.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zapomoga losowa z ZFŚS a podatek

Autor: Michał Kibil

Zmarł nasz pracownik. W firmie istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Regulamin uwzględnia wypłaty dla członków rodzin byłych pracowników. Pracownik osierocił żonę i troje małoletnich dzieci. Firma chce wypłacić nieopodatkowane zapomogi wszystkim członkom rodziny. Czy mogą to być cztery wypłaty po 2280 zł? Czy należy zrobić cztery przelewy? Dzieci nie mają swoich kont bankowych. Czy można zrobić jeden przelew na konto matki dzieci z opisem, dla kogo przeznaczone są pieniądze? Czy urząd skarbowy nie uzna, że to była jedna zapomoga dla matki dzieci? Jak to opodatkować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczowe dla rozwiązania problemu jest określenie podatnika podatku dochodowego wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).

 

Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od całości swojego dochodu podlegają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tak wskazana wyżej ustawa, jak i inne akty, nie regulują, kogo należy rozumieć pod pojęciem osoby fizycznej. Wykładni pojęcia osoby fizycznej należy więc szukać w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego wskazaniami przez osobę fizyczną należy rozumieć każdego człowieka, od chwili urodzenia aż do śmierci.

 

Tym samym zarówno matka dzieci jak i każde z dzieci są odrębnymi osobami fizycznymi i wobec każdego z nich należy odrębnie stosować przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W związku z tym wobec każdego z powyższych podmiotów odrębnie należy stosować także dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym „wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł”.

 

Powyższe zwolnienie nie może być interpretowane jako zwolnienie od podatku, jeżeli łączna kwota darowizny dedykowana jest każdemu z uprawnionych do otrzymania zapomogi z ZFŚS.

 

Niezależnie, czy dokonają Państwo czterech odrębnych przelewów, czy też jednego zbiorczego z wyszczególnieniem w tytule poszczególnych odbiorców zapomogi, Państwa działanie w rozumieniu prawa podatkowego nie może zostać ujęte w kategoriach przekroczenia zwolnienia z tytułu powyżej przywołanego art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl