Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa zeznań przez świadka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.05.2014

Jakiś czas temu w moim domu doszło do szarpaniny. Mój brat pod wpływem alkoholu napadł na ojca; jego obrażenia są dość poważne, spędził nawet noc w szpitalu. Jedynym świadkiem tego zdarzenia byłam ja. Ojciec złożył na Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (art. 157 § 1 Kodeksu karnego); w tej chwili dochodzenie jest już zakończone i brat ma otrzymać zarzuty. Kiedy jednak emocje opadły, ojciec porozumiał się z bratem i chce wycofać oskarżenie. Policjant zaproponował, żebym ja jako świadek odmówiła zeznań, a wtedy sprawa zostanie umorzona. Czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje? Czy wycofane zeznania mogą być później wykorzystane w innej sprawie (jeśli np. brat, który także wyszedł z awantury z licznymi obrażeniami, zechce wytoczyć ojcu sprawę cywilną o odszkodowanie)?

 

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W Pani sprawie ważna jest treść art. 182 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie: K.p.k.), zgodnie z którym osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 Kodeksu karnego; w skrócie: K.k.).

 

W chwili obecnej ma Pani zatem prawo skorzystania z odmowy zeznań. Powinna Pani w tym celu udać się do funkcjonariusza Policji lub prokuratora nadzorującego sprawę i poinformować go, że chciałaby skorzystać z prawa odmowy zeznań jako osoba najbliższa z powołaniem się na przepis art. 182 § 1 K.p.k.

 

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone. Innymi słowy poinformowanie organa ścigania o skorzystaniu z prawa odmowy zeznań skutkować będzie niemożnością skorzystania z uprzednio złożonych zeznań jako dowód w sprawie.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1988 r. (sygn. akt IV KR 13/88) „świadek, który skorzysta na rozprawie przed Sądem I instancji z prawa odmowy zeznań, przestaje w sprawie istnieć jako osobowe źródło dowodowe w tym zakresie. Wszystkie jego wypowiedzi nie mogą być przed sądem odtworzone, bez względu na to jak zostały utrwalone, czy za pomocą protokołu, taśmy magnetofonowej, filmu, fotografii czy innych środków. Wszelkie próby odtworzenia zeznań osoby, która skorzystała z przysługującego jej prawa odmowy zeznań, za pomocą świadków czy urządzeń technicznych, są obejściem ustawy, tj. przepisów art. 168 K.p.k.”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeśli skorzysta Pani z powyższego prawa, Pani zeznania nie mogą być w żaden sposób odtworzone ani też wykorzystane. Innymi słowy, nikt nie może na ich podstawie czynić ustaleń faktycznych.

 

W takiej sytuacji pociągnięcie Pani brata do odpowiedzialności karnej będzie w znacznym stopniu utrudnione, co nie oznacza – niemożliwe. Należy bowiem mieć na uwadze dokumentacje lekarską (mniemam, że taka istnieje), a także wyjaśnienia Pani brata.

 

W sytuacji braku jednak jakichkolwiek dowodów przeciwko Pani bratu prokurator winien wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 1 K.p.k.). Skorzystanie z prawa odmowy zeznań nie pociąga dla Pani żadnych negatywnych konsekwencji.

 

W sytuacji wystąpienia przez brata z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia będzie Pani mogła występować w sprawie jako świadek. Sąd rozpoznający sprawę w postępowaniu cywilnym nie może bowiem pozbawić Pani przymiotu świadka tylko z tego powodu, że skorzystała z prawa, o którym mowa w art. 182 K.p.k.

 

Zgodnie z art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

 

W toku postępowania cywilnego, w sytuacji wytoczenia powództwa przeciwko Pani ojcu należy wnieść odpowiedź na pozew, w której trzeba wnosić o oddalenie powództwa, a także dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, tj. Pani, na okoliczność podjęcia przez Pani ojca obrony zdrowia swojego i Pani.

 

Nie można jednak wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z treści zeznań złożonych przez Panią w toku postępowania cywilnego. Zeznania te będą zatem musiały zostać złożone na nowo.

 

W toku postępowania cywilnego sąd będzie jednak zobowiązany pouczyć Panią o prawie do odmowy złożenia zeznań. Zgodnie z art. 261 § 1 K.p.c. nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

 

Reasumując: w toku postępowania karnego może Pani skorzystać z prawa do odmowy zeznań. W chwili obecnej powinna jednak Pani poinformować organy ścigania o skorzystaniu z takiego prawa. Konsekwencją powyższego będzie niemożność skorzystania z takich zeznań i najprawdopodobniej umorzenie postępowania (o ile nie ma innych dowodów). Skorzystanie z prawa odmowy zeznań w toku postępowania karnego nie pozbawia jednak Pani prawa do składania zeznań w toku postępowania cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kiedy można odmówić składania zeznań?

Sądzę, że zostanę wezwana w charakterze świadka na sprawę rozwodową mojego partnera. Czy będę mogła odmówić składania zeznań?

Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań

Zostałam wezwana do sądu w charakterze świadka. Sprawa toczy się przeciwko mężowi siostry mojego męża. Czy mogę skorzystać z prawa do odmowy zeznań?

Zeznania syna w sądzie

Toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Obwiniono mnie o to, że pozwoliłam małoletniemu synowi, który nie posiada uprawnień do prowadzenia quada, jeździć takim pojazdem, co doprowadziło do uszkodzenia skutera pana X. Nie przyznaję się do winy, gdyż nie był to mój syn. Syn w tym c

Sprzeczne zeznania i odmowa wszczęcia śledztwa

Zgłosiłem na policję doniesienie o przywłaszczeniu mojego samochodu przez byłą żonę. Pojazd był zakupiony ze środków pochodzących z mojego majątku osobistego (na co mam dowody), jednak była żona złożyła sprzeczne zeznania. Jak mogę odwołać się od odmowy wszczęcia śledztwa (wo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »