.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

W podkategorii: Pytania i odpowiedzi | Materiały |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 59 | Wyświetlono: 1-20

Odmowa realizacji polecenia przełożonej przez pracownika, co zrobić?

Wraz z mężem prowadzimy firmę, każde ma swoją działalność. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu. Mam zatrudnioną pracownicę. Mąż kazał jej wykonywać transakcje na jego kasę. Moim poleceniem jest, aby tego nie robiła i wszystko nadal sprzedawała na moją kasę. Niestety...

Samowolne postępowanie pracowników i niewykonywanie poleceń

Jestem kierownikiem działu świadczeń w jednostce organizacyjnej gminy. Mój dział zajmuje się realizacją wielu ustaw, m.in.o dodatku węglowym, dodatku energetycznym. Ponieważ te ustawy zostały sformułowane w taki sposób, że ich realizacja nasuwa wiele wątpliwości i interpretacji...

Samozatrudnienie a usługi na rzecz aktualnego pracodawcy

Jestem obecnie zatrudniony w firmie X na pełny etat jako kierownik jakości. Chciałbym jednocześnie świadczyć inne usługi takie jak montaż narzędzi, spawanie, malowanie. Jednak jednym (ale nie jedynym) klientem byłby mój dotychczasowy pracodawca, u którego pracuję na etacie. Jak...

Konsekwencje wobec pracownika, który ujawnił swoje wynagrodzenie

Wykonuję niszowy zawód, o którym nie ma wielu informacji ogólnie dostępnych. Na forum rozmawiałem o swojej pracy i podałem konkretne kwoty wynagrodzenia, nie informując jednak, u kogo pracuję. Występowałem jednak na tym forum pod nickiem, który pokrywa się z moim prawdziwym...

Odpowiedzialność głównej księgowej za błędne księgowanie

Jestem zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, mam umowę o pracę. Pracodawca zarzucił mi błędne księgowanie i niestety miał rację. Nieprawidłowe księgowanie wynikało z mojej błędnej interpretacji przepisu. Nie byłam świadoma tego błędu. Jaka ciąży na mnie...

Żądanie pracodawcy zaprzestania dodatkowej działalności przez pracownika, mimo że nie jest konkurencyjna

Od kilkunastu lat pracuję w firmie z branży finansowej na umowę o pracę, jestem managerem IT. Od jakiegoś czasu dodatkowo prowadzę działalność również w obszarze IT, ale nie jest to działalność konkurencja dla mojego pracodawcy. Czy pracodawca ma prawo oczekiwać, że zaniecham...

Niedopatrzenia pracownika i nagana, czy w następnym kroku pracodawca zastosuje zwolnienie dyscyplinarne?

Zarządzam zespołem ludzkim. Do moich obowiązków należy między innymi przygotowanie kart pracy. Przed 4 miesiącami wyszło na jaw kilka nieścisłości, które wynikły z powodu błędów w oprogramowaniu do rejestracji czasu pracy, co wykazałem przełożonym. Przyjąłem jednak karę,...

Odpowiedzialność pracownika za nieprawidłowo wykonane polecenie pracodawcy, które wykraczało poza normalny zakres obowiązków

Pracownica odpowiedzialna jest w firmie za kontrakty typu A. Nie jest to oficjalnie stanowisko kierownicze. Kontraktami typu B zajmuje się pracodawca – właścicielka firmy. To ona ustala szczegóły, wysyła zwykle e-maile i rozmawia z kontrahentami typu B. Na ustne polecenie...

Upomnienie lub nagana na kontrolowanie czasu pracy zwierzchnika

Kierownik dopuścił się kontrolowania, inwigilacji swojej nowej zwierzchniczki – pani dyrektor. Dokonał wydruków zdjęć z kamer, na których widać, jak dyrektorka opuszcza miejsce pracy. Na zdjęciach widnieje data i godzina. Następnie ten pracownik pozostawił zdjęcia na...

Przekazanie utargu pracodawcy poprzez umieszczenie pieniędzy w sejfie

Pracuję w sklepie. Odbieram pieniądze od klientów, wystawiam paragony i faktury. Pracodawca naciska na przekazanie utargu ode mnie tylko poprzez umieszczenie utargu w sejfie, do którego obaj mamy dostęp. Jak wygląda protokół przekazania tych pieniędzy do pracodawcy? Co mi grozi za...

Zmuszanie pracownika do pracy na innym stanowisku

Czy pracodawca może zmusić mnie do pracy na innym stanowisku (na zastępstwo), kiedy byłam i jestem na innym stanowisku office managera? Jestem w okresie ochronnym i mam rok do emerytury. Straszą mnie, że mogą mnie oddelegować do pracy na recepcji, kiedy recepcjonistka będzie na...

Ujawnienie prywatnej korespondencji z przełożonym

Pracownik szkoły udostępnił wszystkim nauczycielom korespondencję prowadzoną ze mną (jego przełożonym). Korespondencja była prowadzona na e-dzeinniku. Nie zapytał, czy może to udostępnić, w żaden sposób nie dałem do zrozumienia, że wyrażam na takie coś zgodę. Korespondencja...

Uszkodzenie samochodu służbowego przez pracownika i żądanie pracodawcy zapłaty za szkodę

Były pracodawca przysłał mi fakturę do zapłaty za naprawę samochodu służbowego, które dopiero niedawno oddał do mechanika, a ja u niego nie pracuję od 2 miesięcy. Koszt naprawy wyceniono na 10 tys. zł. Sytuacja, kiedy doszło do uszkodzenia auta jedynie zderzaka w prowadzonym...

Zaniedbanie pracownika i obciążenie go kosztami

Jestem pracownikiem firmy transportowej, pracuję jako kierowca samochodu ciężarowego. Pewnego dnia, wjeżdżając do Belgii, zapomniałem włączyć urządzenie opłat za drogi w Belgii, czyli zaniedbałem swojego obowiązku włączenia urządzenia. Urządzenie jest podłączane do gniazda...

Zwrot samochodu i sprzętu firmowego po zakończeniu umowy o pracę a L4

Z dniem 31.10 zakończyła się umowa o pracę. Od 20.10 jestem na L4. Pracodawca chce, abym zwróciła samochód i sprzęt firmowy do siedziby firmy, grozi mi karą finansową. Siedziba firmy jest ok. 200 km od miejsca zamieszkania. Napisałam e-maila, że w każdym terminie mogą odebrać...

Konsekwencje podpisania umowy warunkowej współpracy

Mam pytanie odnoszące się do umowy warunkowej. Brałam udział w pisaniu wniosku grantowego dla firmy. Jestem we wniosku wpisana jako wykonawca. Nie została ze mną podpisana umowa warunkowa, choć we wniosku firma potwierdziła, że taka umowę ze mną zawarli. W czwartek jest panel...

Odpowiedzialność materialna pracownika za straty podczas inwentaryzacji

Podczas inwentaryzacja w moim zakładzie wynikła różnica w zakupionym i zużytym opale (węgiel) na niekorzyść zakładu pracy. Chodzi o kwotę ok. 7000 zł. Czy pracodawca ma prawo obciążyć mnie kosztami, w przypadku gdy nie mam w zakresie obowiązków zapisu o materialnej...

Odmowa podania numeru dowodu osobistego przez pracownika

W art. 221 Kodeksu pracy jest zawarty wykaz podstawowych informacji, jakie należy przekazać pracodawcy przez pracownika. Wśród obligatoryjnych prawem informacji nie ma nic odnośnie dowodu osobistego (DO jest wówczas, gdy nie ma PESEL). Pracodawca postanowił w trakcie trwania stosunku...

Odpowiedzialność za przeładowanie samochodu DMC w firmie transportowej

Pracuje w firmie transportowej jako spedytor. Problem mój polega na tym że w naszej firmie nagminnie i regularnie przeładowuje się samochody. Obawiam się, co z odpowiedzialnością kierowcy, kiedy doszłoby do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a samochód będzie miał przekroczoną...

Zwrot pieniędzy za szkolenie po rezygnacji ze stażu

We wrześniu zatrudniłam stażystkę. Wszystko było dobrze do momentu, gdy się okazało, że zdrowie zaczęło jej szwankować. Nie przychodziła do pracy. Teraz się pojawiła, mówiąc, że jej stan zdrowia i strona emocjonalna nie pozwalają jej dłużej być na stażu. Kończy staż...

»Materiały

Ilość: 4 | Wyświetlono: wszystkie

Podstawowe obowiązki pracownika

Pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracownika z zakresem jego pracy, podstawowymi uprawnieniami oraz obowiązkami. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest wykonywanie swojej pracy zgodnie z treścią umowy o pracę. O innych podstawowych obowiązkach pracownika czytaj w artykule.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z treścią Kodeksu pracy pracodawca ma szereg obowiązków, których wykonania oprócz pracownika pilnuje również kilkanaście instytucji państwowych. Czytaj w artykule o obowiązkach pracodawcy wobec pracownika.

Odpowiedzialność pracownika

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność według zasad określonych w Kodeksie pracy. O szczegółach na temat odpowiedzialności pracownika czytaj w artykule.

Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika ma na celu umożliwienie pracodawcy uzyskania od pracownika odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził pracodawcę na szkodę. O odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej oraz szkodę wyrządzoną z winy...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl