jestem wdową, mam dorosłe, głęboko niepełnosprawne dziecko, która do tej pory miało rentę socjalną, a teraz otrzymuje rentę po ojcu – na stałe, ze względu na stan zdrowia. Nie jest ubezwłasnowolniona, mam pełnomocnictwo notarialne do jej reprezentowania. Czy...

Zakup lokalu na wynajem i odliczenie podatku VAT

Prosiłbym o udzielenie mi informacji w kwestii zakupu lokalu na wynajem. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowana jest ryczałtem 8,5% oraz VAT-em. Mam zamiar kupić lokal na wynajem i zastanawiam się. którą opcję wybrać: jako osoba prywatna lub na działalność...

Zwolnienie z podatku dochodowego wynajmu pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym

Prowadzę 3-hektarowe gospodarstwo rolne (przeliczeniowe 0,60 ha) i mam 4 pokoje, które chciałabym wynająć w ramach agroturystyki. Nie wiem, na jakich zasadach podatkowych mam się rozliczać i proszę o wyjaśnienie. Czy jako rolnik mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku...

Czy zleceniodawca może rozliczyć PIT przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Chciałbym zawrzeć umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną (umowa pomiędzy dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Zależy mi, aby nie obciążać zleceniobiorcy koniecznością rozliczania podatku z tej umowy w jego rozliczenia...

Sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci

Mieliśmy zgodę sądu na sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci, i kupno nowego domu. Dom sprzedaliśmy za 150 tys. złotych, a nowy kupiliśmy za 350 tys. za granicą i braliśmy kredyt, w związku z tym dzieci nie mogły być wpisane do aktu notarialnego. Czy teraz musimy...

Rozliczenie przez firmę podróży pełnomocnika - podatek dochodowy, ZUS

Jestem pełnomocnikiem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem zatrudniony w tej firmie, pobieram emeryturę. Dla właściwego wykonywania funkcji pełnomocnika (pełnomocnictwo ogólne) konieczne są wyjazdy służbowe do kontrahentów przy...

Pieniądze ze spłaty nieruchomości a powstanie zobowiązania podatkowego

Mój mąż jest współwłaścicielem ze swoim bratem (po 1/2 części) nieruchomości przekazanej w formie darowizny przez ich ojca aktem notarialnym z kwietnia 2019 roku. Jest to nieruchomość zabudowana domem piętrowym: my mieszkamy na piętrze, a brat męża z rodziną na parterze...

»Artykuły

Ilość: 24 | Wyświetlono: 1-20

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

50% koszty w umowie o dzieło

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przy rozliczaniu należnego podatku z tytułu dochodu uzyskanego z umowy o dzieło pozwala na znaczące obniżenie daniny, którą będziemy musieli zapłacić fiskusowi. Jednak prawo takie przysługuje tylko...

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania obowiązku podatkowego

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Opodatkowanie odszkodowań

Otrzymałem odszkodowanie. Czy muszę zapłacić podatek? – tematem artykułu jest opodatkowanie odszkodowań i świadczeń podobnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Autor przedstawia problem ze zdefiniowaniem pojęcia „czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

Aport wnoszony przez osobę fizyczną do spółki z o.o. – skutki podatkowe

Artykuł omawia skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki z o.o.

System podatkowy na Litwie

Autorka omawia podstawowe zasady opodatkowania na terytorium Litwy tak osób fizycznych jak i prawnych.

Samochód – demontaż części ze sprowadzanych aut w kontekście prawa podatkowego

Autor omawia, jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcach rozbitych samochodów osobowych i ciężarowych przeznaczonych na części.

Opcje menedżerskie – zasady ogólne, sposób opodatkowania

Autor omawia specyfikę programów opcji menedżerskich oraz sposób ich opodatkowania.

Możliwości optymalizacji momentu rozpoznania przychodu z tytułu umów najmu

Autor omawia potencjalne możliwości optymalizacji rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu.

Istota i zakres uregulowań dotyczących „cienkiej” kapitalizacji

Autor omawia problem niedostatecznej kapitalizacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Koszty zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych

Autor krótko omawia charakter kosztów zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych.

Dochody z udziału w zyskach osób prawnych

Autor krótko charakteryzuje przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych, ze wskazaniem podstawowych wątpliwości związanych z ustaleniem ich wysokości i poborem.

»Materiały

Ilość: 52 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2 3
Następne › »

Podatki progi

W 2012 roku nadal mamy dwa progi podatkowe: – pierwszy próg: stawka 18%, gdy dochody nie przekroczą 85,528 zł; – drugi próg: 32%, gdy dochody przekroczą 85,528 zł.

Podatek od dochodu

Podatek od dochodu to podatek, który właściwie każda zarabiająca osoba musi zapłacić. Podatek od dochodu można obliczać na różne sposoby, np. prowadząc własną działalność. Podatek od dochodu to obowiązkowa "danina" dla państwa.

Dochód brutto

Dochód brutto to dochód, który stanowi podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jeśli chodzi o dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ustala...

Jak obliczyć podatek dochodowy

Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Podatnik jest...

Deklaracja podatkowa

Każdy podatnik oraz płatnik jest obowiązany, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, złożyć w ustalonych terminach deklarację podatkową (zeznanie, wykaz), która to stanowi informację dla celów podatkowych. Prościej mówiąc, deklaracja podatkowa to informacja o naszych dochodach...

Podatek Belki

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych. Wzięła się ona stąd, że przepisy dotyczące podatku od dochodów kapitałowych zostały wprowadzone w 2001 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...

Podatek ryczałt

Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Zyski

Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. Zysk jest wartością ekstensywną (sł. obfitą ilościowo, lecz ubogą jakościowo) i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania...

Działalność gospodarcza formy opodatkowania

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może wybrać spośród pięciu form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową albo podatek tonażowy.

Zyski z giełdy

Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży akcji. Ogólnie mówiąc – uzyskiwać zyski z giełdy. Przyjmuje się co do zasady, że koszty zakupu i dochód uzyskany ze sprzedaży akcji rozliczane są tak jak koszty i...

Stawka amortyzacyjna

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz ten zawiera podstawowe stawki amortyzacji, stosowane w różnych metodach amortyzacji.

Przychód ze sprzedaży

W przypadku sprzedaży „wtórnych” nieruchomości podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży tych nieruchomości. Możemy ją pomniejszyć o koszty np. notarialne, opłatę skarbową, opłatę sądową, wynagrodzenie pośrednika nieruchomości w wysokości, jaką rzeczywiście...

Podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy jest to metoda, dzięki której można wymierzyć i pobrać należności podatkowe. Metoda ta nie wymaga ustalania konkretnej podstawy do obliczenia podatku, ale uwzględnia ona rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej. Zwraca też uwagę na pewne kryteria, jakimi jest np....

Odpisy amortyzacyjne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak wiadomo, podlegają amortyzacji. Można również amortyzować inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie oraz inne składniki majątku niestanowiące własności podatnika, ale spełniające przesłanki do...

Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Zleceniobiorcy, których łączy ze zleceniodawcą umowa zlecenie, są objęci 20% kosztami ryczałtowymi. Wobec nich nie stosuje się kosztów obniżonych ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Koszty 20% wylicza się od kwoty przychodu po obniżeniu ich wcześniej o potrącone przez...

Klasyfikacja środków trwałych

W Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może to być więc: budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Tylko w...

Dochód zwolniony od podatku

Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można podzielić na następujące grupy: • o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz...

Podatek od sprzedaży auta

Przy sprzedaży prywatnego samochodu w określonych sytuacjach podatnik uzyskuje przychód, od którego należy uiścić podatek od sprzedaży auta. Przychód uzyskany ze sprzedaży auta powstaje wyłącznie wówczas, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca...

Jak wypełnić PIT 37

Jak wypełnić PIT 37? Na wstępie należy się upewnić, że właśnie ten formularz będzie dla nas odpowiedni. Jest on właściwy dla podatników, którzy przychody osiągnęli wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek...

« ‹ Poprzednie
1 2 3
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl