.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wezwanie do zwrotu pożyczki

Mam znajomą, która pożyczyła ode mnie sporą sumę na spłatę zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej. Nie chciałem, żeby eksmitowano znajomą i jej dzieci, więc zgodziłem się pomóc. Pierwszą pożyczkę uzyskała w zeszłym roku. Kwotę prawie 10 tys. zł przelałem ze swojego konta na konto spółdzielni (mam potwierdzenie przelewu). Znajoma zapewniała mnie, że odda pieniądze. Potem pożyczyłem ok. 7 tys. zł – również mam potwierdzenie przelewu na konto spółdzielni. Na ostatnią pożyczkę (5 tys. zł) niestety nie mam żadnego potwierdzenia (nie robiłem przelewu, lecz wypłaciłem pieniądze z banku). Oczywiście teraz jest problem z odzyskaniem pieniędzy. Co robić? Wystąpić z tą sprawą do sądu? Czy najpierw pisemnie wezwać znajomą do zwrotu pożyczki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wezwanie do zwrotu pożyczki

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomej?

Czynności prawne dokonane z Pana znajomą to po prostu umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 Kodeksu cywilnego (K.c.) i następnych, a więc Pan przeniósł własność pieniędzy na znajomą, a ona po upływie okresu pożyczki powinna Panu zwrócić taką samą kwotę pieniędzy.

 

Zgodnie z treścią art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Tej formy niestety Pan nie zachował, co generalnie komplikuje Panu dochodzenie zwrotu pożyczki, ale ponieważ ma Pan potwierdzenia przelewów, to w Pana przypadku nie będzie aż tak źle. Forma pisemna jest tu bowiem zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, a to oznacza, że nie będzie w procesie sądowym dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki (art. 74 § 1 zd. 1 K.c.).

Udowodnienie zawarcia umowy pożyczki

Jak wyżej wspomniałam, na szczęście przynajmniej w 2 przypadkach dysponuje Pan potwierdzeniem przelewu, a więc tzw. uprawdopodobnieniem zawarcia umowy pożyczki na piśmie.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 74 § 2 K.c. mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Dlatego też w opisanej sytuacji może Pan nie tylko zgłosić dowody z dokumentów, tj. przelewów bankowych, ale i dowód z przesłuchania Pana i znajomej w charakterze stron oraz dodatkowo z zeznań świadków, o ile ktoś oczywiście widział i słyszał ustalenia pomiędzy Panem a znajomą.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pożyczka bez oznaczenia terminu zwrotu

Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie termin zwrotu pożyczki. Z opisu sytuacji wynika, że raczej takiego Państwo nie ustalili, a jedynie uzgodnili Państwo, że jak będzie Pana znajoma mogła, to Panu pieniądze odda. Jeśli mam rację, to sytuacja też nie jest bez wyjścia, bo zastosowanie ma art. 723 K.c., który mówi, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wypowiedzenie umowy pożyczki i pisemne wezwanie do jej zwrotu

W opisanej przez Pana sytuacji proponuję, aby na piśmie wezwał Pan znajomą do zwrotu pożyczki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przy czym może Pan napisać, iż wypowiada Pan umowę pożyczki i żąda jej zwrotu w terminie 6 tygodni lub po prostu proszę wezwać znajomą do zapłaty w terminie 6 tygodni od dnia wypowiedzenia. Jak przyjmuje się bowiem w orzecznictwie i nauce prawa, wypowiedzenie jest oświadczeniem woli, z którego winno wynikać, że wierzyciel w sposób stanowczy i bezwarunkowy żąda zwrotu pożyczki, choćby nie użył zwrotu „wypowiadam pożyczkę” (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.06.1937 r., sygn. akt C II 295/37, J. Gudowski (w:) G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania, Warszawa 2009, s. 475).

 

Po upływie 6 tygodni, jeśli znajoma nie zwróci pożyczki, będzie Pan musiał wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę, a po uzyskaniu wyroku złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, który zajmie się przymusowym wyegzekwowaniem długu od Pana znajomej.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu