.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 623 | Wyświetlono: 1-20

Sprzedaż mieszkania po cenie niższej niż wartość rynkowa - co na to urząd skarbowy?

Rodzice kupili mieszkanie zakładowe w 2020 r. z 50% zniżką z myślą o przekazaniu go mnie i mojej żonie. Sami nie byli nim zainteresowani tym mieszkaniem, gdyż wymaga ono kapitalnego remontu. Chcielibyśmy teraz kupić od rodziców mieszkanie i zaznaczam, że nie jesteśmy zainteresowani...

Zapłata zaległego podatku od nieujawnionych dochodów

Od 5 lat prowadzę popularny kanał na jednym serwisie internetowym. Początkowo było to hobby, ale dość szybko stało się źródłem zarobku. Na początku dochody z reklam były niewielkie, ale z czasem stały się wyższe. Nigdy nie płaciłem podatku dochodowego, bo nie wiedziałam, że...

Sprzedaż mieszkania spadkowego a podatek

W 2013 roku wraz z dwoma braćmi uzyskałem w spadku po mamie mieszkanie, każde po 1/3. W tym roku bracia dokonali darowizny swoich części na moją rzecz. W tej chwili sprzedaję mieszkanie i zamierzam zakupić inne, po niższej cenie, na rynku wtórnym. Nie wiem, jak wygląda sprawa...

Ulga mieszkaniowa przy zakupie działki rolno-budowlanej

Żona sprzedała odziedziczoną nieruchomość. Zamierzamy teraz kupić działkę i skorzystać z ulgi mieszkaniowej zwalniającej z podatku. Wiem, że działka powinna być budowlana bądź przekształcona w budowlaną w terminie do 3 lat od daty sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Co w...

Użyczenie lokalu użytkowego i jego dalszy wynajem a podatki

Posiadam lokal użytkowy na parterze domu, w którym mieszkam. Chciałbym go nieodpłatnie użyczyć pewnej zaufanej osobie. Gdyby nadarzyła się taka możliwość, czy ta osoba mogłaby następnie ten lokal wynająć odpłatnie np. lekarzowi na gabinet lekarski? Jeśli tak, czy wynajmujący...

Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży nieruchomości ze spadku

Ciocia zmarła w marcu 2014 r.* i moja mama otrzymała w spadku po swojej siostrze 1/4 udziału w dom oraz działki rolne – w lutym 2016 r. sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Mama zmarła w 2018 r., a ja zostałam jej jedyną spadkobierczynią na postawie sądowego...

Wynajem lokalu spółce przez wspólnika a podatki

Kupiłam lokal użytkowy, który od 2 miesięcy wynajmuję spółce cywilnej, której jestem współwłaścicielem, na podstawie umowy najmu. Czy powinnam taką umowę zgłosić do urzędu skarbowego? Czy powinnam złożyć oświadczenie w US, w jakiej wysokości będę płacić podatek od...

Rozliczenie straty w działalności gospodarczej sprzed dwóch lat

Problem dotyczy podatku dochodowego. W 2019 r. była strata na działalności w wysokości 6700 zł. W roku 2020 nie została ona odliczona w PIT 36. Czy w 2021 r. w PIT-36 mogę rozliczyć stratę w całości, czy tylko 50%? Jak mam rozliczyć stratę za 2019, skoro nie była częściowo...

Sprzedaż mieszkania po tacie a podatek

W marcu 2020 r. została podpisana umowa darowizny i ustanowienie służebności (akt notarialny) pomiędzy tatą oraz mną i moim bratem na lokal zamieszkiwany przez tatę od 1967 r. Tata zmarł w kwietniu tamtego roku, a mieszkanie zostało sprzedane w lipcu 2020 r. W związku z tym moje...

Wezwanie do korekty PIT-36 i rozliczenie podatku przy braku PIT-11

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy za rok 2020. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. W deklaracji PIT-36 nie wypisywałam należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia korekty zeznania podatkowego, czy...

Sprzedaż mieszkania i kupno nowego a ulga podatkowa

Przed 6 laty nabyłem z żoną do wspólnego majątku mieszkanie za 200 tys. zł, finansując je częściowo z kredytu hipotecznego (150 tys. zł). W ubiegłym roku sprzedaliśmy to mieszkanie za 300 tys. zł, spłacając kredyt w wysokości 125 tys. W tym...

Jakie wydatki obejmuje ulga na własne cele mieszkaniowe?

Chcielibyśmy sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Wszystkie pieniądze zainwestujemy w nasz dom, który jest w trakcie budowy. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest konkretny wykaz materiałów, rzeczy oraz mebli, które urząd skarbowy na pewno uzna za wydatki na...

Od kiedy liczymy nabycie spadku dla podatku dochodowego?

Właśnie sprzedałem działkę 0,35 ara. Dziedziczyłem ją w części ułamkowej po zmarłym ojcu w 2011 r., w 2018 r. odbyło się zniesienie współwłasności – nie dział spadku. Od kiedy liczymy nabycie spadku dla podatku dochodowego 19% – od 2011 czy 2018 r.?

Wynagrodzenie dla opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej

Od maja podejmę się opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną w ramach mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, podpisując umowę z córką podopiecznej. W umowie będzie określone: że będę sprawował opiekę całodobową w mieszkaniu u podopiecznej, ...

Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat i przeznaczenie pieniędzy na budowę domu i spłatę kredytu

Nie upłynęło jeszcze 5 lat od chwili, kiedy otrzymałem w formie darowizny mieszkanie, które obecnie chciałby sprzedać i przeznaczyć środki na budowę domu i spłatę zaciągniętego kredytu. Darowiznę dostałem po ślubie, mamy z żoną wspólność majątkową. Pozwolenie na budowę...

Sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu mieszkaniowego a zwolnienie z podatku

Jesteśmy małżeństwem. Mieszkamy w mieszkaniu, które zostało nabyte przeze mnie przed małżeństwem. Mamy też działkę zakupioną na kredyt, na której budujemy dom. Natomiast niedawno kupiliśmy kolejną działkę (też na kredyt) i również rozpoczęliśmy na niej budowę dom...

Brak świadomości płacenia podatku za wynajem mieszkania

Od niemal dwóch lat wynajmuję mieszkanie, nie mając świadomości konieczności płacenia podatków. Nie widząc o konieczności odprowadzaniu podatku za wynajem, nie robiłam tego. Chciałabym złożyć czynny żal w US i prosić o pomoc w obliczeniu kwoty podatku za ten okres, odsetek...

Nowe przepisy w podatku dochodowym po sprzedaży mieszkania

Problem dotyczy podatku dochodowego w przypadku sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Ojciec zmarł miesiąc temu. Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia spisany przed tygodniem. Prawo własnościowe do lokalu ojciec uzyskał w 1990 roku. Czy w przypadku sprzedaży tego mieszkania przed...

Rozliczenie dochodów z giełdy

Zamierzam zacząć grać na giełdzie już na koncie realnym i jako że muszę rozliczać z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych na giełdzie, wypełniając PIT-38, w zeznaniu rocznym potrzebuje pomocy. Mój broker, u którego będę handlował, podał mi informację, że nie wydają...

Opodatkowanie usług pielęgnacji i wycinki drzew

Przymierzam się do założenia firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) związanej z wycinką oraz pielęgnacją drzew. Zastanawiam się, jaki sposób opodatkowania będzie dla mnie najkorzystniejszy. Proszę o poradę.

»Artykuły

Ilość: 24 | Wyświetlono: 1-20

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

50% koszty w umowie o dzieło

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przy rozliczaniu należnego podatku z tytułu dochodu uzyskanego z umowy o dzieło pozwala na znaczące obniżenie daniny, którą będziemy musieli zapłacić fiskusowi. Jednak prawo takie przysługuje tylko...

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania obowiązku podatkowego

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Opodatkowanie odszkodowań

Otrzymałem odszkodowanie. Czy muszę zapłacić podatek? – tematem artykułu jest opodatkowanie odszkodowań i świadczeń podobnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Autor przedstawia problem ze zdefiniowaniem pojęcia „czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

Aport wnoszony przez osobę fizyczną do spółki z o.o. – skutki podatkowe

Artykuł omawia skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki z o.o.

System podatkowy na Litwie

Autorka omawia podstawowe zasady opodatkowania na terytorium Litwy tak osób fizycznych jak i prawnych.

Samochód – demontaż części ze sprowadzanych aut w kontekście prawa podatkowego

Autor omawia, jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcach rozbitych samochodów osobowych i ciężarowych przeznaczonych na części.

Opcje menedżerskie – zasady ogólne, sposób opodatkowania

Autor omawia specyfikę programów opcji menedżerskich oraz sposób ich opodatkowania.

Możliwości optymalizacji momentu rozpoznania przychodu z tytułu umów najmu

Autor omawia potencjalne możliwości optymalizacji rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu.

Istota i zakres uregulowań dotyczących „cienkiej” kapitalizacji

Autor omawia problem niedostatecznej kapitalizacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Koszty zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych

Autor krótko omawia charakter kosztów zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych.

Dochody z udziału w zyskach osób prawnych

Autor krótko charakteryzuje przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych, ze wskazaniem podstawowych wątpliwości związanych z ustaleniem ich wysokości i poborem.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton