.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Stolarz nie skończył zabudowy kuchennej i zostawił niedoróbki, za co mu płacić?

• Opublikowano: 07-04-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zamówiłam zabudowę do kuchni pod wymiar. Zapłaciłam połowę wartości zamówienia poczet zakupu materiału. Stolarz zaczął 3 miesiące temu i przez 2,5 miesiąca prac nie zakończył. Kilkakrotnie nie dotrzymywał kolejnych ustalanych terminów. Z opóźnieniem odpisywał na SMS-y, nie odbierał telefonów. Podawał dzień, kiedy przyjdzie, i się nie pojawiał. Stan mojej kuchni jest teraz taki, że hydraulik nie może skończyć swojej pracy, bo on nie zrobił swojej, jest masę niedoróbek i wad. Kuchnia nie nadaje się do użytku. Z uwagi na to wszystko i w obawie przed kolejnymi uszkodzeniami i niedoróbkami podziękowałam temu panu za wątpliwą pracę. Było to 2 tygodnie temu. Teraz stolarz żąda zapłaty za nieskończoną i wadliwą zabudowę. Co mam zrobić? Otrzymałam od niego fakturę proforma na pełną kwotę. I naprawdę nie wiem, za co mam mu płacić! A powinnam dodać, że stolarz nie dostarczył żadnych rachunków za zakupiony materiał ani nie rozliczył się za brakujące elementy. Nie został sporządzony protokół stanu faktycznego zabudowy, gdyż stolarz odmawia spotkania do czasu uiszczenia należności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Stolarz nie skończył zabudowy kuchennej i zostawił niedoróbki, za co mu płacić?

Odstąpienie od umowy o dzieło z powodu niedotrzymania terminy

Z opisu wynika, że stolarz nie ukończył pracy w terminie. Pani odstąpiła od umowy z powodu niedotrzymania terminu. Miała Pani do tego prawo.

 

Do opisanej umowy zastosowanie mają przepisy umowy o dzieło. W myśl art. 627 K.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W odróżnieniu od innych umów o świadczenie usług umowa o dzieło wymaga, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia. Dzieło, które jest zgodnie z umową rezultatem zamierzonym przez strony, może przyjmować postać materialną lub niematerialną. Zawsze jednak w umowie winien być to z góry określony przez strony rezultat działania jednej z nich. W doktrynie wskazuje się na kilka istotnych cech dzieła w rozumieniu art. 627 K.c. i następne. Przede wszystkim musi mieć ono charakter samoistny i na tyle ucieleśniony, żeby dzieło nadawało się do oddania i odbioru. Ponadto winno mieć takie cechy, które umożliwiałyby zastosowanie względem niego przepisów o odpowiedzialności za wady stosownie do przepisów regulujących umowę o dzieło. Po trzecie wreszcie, winno ono być obiektywnie osiągalne i w konkretnych warunkach pewne.

 

Dzieło nadające się do odbioru

W wypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło samodzielnie i nie podlega przy jego wykonywaniu kierownictwu zamawiającego. Przewidziana w przepisach Kodeksu cywilnego kontrola zamawiającego nad wykonywaniem dzieła dotyczy terminowości wykonania (art. 635 K.c.) oraz prawidłowości wykonania (art. 636 K.c.) dzieła przez przyjmującego zlecenie.

 

Natomiast art. 635 K.c. daje zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

 

„W orzecznictwie zostało przesądzone, że odstąpienie od umowy, a w konsekwencji stosowanie art. 494 K.c. jest dopuszczalne zarówno w razie odstąpienia od umowy o dzieło, jak i w razie odstąpienia od umowy zlecenia, a także w razie odstąpienia od umowy będącej źródłem stosunku prawnego zbliżonego do stosunku wynikającego z umowy zlecenia” (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r., II CKU 50/96, i z dnia 24 października 2000 r., V CKN 135/00).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki stron umowy o dzieło po odstąpieniu od umowy

Art. 494 K.c. znajduje zastosowanie przy odstąpieniu od umowy o dzieło: „W związku z art. 656 § 1 K.c. – znajduje zastosowanie art. 637 § 2 K.c. Ponieważ przepis ten nie określa praw i obowiązków stron w razie odstąpienia od umowy, znajduje w tym wypadku – w związku z art. 638 K.c. – odpowiednie zastosowanie art. 560 § 2 K.c. Ten ostatni przepis odsyła z kolei do przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Przepisem, który określa prawa i obowiązki stron w razie odstąpienia od umowy wzajemnej, jest art. 494 K.c.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2004 r. III CK 188/02).

 

„W razie odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 640 K.c. żadna ze stron nie może dochodzić roszczeń wynikających z tej umowy – ponieważ takie roszczenia im nie przysługują; strony po odstąpieniu mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 K.c.” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. IV CK 340/04.

 

Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym po odstąpieniu od umowy

Proszę więc odpisać stolarzowi, że odstąpiła Pani od umowy z powodu opóźnienia. Należy rozliczyć prawidłowo wykonany zakres prac i rozliczyć wpłacone pieniądze – albo dopłacić różnicę, albo żądać zwrotu części zaliczki. Może Pani oczywiście żądać obniżenia ceny z powodu wad, a także dochodzić odszkodowania za niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu