.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi fryzjerskie opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.09.2018 • Zaktualizowane: 13.01.2021

Podatnik założył działalność gospodarczą w 2017 r. oraz wystąpił do US właściwego ze względu na położenie zakładu (fryzjerskiego) wniosek o ustalenie wysokości opodatkowania w formie karty podatkowej. US rozpoczął postępowanie, które po kilku miesiącach skończyło się odmową. We wnioskach decyzji jest informacja m.in. o konieczności prowadzenia ksiąg, począwszy od 1. dnia miesiąca po decyzji US oraz o możliwych formach opodatkowania: ryczałt lub zasady ogólne. Ponieważ usługi fryzjerskie mogą być opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%, taką formę chce wybrać podatnik. Czy należy dokonać zmiany w CEIDG z datą otwarcia działalności odnośnie formy opodatkowania? Czy należny zmienić właściwość urzędu skarbowego względem adresu zamieszkania? Czy należy wstecznie zaprowadzić ewidencję przychodów za rok 2017, złożyć zeznanie roczne PIT-8 oraz zaprowadzić ewidencję przychodów za 2018 do chwili obecnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi fryzjerskie opodatkowane ryczałtem stawką 8,5%

Fot. Fotolia

Odmowna decyzja naczelnika urzędu skarbowego w zakresie karty podatkowej

Kwestie skutków, jakie wywołuje odmowna decyzja naczelnika urzędu skarbowego w zakresie karty podatkowej, reguluje art. 30 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepis ten stanowi, że „jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

 

1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo

2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach”.

 

Podatnicy korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Warto również w tym miejscu zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26.05.2008 r., nr ITPB1/415-143/08/HD gdzie czytamy:

 

„Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że przed rozpoczęciem działalności gospodarczej złożył Pan, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowania karty podatkowej, tym samym wskazując, że chce Pan rozliczać podatek dochodowy w sposób zryczałtowany. Decyzją naczelnik urzędu skarbowego odmówił Panu prawa zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 30 ust. 2 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję odmawiającą zastosowanie karty podatkowej i jednocześnie spełnione są warunki określone w rozdziale 2 ww. ustawy istnieje możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek umożliwiających opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Wobec powyższego, zajęte przez Pana stanowisko w kwestii braku obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe”.

 

Choć do wyboru podatku ryczałtowego potrzebne jest złożenie wcześniejszego oświadczenia o zdecydowaniu się na tę formę opodatkowania, to jednak zasada ta nie obowiązuje w przedstawionym przez Pana przypadku.

Wybór we wniosku CEIDG-1 karty podatkowej i późniejsza decyzja odmowna naczelnika

Żaden przepis ustawy ponadto nie określa konieczności dokonywania zmian w CEIDG. Co więcej, zmian takich nie można dokonać z datą wsteczną. Fakt wyboru we wniosku CEIDG-1 karty podatkowej oraz późniejszej decyzji odmownej naczelnika nie zmienia tej kwestii.

 

W konsekwencji w odpowiedzi na szczegółowe pytania wskazać należy, że:

 

  1. Nie ma obowiązku zmiany w CEIDG. Ponadto nie można złożyć takiego wniosku z datą wsteczną. Podatnicy mogą zmieniać formy opodatkowania (nawet dobrowolnie), o czym należy zawiadomić wyłącznie urząd skarbowy.
  2. Zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Przepis ten dotyczy również podatników opodatkowujących swoją działalność w formie ryczałtowej.
  3. Art. 30 ustawy wyraźnie wskazuje, że obowiązek założenia ewidencji przychodu powstaje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej. W rezultacie nie ma konieczność zakładania takiej ewidencji z datą wsteczną. Nie ma również obowiązku składania PIT-28 (rozumiem, że w toku postępowania o wydanie decyzji w sprawie karty podatkowej nie była prowadzona działalność gospodarcza i podatnik nie osiągał żadnych przychodów).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton