Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz prowadzenia pojazdów na pewien okres dla odbywającego wyrok pozbawienia wolności

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.02.2010

W 2004 roku sąd za moje wykroczenie orzekł zakaz prowadzenie pojazdów przez okres trzech lat. Przebywałem wtedy w zakładzie karnym, dlatego wykonanie wyroku odłożono ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności (odbywałem ją jeszcze przez 4 lata). Obecnie wyszedłem już z więzienia (warunkowo) i prowadzę działalność gospodarczą. Mimo wszystko prowadzę samochód, dlatego po kontroli policyjnej sprawę skierowano do sądu w sprawie odwieszenia kary pozbawienia wolności oraz ukarania mnie za jazdę bez prawa jazdy. Sędzia jednak zauważył, że zawieszenie zakazu prowadzenia pojazdów chyba nie mogło mieć miejsca w moim przypadku. To by diametralnie zmieniło moją sytuację (niezłamanie prawa). Jak jest faktycznie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz prowadzenia pojazdów na pewien okres dla odbywającego wyrok pozbawienia wolności

Czy zakaz prowadzenia pojazdu orzeczony za wykroczenie podlega wstrzymaniu w okresie odbywania kary pozbawienia wolności?

W swoim pytaniu podjął Pan dość kontrowersyjny pogląd, który nie znalazł jeszcze wyjaśnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Analiza właściwych przepisów Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) i Kodeksu wykroczeń (w skrócie K.w.) pozwala na przyjęcie tezy, iż w okresie odbywania kary pozbawienia wolności zakaz prowadzenia pojazdu orzeczony za wykroczenie nie podlega wstrzymaniu i biegnie w dalszym ciągu.

 

Zgodnie z art. 29 § 3 K.w. zakaz prowadzenia pojazdów „obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia”. Orzekając zakaz, nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

 

Z kolei, jak wynika z dyspozycji art. 43 § 2 K.k., zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; „okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo”.

 

Trudno jednak znaleźć analogiczny przepis w Kodeksie wykroczeń, stąd też brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż regulację wynikającą z art. 43 § 2 można przenieść na grunt Kodeksu wykroczeń nawet w drodze analogii.

Termin początkowy od którego należy liczyć bieg zakazu prowadzenia pojazdów

Ustawodawca w art. 29 § 3 K.w. w sposób jasny wskazał termin początkowy, od którego należy liczyć termin biegu wskazanego zakazu. Jest nim uprawomocnienie orzeczenia i zwrot dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Zasadne jest więc przyjęcie stanowiska, że bieg terminu zakazu prowadzenia pojazdu ulega wstrzymaniu jedynie do czasu zwrotu dokumentu prawa jazdy.

 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 45 K.w., karalność środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu ustała po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie, a więc w okresie odbywania przez Pana kary pozbawienia wolności.

 

Przyjęcie takiego stanowiska powoduje zmiany w Pana sprawie, ukazując, że Pana zachowanie nie wypełniło znamion czynu zabronionego określonego w art. 244 K.k.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + I =

»Podobne materiały

Odmienne systemy i rozkłady czasu pracy w jednej firmie

Pracuję w zakładzie, w systemie trzyzmianowym. Zakład prowadzi produkcję także w niedziele i święta. Za pracę w dni świąteczne jest dzień wolny płatny. Od niedawna kierownik zabronił pracownikom zatrudnionym na stałe pracy w niedziele, zatrudniając w tym dniu pracowników na umowę zlecenie. Zakaz ten

 

Ujawnienie testamentu sprzed wielu lat

Mój dziadek w 1964 r., jak się niedawno okazało, napisał testament, w którym przekazał gospodarstwo mojej mamie. Babcia zmarła jakiś czas temu i znaleźliśmy testament dziadka. Jak teraz doprowadzić do spełnienia woli zmarłego, uregulować własność działki i wytyczyć jej granice? Z jakimi się to wiąże

 

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie w celu zakończenia postępowania spadkowego

W toku postępowania spadkowego okazało się, że spadkodawca, oprócz rodziny w Polsce, miał dwóch braci za granicą. Jeden wyemigrował do Kanady, drugi do Stanów Zjednoczonych, obaj nie żyją. Po długich staraniach akt zgonu z Kanady udało się uzyskać, natomiast ze Stanów Zjednoczonych niestety nie. Udz

 

Możliwość dobrowolnego poddania się karze

Otrzymałem wezwanie z sądu, w którym sąd zawiadamia mnie o terminie rozprawy jako obwinionego o wykroczenie z art. 51 § 2 Kodeksu wykroczeń. Wiem, że istnieje możliwość dobrowolnego poddania się karze. Jak będzie wyglądało takie postępowanie? Jaka kara mnie czeka?

 

Oskarżenie o plagiat, którego nie popełniono

Tydzień temu poprosiłem koleżankę z uczelni o wydrukowanie i przekazanie w moim imieniu prowadzącemu pracy semestralnej. Na karcie pamięci miałem zgromadzone różne prace o podobnej tematyce, koleżanka przypadkowo wydrukowała pracę doktoranta z innej uczelni i opatrzyła ją moim nazwiskiem.

 

Jak sprawdzić, czy szuka mnie prokuratura i czy prowadzona jest sprawa karna?

Przebywam za granicą dość długo, chcę wrócić do kraju, ale nie wiem, czy wobec mnie nie ma prowadzonej sprawy karnej. Boję się zatrzymania. Jak mam to sprawdzić?

 

Wyrok nakazowy za zakłócanie ciszy nocnej

Otrzymałem wyrok nakazowy za zakłócanie ciszy nocnej. Do wyroku złożyłem zastrzeżenie i niedługo będzie rozprawa. Jakie mam szanse na uniewinnienie? Interweniujący funkcjonariusze policji w notatkach napisali stek kłamstw. Dodam, że było to nieświadome zakłócenie ciszy nocnej i na dodatek incydental

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »