.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak szybko odzyskać prawo jazdy zabrane za nadmierną prędkość?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 18.09.2020 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Potrzebuje porady prawnej na temat odebrania prawa jazdy za nadmierną prędkość. Dwa dni temu z powodu przekroczenia prędkości o 59 km/h w terenie zabudowanym zatrzymano mi prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, co zrobić, aby odzyskać prawo jazdy jak najszybciej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak szybko odzyskać prawo jazdy zabrane za nadmierną prędkość?

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

Podstawą odebrania prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym stanowi art. 135 ust. 1 pkt 1a) lit. a) Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem policja zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami konsekwencją odebrania prawa jazdy jest wydanie przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy. Przy tym od 4 czerwca 2018 r. obowiązuje przepis ust. 1 b tego artykułu, zgodnie z którym „administrator centralnej ewidencji kierowców będzie obowiązany przekazywać staroście informację o przypadku przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, która to jest podstawą wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy”.

 

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Zgodnie z art. 102 ust. 1c tejże ustawy – decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawana na okres 3 miesięcy od daty zwrotu prawa jazdy. Decyzji takiej zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Jeżeli prawo jazdy nie zostało zatrzymane od razu przez Policję na miejscu zdarzenia (w takiej sytuacji okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania), starosta zobowiązuje kierującego do zwrotu prawa jazdy.

 

Okres, na który zatrzymano prawo jazdy, może ulec przedłużeniu do 6 miesięcy, jeżeli dana osoba, pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu jej prawa jazdy, kierowała pojazdem silnikowym.

 

Jeżeli kierowca nie zastosuje się do zakazu kierowania pojazdem silnikowym w tym przedłużonym okresie, to starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, co wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

 

Z Pańskiego opisu nie wynika, aby kwestionował Pan, jako kierowca, poprawność uznania naruszenia przez Pana przepisów ruchu drogowego. Zakładam więc, że oddał Pan prawo jazdy i zapewne przyjął mandat.

 

Przejdźmy zatem do orzecznictwa. Jak wskazał w wyroku z dnia 15 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, III SA/Wr 32/18: „Z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika obowiązek wydania przez organ administracji decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ale tylko wtedy, jeśli prawidłowo ustalony stan faktyczny sprawy administracyjnej odpowiada hipotezie tej normy, tj. kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. W sytuacji, kiedy na etapie postępowania administracyjnego strona stawia w tym przedmiocie zarzut, wskazując na toczące się jednocześnie postępowanie sądowe w związku z odmową przyjęcia mandatu, to wówczas kwestią najistotniejszą dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, czyli zastosowania sankcji administracyjnej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, jest rozstrzygnięcie tego zarzutu poprzez ustalenie, czy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.” [LEX nr 2486047].

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Jeżeli zatem przyjął Pan mandat karny i nie zakwestionował Pan podstawy jego wystawienia (nie wniósł Pan zarzutu błędnego pomiaru prędkości) – to niestety zwrot prawa jazdy nastąpi po upływie okresu, na jaki zostało ono Panu odebrane. Ostateczne rozpatrzenie spornej kwestii mogłoby nastąpić w postępowaniu w sprawie o wykroczenie w związku z odmową przyjęcia mandatu.

 

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami – kierowca może odzyskać odebrane prawo jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli natomiast od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

 

W świetle tych przepisów minimalny okres zatrzymania prawa jazdy to 3 miesiące. Jeżeli spełnione zostały warunki zatrzymania prawa jazdy określone w art. 102 ust. 1 pkt 4, to niestety sądzę, że pismo do starosty z prośbą o zwrot dokumentu nie da pozytywnego skutku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 6 =

31.10.2021

witam no tak jeszcze nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy po zatrzymaniu na 3 miesiące prawka można odzyskać inne kategorie np;c e lub może i d jak ktoś posiada bo w wydziale komunikacji powiedzieli że na kategorie T można odzyskać dlaczego nie na c e skoro ciężarówką też nie przekroczysz prędkości a zostaje zatrzymane a to jest kierowcy tzw.chleb?

Piecia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl