.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaniedbanie pracownika i obciążenie go kosztami

Jestem pracownikiem firmy transportowej, pracuję jako kierowca samochodu ciężarowego. Pewnego dnia, wjeżdżając do Belgii, zapomniałem włączyć urządzenie opłat za drogi w Belgii, czyli zaniedbałem swojego obowiązku włączenia urządzenia. Urządzenie jest podłączane do gniazda zapalniczki. Firma została ukarana za to 1500 euro. Firma obciążyła mnie kosztami za zaniedbanie i wystawiła mi notę obciążeniową. Tłumaczyłem się tym, że włączyłem urządzenie, ale stan gniazd jest w złym stanie i najwidoczniej w tym czasie nie było prądu w gnieździe. Sytuacja jest następująca – oddali sprawę do firmy prawniczej, która przysłała mi zawiadomienie, że jeśli nie zapłacę do terminu, sprawa trafi do sądu i zostanę dodatkowo obciążony odsetkami oraz kosztami. Czy ja odpowiadam za stan urządzenia, czy firma? Czy firma za zaniedbanie pracownika może obciążyć go kosztami? Jak do tego może ustosunkować się sąd? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniedbanie pracownika i obciążenie go kosztami

Odpowiedzialność pracownika za błędy i zaniedbania

Jako pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ponosi Pan odpowiedzialność za błędy popełnione w toku wykonywania pracy w oparciu o przesłanki określone w Kodeksie pracy. W razie zaistnienia ustawowych przesłanek pracodawca może pociągnąć Pana jako pracownika do odpowiedzialności materialnej za wyrządzoną szkodę.

Szkoda majątkowa

Przesłanką odpowiedzialności materialnej pracownika jest powstanie po stronie pracodawcy szkody majątkowej. Pracodawca może zatem domagać się od pracownika, który odpowiada na zasadach zawartych w art. 114–122 Kodeksu pracy, zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą szkody. Przepisy prawa pracy ograniczają odpowiedzialność pracownika w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 

Odszkodowanie należne od pracownika nie może przekraczać wysokości 3-miesiącznego wynagrodzenia przysługującego temu pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, jeżeli jednak pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Kara za zaniedbanie dokonane przez pracownika

Nie wiem, czy pracodawca opłacił karę, czy nie. Na kogo powinna ona być nałożona – na kierowcę, czy właściciela auta.

 

Co do zasady za przejazd po drodze krajowej pojazdem samochodowym, za który pobiera się opłatę elektroniczną, bez uiszczenia tej opłaty, wymierza się karę pieniężną.

 

Jeśli pracodawca ją za Pana opłacił, nie będąc zobowiązanym, czy będąc zobowiązanym – będzie mu przysługiwać roszczenie zwrotne, oparte na różnych przepisach.

 

W świetle tej regulacji, zdaniem organu, podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty jest „korzystający z dróg publicznych”, czyli każdy, kto prowadzi pojazd po drogach krajowych objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej

Odpowiedzialność kierującego pojazdem

Odpowiedzialność kierującego pojazdem nie jest uzależniona od tego, w czyjej prawnej dyspozycji znajduje się pojazd, za którego przejazd nie uiszczono opłaty. Nie ma więc znaczenia, czy kierujący pojazdem jest posiadaczem samoistnym lub zależnym pojazdu, jak również czy dysponuje tytułem prawnym do kontrolowanego pojazdu. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do faktu uiszczenia opłaty elektronicznej kierujący pojazdem nie powinien poruszać się po drogach, za które pobierana jest opłata elektroniczna. Przed wykonywaniem przejazdu strona powinna sprawdzić czy stan konta pozwala na uiszczenie stosownej opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych.

 

Roszczenie o zapłatę przewidziane w Kodeksie pracy powstaje z chwilą zaspokojenia przez pracodawcę roszczeń.

Wykazanie zaniedbania pracodawcy

Jedynym sposobem, aby uwolnić się od odpowiedzialności, jest wykazanie, że urządzenie nie działało bez Pana winy. Nie było możliwości podłączenia go z winy pracodawcy. Będzie to Panu trudno wykazać, chyba że zgłaszał Pan brak działania zasilania, a pracodawca nic z tym nie zrobił.

 

Zasadniczo zaś z pisma wynika, że mandat został nałożony na Pana, nie na pracodawcę.

 

Biorąc pod uwagę jakąkolwiek konfigurację – będzie Pan zobowiązany do zapłaty tego – albo na rzecz zarządcy dróg w Belgii, albo na rzecz pracodawcy, jeśli ten uiścił opłatę, może Pan uwolnić się od zapłaty pracodawcy – o ile wykaże Pan, przed sądem, że z przyczyn technicznych nie było możliwe podłączenie urządzenia. Ale to Pan będzie musiał udowodnić, ponad wszelką wątpliwość. A graniczy to z cudem. Płacąc za zobowiązanie, uznaje Pan dług.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl