.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Cofnięcie rozdzielności majątkowej a wspólne rozliczenie podatku

• Opublikowano: 06-04-2023 • Autor: Marcin Sądej

W październiku starałem się o kredyt hipoteczny. Jestem w związku małżeńskim. Aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, zdecydowałem się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej z żoną (żona nie pracuje, nie ma żadnego dochodu). Niestety nie wiedziałem o tym, że przez to nie będę mógł się rozliczyć wspólnie z małżonką za rok podatkowy. Czy, jeśli teraz anulowałbym rozdzielność majątkową u notariusza, wspólne rozliczenie podatkowe byłoby możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Cofnięcie rozdzielności majątkowej a wspólne rozliczenie podatku

Przywrócenie wspólności małżeńskiej

Przede wszystkim wskażmy, że nie może Pan anulować dokonanej rozdzielności, ale jedynie przywrócić wspólność małżeńską. Jeżeli intercyza została zawarta za zgodną wolą stron, to jest czynnością prawnie skuteczną i jako pozbawiona wad prawnych nie może zostać anulowana. Taka rozdzielność od chwili jej ustanowienia do chwili jej zakończenia wywołuje wszelkie przewidziane prawem skutki prawne. W rezultacie możliwe jest przywrócenie ustroju wspólności małżeńskiej. Takie przywrócenie wspólności w żaden sposób nie przekreśla ważności uprzednio zawartej umowy o rozdzielność majątkową. Intercyza w świetle prawa była ważna i prawnie skuteczna w czasie jej obowiązywania.

Wspólne rozliczenie podatku

Przechodząc na grunt prawa podatkowego, wskażmy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy PIT „małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków”.

 

Zgodnie z art. 11 Ordynacji podatkowej rok podatkowy to rok kalendarzowy.

 

Jak zatem widać, warunkiem wspólnego rozliczenia małżonków jest pozostawanie przez cały rok podatkowy (tj. przez 365 dni) w ustroju wspólności majątkowej. Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, która trwałaby nawet 1 dzień, wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia. Z uwagi zatem na fakt, iż nie jest możliwe uchylenie intercyzy z datą wsteczną – zawarcie umowy o rozdzielność majątkową wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia małżonków w tym przypadku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu