.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Środek wychowawczy w młodości a rekrutacja do Policji

• Opublikowano: 06-04-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Kiedy miałem 14 lat, w roku 2012 sąd wydał wobec mnie postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci upomnienia. Od tej pory nie miałem żadnych incydentów, przewinień i oczywiście nie byłem karany. Czy składając papiery do Policji mam jakiekolwiek szanse, aby się dostać, czy mnie odrzucą? Czy mają wgląd do taki starych spraw? Czy jest coś takiego jak przedawnienie lub skasowanie nagannego czynu nieletniego po pewnym czasie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Środek wychowawczy w młodości a rekrutacja do Policji

Zastosowanie środka wychowawczego wobec nieletniego

Zastosowano wobec Pana, jako osoby nieletniej, środek wychowawczy w postaci upomnienia. Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich orzeczenie środka poprawczego uważa się z mocy prawa za niebyłe z chwilą ukończenia przez sprawcę lat 23, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Natomiast wobec Pana nie zastosowano środka poprawczego a wychowawczy.

 

Usuwanie danych nieletnich po orzeczeniu środka wychowawczego z KRK

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym: „Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 (tj. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środek leczniczy lub środek poprawczy), usuwa się z Rejestru:

 

1) po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:

a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,

b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

c) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego środka,

d) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego 25 lat;

2) po upływie terminów określonych w art. 16 ust. 6, art. 96, art. 235 ust. 6 i art. 237 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

 

A zatem obecnie nie figuruje Pan zapewne w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Może Pan to zresztą sam sprawdzić na oficjalnej stronie rządowej – „Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rekrutacja do Policji – jak sprawdzany jest kandydat?

Natomiast muszę Pana zmartwić, bowiem mimo usunięcia informacji o zastosowaniu środka wychowawczego z KRK Policja ma swój system, gdzie widzi nawet zatarte skazania czy usunięte informacje o stosowaniu środków wychowawczych (poprawnych) itd. Czasem niestety wykorzystuje te dane do oceny kandydata na policjanta, mimo że przepisy taką osobę uznają za niekaraną, skoro w KRK nie widnieje.

 

Sama pisałam wiele skarg na takie działanie w imieniu moich klientów, w tym do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak Policja póki co stoi na stanowisku, że może takie dane wykorzystywać, a UODO również nie uważa tego za naruszenie danych osobowych. Nie jest zatem wykluczone, że Policja tę informację widzi i wpłynie ona na ocenę Pana kandydatury. Proszę jednak stać wówczas na stanowisku, że kandydat na policjanta powinien spełniać szereg wymagań określonych w ustawie o Policji, a jednym z nich jest niekaralność, zaś skoro w myśl art. 14 ustawy o KRK jest Pan traktowany, jakby środka wychowawczego nigdy nie było z chwilą osiągnięcia lat 18, to spełnia Pan ów wymóg niekaralności.

 

Nieposzlakowana opinia kandydata do Policji

Natomiast zawsze w trakcie rekrutacji mogą uznać, że owszem jest Pan niekarany, ale ma Pan nadszarpniętą opinię, bowiem art. 25 ust. 1 ustawy o Policji stanowi:

 

„Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych”.

 

 

Jest to jednak osobna kwestia, zawsze może się Pan odwołać, wskazując, że od X lat nie popełnił Pan żadnego czynu zabronionego, jest uczciwy, sąsiedzi Pana lubią, w pracy jest Pan dobrze oceniany, a eksces z czasów, kiedy był Pan nastolatkiem, nie może rzutować na Pana przyszłość i obecne zachowanie etc.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu