Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi fryzjerskie opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.09.2018

Podatnik założył działalność gospodarczą w 2017 r. oraz wystąpił do US właściwego ze względu na położenie zakładu (fryzjerskiego) wniosek o ustalenie wysokości opodatkowania w formie karty podatkowej. US rozpoczął postępowanie, które po kilku miesiącach skończyło się odmową. We wnioskach decyzji jest informacja m.in. o konieczności prowadzenia ksiąg, począwszy od 1. dnia miesiąca po decyzji US oraz o możliwych formach opodatkowania: ryczałt lub zasady ogólne. Ponieważ usługi fryzjerskie mogą być opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%, taką formę chce wybrać podatnik. Czy należy dokonać zmiany w CEIDG z datą otwarcia działalności odnośnie formy opodatkowania? Czy należny zmienić właściwość urzędu skarbowego względem adresu zamieszkania? Czy należy wstecznie zaprowadzić ewidencję przychodów za rok 2017, złożyć zeznanie roczne PIT-8 oraz zaprowadzić ewidencję przychodów za 2018 do chwili obecnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi fryzjerskie opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%

Fot. Fotolia

Kwestie skutków, jakie wywołuje odmowna decyzja naczelnika urzędu skarbowego w zakresie karty podatkowej, reguluje art. 30 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepis ten stanowi, że „jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

 

1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo

2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach”.

 

Podatnicy korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Warto również w tym miejscu zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26.05.2008 r., nr ITPB1/415-143/08/HD gdzie czytamy:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że przed rozpoczęciem działalności gospodarczej złożył Pan, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowania karty podatkowej, tym samym wskazując, że chce Pan rozliczać podatek dochodowy w sposób zryczałtowany. Decyzją naczelnik urzędu skarbowego odmówił Panu prawa zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję odmawiającą zastosowanie karty podatkowej i jednocześnie spełnione są warunki określone w rozdziale 2 ww. ustawy istnieje możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek umożliwiających opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Wobec powyższego, zajęte przez Pana stanowisko w kwestii braku obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe”.


Choć do wyboru podatku ryczałtowego potrzebne jest złożenie wcześniejszego oświadczenia o zdecydowaniu się na tę formę opodatkowania, to jednak zasada ta nie obowiązuje w przedstawionym przez Pana przypadku.

 

Żaden przepis ustawy ponadto nie określa konieczności dokonywania zmian w CEIDG. Co więcej, zmian takich nie można dokonać z datą wsteczną. Fakt wyboru we wniosku CEIDG-1 karty podatkowej oraz późniejszej decyzji odmownej naczelnika nie zmienia tej kwestii.

 

W konsekwencji w odpowiedzi na szczegółowe pytania wskazać należy, że:

 

  1. Nie ma obowiązku zmiany w CEIDG. Ponadto nie można złożyć takiego wniosku z datą wsteczną. Podatnicy mogą zmieniać formy opodatkowania (nawet dobrowolnie), o czym należy zawiadomić wyłącznie urząd skarbowy.
  2. Zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Przepis ten dotyczy również podatników opodatkowujących swoją działalność w formie ryczałtowej.
  3. Art. 30 ustawy wyraźnie wskazuje, że obowiązek założenia ewidencji przychodu powstaje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej. W rezultacie nie ma konieczność zakładania takiej ewidencji z datą wsteczną. Nie ma również obowiązku składania PIT-28 (rozumiem, że w toku postępowania o wydanie decyzji w sprawie karty podatkowej nie była prowadzona działalność gospodarcza i podatnik nie osiągał żadnych przychodów).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 2 =

»Podobne materiały

Odstępne za mieszkanie a urząd skarbowy

Pół roku temu wynająłem mieszkanie pewnej osobie. Dostałem jednak odstępne tylko za dwa miesiące. Chciałem szybko pozbyć się lokatora, co okazało się kłopotliwe, więc dopiero teraz mam zamiar zgłosić najem w urzędzie skarbowym. Czy powinienem opłacić podatek tylko za te miesiące, w których dostałem

 

Nieudokumentowane dochody z pracy najemnej za granicą a kontrola skarbowa

Pracuję u niemieckiego armatora na kilkumiesięcznych kontraktach – jestem marynarzem. Armator nie opłaca mi ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego. Nigdy nie rozliczałem się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów ani nie opłacałem składek w ZUS. Nie prowadzę żadnej działalnośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »