.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyrzucenie z domu chorego psychicznie syna

• Opublikowano: 21-01-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Brat i rodzice chcą mnie po remoncie domu (należącego do matki) wyrzucić na bruk. Mam chorobę psychiczną i orzeczoną niepełnosprawność umiarkowaną. Ja nie chcę opuszczać domu, ale nie wiem, co robić. Czy rodzice mogą wyrzucić z domu chorego psychicznie syna, ot tak sobie? Czy mam jakieś prawa do zamieszkiwania w domu rodziców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrzucenie z domu chorego psychicznie syna

Prawo do decydowania o domu przez jego właściciela

Co do zasady każdy właściciel domu ma prawo by na podstawie art. 140 Kodeksu cywilnego, czyli w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób, korzystać ze swojej rzeczy zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, w tych samych granicach może rozporządzać ową rzeczą.

 

Dla Pana matki istotne jest to, że jako matka ma obowiązek wynikający z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, by łożyć na Pana utrzymanie jako jej dziecka i, co ważne, nie tylko do czasu uzyskania przez Pana pełnoletniości, ale do czasu, gdy nie jest Pan w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z Pana majątku wystarczają na pokrycie kosztów Pana utrzymania. Matka może uchylić się od tych obowiązków względem Pana jako dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone dla niej z nadmiernym uszczerbkiem lub jeżeli Pan nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Z opisu, jaki Pan przesłał, nie wynika, by zapewnienie Panu dachu nad głową przez matkę wiązało się dla niej z uszczerbkiem.

Opieka nad dzieckiem niesamodzielnym

Co do wyrzucenia Pana z domu to co do zasady Pana matka może to zrobić, ale nie w sposób jaki to zrobiła. By to zrobić musiałaby najpierw wypowiedzieć Panu umowę użyczenia domu i wyznaczyć termin na wyprowadzkę. Przyjmuje się bowiem, że członkowie rodziny którzy nie są właścicielami domu mieszkają w nim na podstawie ustnej umowy użyczenia, do której stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (użyczający czyli mieszkający w domu syn to z prawnego punktu widzenia lokator). Jeśli mimo upływu wyznaczonego Panu terminu nie wyprowadziłby się Pan to musiałaby złożyć pozew do sądu o Pana eksmisję. Sąd zaś orzekłby o Pana prawie do lokalu socjalnego, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

  • kobiety w ciąży;
  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.2) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą;
  • obłożnie chorych;
  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej;
  • osoby posiadającej status bezrobotnego;
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały


– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie posiadania

Skoro jednak matka nie postąpiła jak wyżej, lecz wyrzuciła Pana z domu, to ma Pan prawo, by na podstawie art. 344 Kodeksu cywilnego założyć matce sprawę w sądzie o naruszenie posiadania. Jako użyczający (któremu nie wypowiedziano zgodnie z prawem umowy użyczenia domu) jest Pan w tak zwanym posiadaniu zależnym: zajmuje część domu razem z matką jako jej dziecko. Okoliczność, że jest Pan pełnoletni, nie zmienia Pana stanu prawnego, zwłaszcza że jest Pan chory. W takim pozwie może Pan domagać się przywrócenia posiadania, czyli orzeczenia przez sąd zobowiązania matki do wpuszczenia Pana do domu i zapewnienia Panu dalszego prawa zamieszkiwania w nim z uwagi na bezprawne pozbawienie Pana prawa do korzystania z nieruchomości.

Powrót do domu chorego syna po jego wyrzuceniu

Proszę więc najpierw polubownie wezwać matkę do umożliwienia powrotu do lokalu z uwagi na jej obowiązek alimentacyjny względem dziecka pełnoletniego niemogącego samodzielnie się utrzymać i z uwagi na bezprawne wyrzucenie na bruk bez rozwiązania umowy użyczenia/bez sprawy eksmisyjnej połączonej z przyznaniem panu prawa do lokalu socjalnego, pod rygorem założenia sprawy cywilnej z art. 344 Kodeksu cywilnego o przywrócenie Panu prawa do zamieszkiwania w domu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu