.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 642 | Wyświetlono: 1-20

Zwolnienie z podatku dochodowego wynajmu pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym

Prowadzę 3-hektarowe gospodarstwo rolne (przeliczeniowe 0,60 ha) i mam 4 pokoje, które chciałabym wynająć w ramach agroturystyki. Nie wiem, na jakich zasadach podatkowych mam się rozliczać i proszę o wyjaśnienie. Czy jako rolnik mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku...

Czy zleceniodawca może rozliczyć PIT przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Chciałbym zawrzeć umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną (umowa pomiędzy dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Zależy mi, aby nie obciążać zleceniobiorcy koniecznością rozliczania podatku z tej umowy w jego rozliczenia...

Sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci

Mieliśmy zgodę sądu na sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci, i kupno nowego domu. Dom sprzedaliśmy za 150 tys. złotych, a nowy kupiliśmy za 350 tys. za granicą i braliśmy kredyt, w związku z tym dzieci nie mogły być wpisane do aktu notarialnego. Czy teraz musimy...

Rozliczenie przez firmę podróży pełnomocnika - podatek dochodowy, ZUS

Jestem pełnomocnikiem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nie jestem zatrudniony w tej firmie, pobieram emeryturę. Dla właściwego wykonywania funkcji pełnomocnika (pełnomocnictwo ogólne) konieczne są wyjazdy służbowe do kontrahentów przy...

Pieniądze ze spłaty nieruchomości a powstanie zobowiązania podatkowego

Mój mąż jest współwłaścicielem ze swoim bratem (po 1/2 części) nieruchomości przekazanej w formie darowizny przez ich ojca aktem notarialnym z kwietnia 2019 roku. Jest to nieruchomość zabudowana domem piętrowym: my mieszkamy na piętrze, a brat męża z rodziną na parterze...

Praca zdalna za granicą na rzecz polskiego kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a podatki

Otworzyłam działalność gospodarczą w branży IT. Adres zamieszkania jest inny niż adres wykonywania działalności. Wkrótce zamierzam wyjechać na pół roku za granicę (do Hiszpanii) i tam mieszkać oraz pracować zdalnie na rzecz wyłącznie swojego polskiego kontrahenta. Czy w...

Sprzedaż gospodarstwa rolnego otrzymanego w spadku a podatek

W czerwcu ubiegłego roku na mocy zarejestrowanego aktu dziedziczenia otrzymałem w spadku po mamie gospodarstwo rolne o pow. 2 ha wraz z zabudowaniami. Mama była jego właścicielką od 1992 r. Jeszcze tego samego roku w grudniu, po uzyskaniu zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,...

Niezapłacony podatek po sprzedaży nieruchomości

Właśnie zostało zajęte moje konto bankowe z tytułu niezapłaconego podatku za 2016 r. w wysokości 47 tys. zł. Chodzi o sprzedaż domu, który był moją własnością. Uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyłam na wybudowanie innego domu. Jako że planowałam wyjazd na dłużej za...

Posiadanie kilku nieruchomości a ulga mieszkaniowa

Sprzedałam w czerwcu 2021 r. mieszkanie, które zakupione było w marcu 2017 r. Jednocześnie jestem właścicielem innego mieszkania i współwłaścicielem domu. Chciałam skorzystać z ulgi mieszkaniowej i przeznaczyć fundusze na zakup kolejnego mieszkania, w którym zamieszkam....

Wyjazd za granicę na dłuższy czas - co trzeba zgłosić w urzędach?

Niedługo wyjeżdżam na dłuższy czas z Polski do Londynu w celach zarobkowych na co najmniej dwa lata, najprawdopodobniej na stałe (efektywnie będę w związku z tym zmieniał rezydencję podatkową). Co i w jakim urzędzie powinienem zgłosić – US? ZUS? NFZ? aktualizacja...

Powrót na stałe do Polski, praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy, co z podatkami?

Jestem obywatelką Polski, przed 7 laty wyjechałam na studia do Irlandii i już tam zostałam. Od 2 lat pracuję na cały etat i płacę podatki. Za kilka miesięcy wychodzę za mąż za Irlandczyka, po ślubie chcę wrócić z mężem do Polski. Oboje mamy możliwość pracy zdalnej i...

Podatek od sprzedaży części mieszkania

Jest mieszkanie, którego właścicielami jest teraz mój wujek i mój ojciec, każdy ma połowę mieszkania. Wujek zamierza zrobić darowiznę na mojego ojca swojej połowy mieszkania. Następnie ja zamierzam od taty odkupić pół mieszkania, a pół dostanę w darowiźnie. Podatek od...

Zmiana stawki podatku dla działalności edukacyjnej

Moje pytanie dotyczy kwalifikacji mojej zawodowej działalności edukacyjnej (nauczanie jeżyka angielskiego) do nowej formy opodatkowania. Do tej pory mam rozliczanie jako samodzielnie wykonywanej działalności na ogólnych zasadach opodatkowania. Obecna 8,5-procentowa stawka dla edukacji...

Czy zadatek można zaliczyć jako wydatek mieszkaniowy?

Sprzedałam mieszkanie przed upływem 5 lat kalendarzowych od zakupu. Umowę przedwstępną sprzedaży podpisałam w lipcu, został mi wpłacony zadatek, który przeznaczyłam na na zakup innej nieruchomości we wrześniu. Umowa docelowa sprzedaży dotychczasowej nieruchomości nastąpiła w...

Prowadzenie działalności gospodarczej w cudzym mieszkaniu - użyczenie lub wynajem

Chciałbym zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą w cudzym mieszkaniu, które będę wynajmować lub mieć użyczone. Między mną a właścicielem (mieszkanie jest własnością osoby fizycznej) nie istnieją powiązania rodzinne, jednak chciałbym poznać prawa i...

Dochód z różnicy kursu walut a wykazanie w zeznaniu PIT

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W 2008 roku zamieniłem w banku oszczędności w złotych na euro. W 2021 roku (po 13 latach) zamieniłem w banku oszczędności w euro na złote z przeznaczeniem na spłatę kredytu samochodowego. Sprzedaż waluty euro w 2021 roku...

Inwestycja w kryptowaluty pieniędzy ze sprzedaży działki a ulga mieszkaniowa

W zeszłym roku sprzedałem działkę budowlaną, którą 2 lata wcześniej otrzymałem w formie darowizny. Zaraz po transakcji uzyskane pieniądze oraz dodatkowo część swoich oszczędności zainwestowałem w kryptowaluty. Celem inwestycji jest planowany jeszcze w tym roku, lub w roku...

Zakup części domu i sprzedaż całości a podatek

Ponad 20 lat temu otrzymałam spadek po babci, 3/4 domu, moja mama dostała 1/4 domu. W 2015 roku odkupiłam od mamy te 1/4 domu za 30 000 zł. W roku 2018 sprzedałam cały dom za 200 000 zł. W 2019 roku przesłaliśmy rozliczenie PIT 39, chcieliśmy skorzystać z ulgi podatkowej. Sumę 50...

Sprzedaż mieszkania przez małżonków i zakup innego a wypełnienie PIT

Sprzedaliśmy z mężem mieszkanie. Moja część pochodziła z darowizny od rodziców, którzy zakupili mieszkanie na pół z moim narzeczonym. Darowizna miała miejsce w 2018 r., a sprzedaż mieszkania nastąpiła w 2020 r. Za pieniądze ze sprzedaży zakupiliśmy w grudniu mieszkanie z...

Sprzedaż mieszkania po cenie niższej niż wartość rynkowa - co na to urząd skarbowy?

Rodzice kupili mieszkanie zakładowe w 2020 r. z 50% zniżką z myślą o przekazaniu go mnie i mojej żonie. Sami nie byli nim zainteresowani tym mieszkaniem, gdyż wymaga ono kapitalnego remontu. Chcielibyśmy teraz kupić od rodziców mieszkanie i zaznaczam, że nie jesteśmy zainteresowani...

»Artykuły

Ilość: 24 | Wyświetlono: 1-20

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta podatkowa

Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zmianę siedziby należy jednak zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej...

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

Jak stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub...

Proporcja w VAT a pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości

Do proporcji, na mocy art. 90 ust. 6 pkt 1 u.VAT, nie wlicza się obrotu z tytułu m.in. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości – czym są te transakcje?

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wiele osób nieprowadzących działalności gospodarczej boi się okazjonalnie wykonywać np. usługi dla innych osób nieprowadzących działalności gospodarczej ze względu na przekonanie, iż świadczyć takie usługi można tylko prowadząc działalność gospodarczą i dochód z takiej...

50% koszty w umowie o dzieło

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przy rozliczaniu należnego podatku z tytułu dochodu uzyskanego z umowy o dzieło pozwala na znaczące obniżenie daniny, którą będziemy musieli zapłacić fiskusowi. Jednak prawo takie przysługuje tylko...

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania obowiązku podatkowego

Ośrodek interesów życiowych jako przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Opodatkowanie odszkodowań

Otrzymałem odszkodowanie. Czy muszę zapłacić podatek? – tematem artykułu jest opodatkowanie odszkodowań i świadczeń podobnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Autor przedstawia problem ze zdefiniowaniem pojęcia „czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

Aport wnoszony przez osobę fizyczną do spółki z o.o. – skutki podatkowe

Artykuł omawia skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki z o.o.

System podatkowy na Litwie

Autorka omawia podstawowe zasady opodatkowania na terytorium Litwy tak osób fizycznych jak i prawnych.

Samochód – demontaż części ze sprowadzanych aut w kontekście prawa podatkowego

Autor omawia, jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcach rozbitych samochodów osobowych i ciężarowych przeznaczonych na części.

Opcje menedżerskie – zasady ogólne, sposób opodatkowania

Autor omawia specyfikę programów opcji menedżerskich oraz sposób ich opodatkowania.

Możliwości optymalizacji momentu rozpoznania przychodu z tytułu umów najmu

Autor omawia potencjalne możliwości optymalizacji rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu.

Istota i zakres uregulowań dotyczących „cienkiej” kapitalizacji

Autor omawia problem niedostatecznej kapitalizacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Koszty zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych

Autor krótko omawia charakter kosztów zaniechanych inwestycji w podatkach dochodowych.

Dochody z udziału w zyskach osób prawnych

Autor krótko charakteryzuje przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych, ze wskazaniem podstawowych wątpliwości związanych z ustaleniem ich wysokości i poborem.

»Materiały

Ilość: 52 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2 3
Następne › »

Podatki progi

W 2012 roku nadal mamy dwa progi podatkowe: – pierwszy próg: stawka 18%, gdy dochody nie przekroczą 85,528 zł; – drugi próg: 32%, gdy dochody przekroczą 85,528 zł.

Podatek od dochodu

Podatek od dochodu to podatek, który właściwie każda zarabiająca osoba musi zapłacić. Podatek od dochodu można obliczać na różne sposoby, np. prowadząc własną działalność. Podatek od dochodu to obowiązkowa "danina" dla państwa.

Dochód brutto

Dochód brutto to dochód, który stanowi podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jeśli chodzi o dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, ustala...

Jak obliczyć podatek dochodowy

Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Podatnik jest...

Deklaracja podatkowa

Każdy podatnik oraz płatnik jest obowiązany, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, złożyć w ustalonych terminach deklarację podatkową (zeznanie, wykaz), która to stanowi informację dla celów podatkowych. Prościej mówiąc, deklaracja podatkowa to informacja o naszych dochodach...

Podatek Belki

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od dochodów kapitałowych. Wzięła się ona stąd, że przepisy dotyczące podatku od dochodów kapitałowych zostały wprowadzone w 2001 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...

Podatek ryczałt

Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Zyski

Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. Zysk jest wartością ekstensywną (sł. obfitą ilościowo, lecz ubogą jakościowo) i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania...

Działalność gospodarcza formy opodatkowania

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może wybrać spośród pięciu form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową albo podatek tonażowy.

Zyski z giełdy

Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie dokonywania zakupów i sprzedaży akcji. Ogólnie mówiąc – uzyskiwać zyski z giełdy. Przyjmuje się co do zasady, że koszty zakupu i dochód uzyskany ze sprzedaży akcji rozliczane są tak jak koszty i...

Stawka amortyzacyjna

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz ten zawiera podstawowe stawki amortyzacji, stosowane w różnych metodach amortyzacji.

Przychód ze sprzedaży

W przypadku sprzedaży „wtórnych” nieruchomości podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży tych nieruchomości. Możemy ją pomniejszyć o koszty np. notarialne, opłatę skarbową, opłatę sądową, wynagrodzenie pośrednika nieruchomości w wysokości, jaką rzeczywiście...

Podatek ryczałtowy

Podatek ryczałtowy jest to metoda, dzięki której można wymierzyć i pobrać należności podatkowe. Metoda ta nie wymaga ustalania konkretnej podstawy do obliczenia podatku, ale uwzględnia ona rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej. Zwraca też uwagę na pewne kryteria, jakimi jest np....

Odpisy amortyzacyjne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak wiadomo, podlegają amortyzacji. Można również amortyzować inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie oraz inne składniki majątku niestanowiące własności podatnika, ale spełniające przesłanki do...

Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Zleceniobiorcy, których łączy ze zleceniodawcą umowa zlecenie, są objęci 20% kosztami ryczałtowymi. Wobec nich nie stosuje się kosztów obniżonych ryczałtowych takich jak w umowie o pracę. Koszty 20% wylicza się od kwoty przychodu po obniżeniu ich wcześniej o potrącone przez...

Klasyfikacja środków trwałych

W Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może to być więc: budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Tylko w...

Dochód zwolniony od podatku

Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można podzielić na następujące grupy: • o charakterze socjalnym (np. świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz...

Podatek od sprzedaży auta

Przy sprzedaży prywatnego samochodu w określonych sytuacjach podatnik uzyskuje przychód, od którego należy uiścić podatek od sprzedaży auta. Przychód uzyskany ze sprzedaży auta powstaje wyłącznie wówczas, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca...

Jak wypełnić PIT 37

Jak wypełnić PIT 37? Na wstępie należy się upewnić, że właśnie ten formularz będzie dla nas odpowiedni. Jest on właściwy dla podatników, którzy przychody osiągnęli wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Polski i od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek...

« ‹ Poprzednie
1 2 3
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl