.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie przedemerytalne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 30 | Wyświetlono: 1-20

Zmiana struktury firmy i przejście na zasiłek przedemerytalny

Mam 55 lat i 35 lat pracy. Jestem zatrudniona u obecnego pracodawcy od 10 lat na stanowisku kierowniczym. Od stycznia zmienia się struktura firmy z działalności jednoosobowej na spółkę cywilną. Chciałbym przejść na zasiłek przedemerytalny. Co musi być napisane w świadectwie pracy,...

Likwidacja stanowiska po 30 latach pracy

Mam 58 lat i ponad 30 lat pracy. W firmie, w której obecnie pracuję, jest likwidowane moje stanowisko. Jakie warunki muszą być spełnione w rozwiązaniu umowy i świadectwie pracy, żebym miała prawo do świadczenia przedemerytalnego i jakie mam prawa u pracodawcy?

Przyczyny niezależne a świadczenie przedemerytalne

16 czerwca skończyłam 54 lata. Pracuję od 1 listopada 1981 r. We wrześniu 2015 r. zostałam zwolniona z przyczyn zakładu. Czy mogę się starać o świadczenie przedemerytalne? Obecnie jestem na zasiłku do końca sierpnia 2016 r.

Umowa na czas określony a świadczenie przedemerytalne

Mam umowę o pracę na czas określony (1 rok). Umowa kończy mi się w kwietniu 2018 r. Czy jeśli zakład pracy mi jej nie przedłuży, to czy byłbym uprawniony do świadczeń przedemerytalnych? Skończyłem kilka miesięcy temu 60 lat i mam wymagany staż pracy. Czy w...

Praca w gospodarstwie a świadczenia przedemerytalne

W 2014 r. miałam 31 lat pracy (52 lata życia). Zostałam zwolniona w odprawach grupowych (likwidacja stanowiska pracy). Niebawem mija mi rok bezrobocia. Pozostało mi też po mężu gospodarstwo rolne. Jestem wdową, ale bez prawa do renty rodzinnej. Czy pracując obecnie w...

Prywatyzacja firmy i trudna sytuacja pracownika

W tym roku skończę 58 lat; 37 lat pracy zawodowej, staż pracy w zakładzie pracy aktualnym to 27 lat. Forma zatrudnienie to etat. W tym roku ma być sfinalizowana prywatyzacja tej firmy. Ewentualne przejście na emeryturę to 2019 r. Mam pytanie dotyczące możliwości przejścia...

Nie przyznano mi świadczenia przedemerytalnego

Nie przyznano mi świadczenia przedemerytalnego, ponieważ do 40 lat pracy zabrakło mi dwóch miesięcy. Spełniłem wszystkie warunki do ubiegania się o to świadczenie – zwolnienie z winy zakładu pracy, 6 miesięcy bezrobocia. Kiedy mogę ponownie ubiegać się o jego przyznanie?...

Zmiana pracodawcy w zakładzie

Za 4 miesiące zakład pracy zostanie przejęty przez nowego pracodawcę. U obecnego pracodawcy jestem zatrudniona 33 lata, ogólnie z pracą w rolnictwie 37 lat. W związku z zaistniałą sytuacją chcę zakończyć pracę i przejść na świadczenie przedemerytalne. W jaki sposób...

Przeniesienie firmy do innej miejscowości

Mam skończone 56 lat i 37-letni staż pracy. Zakład pracy, w którym obecnie pracuję (od 11 lat), przenosi swoją działalność do innej miejscowości oddalonej od obecnej lokalizacji o 40 km. Jeżeli nie przyjmę nowych warunków umowy i zakład pracy mnie zwolni, czy w takim...

Umowa-zlecenie a prawo do świadczenia przedemerytalnego

Mam 60 lat i ponad 30 lat pracy. Dziewięć miesięcy temu rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Jednocześnie pracowałam jeszcze na umowę-zlecenie w innym zakładzie – ta umowa wygasła miesiąc po umowie o pracę. W pierwszym dniu...

Czy spełnię warunki przejścia na świadczenie przedemerytalne?

Obecnie mam 57 lat i przepracowane 32 lata. Od czerwca 2012 do 31 stycznia 2014 pracowałam w firmie X na umowie o pracę. Od 1 lutego do 28 lutego przeszłam na umowę-zlecenie i zakończyłam pracę w firmie X. Od 1 marca do 7 czerwca 2014 roku byłam zarejestrowana w PUP jako...

Okresy zrównane z okresami składkowymi

Po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych nie pobierałem zasiłku dla bezrobotnych, bo zbiegło się to ze zdiagnozowaniem u mnie poważnej choroby. Właściwie tego samego dnia, gdy otrzymałem świadectwo pracy, zacząłem pobierać zasiłek chorobowy. Po pół roku...

Czy przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Czy przysługuje mi świadczenie przedemerytalne? Rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W trakcie wymówienia i po jego zakończeniu byłam na zwolnieniu lekarskim pół roku. W tym czasie skończyłam 55 lat. Mam 34 lata pracy, w tym okresy składkowe...

Prace interwencyjne a świadczenie przedemerytalne

Na dzień zwolnień grupowych miałam wymagany staż pracy ponad 30 lat lecz bez wymaganego wieku 55 lat. Obecnie mam 56 lat, jestem na zasiłku dla bezrobotnych i chciałabym podjąć zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy. Czy ten rodzaj zatrudnienia – prace...

Starania o uzyskanie świadczenia przedemerytalnego

Mam 59 lat, 42 lata pracy. Od 2008 do 2014 r. pracowałem na pełen etat. Zostałem zwolniony z powodu redukcji etatów w firmie. Czy po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych mogę starać się o uzyskanie świadczenia przedemerytalnego?

Zwolnienie dyscyplinarne a świadczenia przedemerytalne

Mam 56 lat, przed 7 laty zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Mam 29 lat i 10 miesięcy stażu pracy; przez pół roku byłam na zasiłku dla bezrobotnych i to wszystko. Czy mam szanse na otrzymanie świadczenia przedemerytalnego lub jakiegokolwiek innego?

Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

W grudniu skończę 60 lat. Od listopada 2008 r. jestem zarejestrowany jako bezrobotny. Przez rok pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Mam udokumentowane 348 miesięcy pracy oraz 4,5 roku studiów. Zostałem zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy. Czy muszę po raz drugi pobierać...

Wymogi uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Skończyłam 52 lata. Mam 33 lata składkowe i nieskładkowe. Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 K.p. (orzeczenie o zdolności do pracy zostało wydane w późniejszym terminie, po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego). Zarejestrowałam się w urzędzie pracy i...

Odmowa przyznania świadczenia przedemerytalnego

Po rozwiązaniu ze mną umowy o pracę z powodu likwidacji firmy pracowałam jeszcze przez pewien czas na umowę-zlecenie w tej samej firmie. Po zakończeniu współpracy zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Po ponad 6 miesiącach złożyłam wniosek o świadczenie...

Świadczenie przedemerytalne

Mam 62 lata i 40 lat stażu pracy w różnych zakładach; ostatnio byłem zatrudniony przez 8 miesięcy w pewnej firmie. Z uwagi na przeniesienie przedsiębiorstwa do innej miejscowości pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie emerytalne ?

»Artykuły

Ilość: 1 | Wyświetlono: wszystkie

Warunki i zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

Osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W artykule tym zostały omówione warunki i zasady jego przyznawania.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl