.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z podatku dochodowego wynajmu pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 26.06.2022 • Zaktualizowane: 26.06.2022

Prowadzę 3-hektarowe gospodarstwo rolne (przeliczeniowe 0,60 ha) i mam 4 pokoje, które chciałabym wynająć w ramach agroturystyki. Nie wiem, na jakich zasadach podatkowych mam się rozliczać i proszę o wyjaśnienie. Czy jako rolnik mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z podatku dochodowego wynajmu pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym

Warunki zwolnienia z PIT wynajmu pokoi gościnnych

Jak powszechnie wiadomo, wynajem prywatny jest opodatkowany podatkiem dochodowym PIT. Trzeba przy tym zauważyć, że ustawodawca przewidział pewne zwolnienie od tego podatku. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT – zwalnia się od podatku dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

 

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 

  • najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach spełniających warunki uznania za budynki mieszkalne,
  • budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, muszą być położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, co oznacza, że istotne w tym względzie jest wybudowanie budynku mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego,
  • przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
  • liczba wynajmowanych pokoi nie może przekroczyć 5, we wszystkich stanowiących przedmiot najmu budynkach, w jednym gospodarstwie rolnym.

 

Jak zatem widać, jednym z koniecznych warunków skorzystania ze zwolnienia jest fakt, aby wynajem dotyczył pokoi gościnnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym na terenie gospodarstwa rolnego.

 

Definicja gospodarstwa rolnego na potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Niezależnie, ile osób będzie wynajmowało pokoje w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich znajdujących się w jednym gospodarstwie rolnym, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy, będzie przysługiwało pod warunkiem, że łączna liczba pokoi wynajmowanych przez wszystkich w tych budynkach mieszkalnych nie przekroczy pięciu. Z punktu widzenia art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy nie ma znaczenia, czy pokoje gościnne na wynajem mają osobne wejścia do budynku, własne łazienki i kuchnie, czy też pokoje te mają jedynie dostęp do kuchni i łazienki oraz wspólne wejście do budynku. Ważne jest jedynie, by liczba tych pokoi nie przekroczyła 5.

 

Definicja pokoi gościnnych

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera legalnej definicji pojęcia „pokoje gościnne”, przyjmuje się więc za wykładnią językową, że „pokój” to część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne, natomiast „gościnny” oznacza m.in. zawsze dostępny dla gości, przeznaczony dla gości, związany z wizytą osoby zaproszonej.

 

Warto przy tym podkreślić, że aby zwolnienie znalazło zastosowanie, musimy mieć do czynienia z wynajmem pokoi gościnnych a nie z wynajmem domku. Potwierdza to treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 22 marca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.33.2019.1.AK:

 

„Jak wynika z powołanego przepisu, aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie, najem musi dotyczyć pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Natomiast w sprawie będącej przedmiotem wniosku, przesłanka ta nie zostanie spełniona, bowiem Wnioskodawca nie przeznaczy pod wynajem pokoi gościnnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym, lecz przeznaczy pod wynajem domek letniskowy. Przedmiotem najmu nie będą zatem pokoje w budynkach mieszkalnych lecz domek letniskowy.

Wobec tego dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wynajmu ww. budynku letniskowego – nie będą mogły podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powtórzyć bowiem należy, że zwolnienie od podatku dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych w gospodarstwie rolnym, zaś w realiach badanej sprawy Wnioskodawca zamierza wynająć cały domek letniskowy.”

 

Zatem przysługuje Pani zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT. Tego rodzaju dochody nie podlegają wykazaniu w deklaracji rocznej PIT.

 

Ustawa PIT nie wymaga, aby w tym przypadku prowadzić jakąkolwiek ewidencję. Nie ma takiego warunku w ustawie. Nie ma również obowiązku zgłaszania tego faktu do KRUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl