.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić gdy zwolniłam się z pracy po czym dowiedziałam się że jestem w ciąży?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.07.2017

Dnia 11 maja roku zwolniłam się z pracy. Chciałam wrócić w rodzinne strony. Pracowałam 5 lat na 3/4 etatu. Umowa o pracę na czas określony. 5 czerwca okazało się ze jestem w ciąży. Gdzieś słyszałam, że można wziąć L4 do 30 dni od zwolnienia się z pracy. Czy jak pójdę do lekarza, to czy może mi jeszcze wystawić L4 ze względu na ciążę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić gdy zwolniłam się z pracy po czym dowiedziałam się że jestem w ciąży?

Fot. Fotolia

Zasiłek chorobowy może przysługiwać pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:

 

Niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni; w takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni).

Osoba na zwolnieniu lekarskim nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba taka nie może podjąć ani kontynuować działalności zarobkowej, która to działalność mogłaby być podstawą do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym (czyli nie można podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie, jak również rozpocząć prowadzenia własnej działalności gospodarczej)).

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa od kwoty 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Kwota ta jest ustalana miesięcznie na okres trzech miesięcy, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału.

 

SN w wyroku z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt II UK 34/09, uznał, że „były pracownik po ustaniu zatrudnienia i pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego zachowuje lub nabywa prawo do zasiłku chorobowego wyłącznie w wysokości obliczonej od podstawy wymiaru tego świadczenia, która nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych”.

 

W uzasadnieniu tego wyroku sąd wyjaśnił, że „po ustaniu pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego wskutek rozwiązania stosunku pracy z mocy porozumienia stron przysługujący byłemu pracownikowi zasiłek chorobowy nie rekompensuje już wynagrodzenia za pracę, którego po ustaniu zatrudnienia były pracownik nie nabywa, przeto tylko z woli ustawodawcy i dla zachowania ustawowej ochrony ubezpieczeniowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być wyższa niż gwarancyjne 100% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych”.

 

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, a gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie – w przypadku przychodu (wynagrodzenia).

 

Pani zwolniła się z pracy w dniu 11 maja, wiec 14- dniowy termin na rozpoczęcie choroby minął w dniu 25 maja. Wobec tego nie ma już szans, aby uzyskać zasiłek chorobowy od ZUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl