Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokość alimentów zasądzonych w Holandii

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 14.04.2011

Moja była partnerka spodziewa się naszego dziecka. Powiedziała, że pozwie mnie o alimenty. Oboje mieszkamy w Holandii, ja zarabiam ok. 1350 euro miesięcznie. Ile mogą wynieść alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4 Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444) „zobowiązania alimentacyjne, w tym łącznie z zobowiązaniami alimentacyjnymi wobec dziecka pozamałżeńskiego, podlegają prawu wewnętrznemu miejsca stałego pobytu wierzyciela. W razie zmiany miejsca stałego pobytu wierzyciela stosuje się prawo wewnętrzne nowego miejsca stałego pobytu od chwili, w której nastąpiła zmiana”.

 

W związku z tym, jeżeli Pańskie dziecko, które ma się urodzić, będzie miało miejsce stałego pobytu w Holandii, to sprawa o roszczenia alimentacyjne dochodzone od Pana może być rozpoznawana przez sąd w Holandii, który będzie stosował w tym zakresie prawo holenderskie.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L 12/1 ze zm.), co do zasady „osoby, mające miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego Państwa Członkowskiego”.

 

W przypadku roszczeń alimentacyjnych, zgodnie z art. 5 pkt 2 powyższego rozporządzenia Rady, „osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, może być pozwana w innym Państwie Członkowskim przed sąd miejsca, gdzie uprawniony do alimentów ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo – w wypadku, gdy sprawa alimentacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą dotyczącą stanu cywilnego – przed sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy według własnego prawa, chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatelstwie jednej ze stron”.

 

Oznacza to, że wierzyciel alimentacyjny zamieszkujący w Holandii może wezwać Pana – jako dłużnika alimentacyjnego – do stawienia się przed sądem holenderskim sprawującym jurysdykcję międzynarodową zgodnie z art. 5 ust. 2. Jurysdykcję sprawuje sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

Przy ocenie wysokości alimentów sąd uwzględnia: po pierwsze, potrzeby osoby ubiegającej się o alimenty – w tym przypadku Pańskiego dziecka, które ma się urodzić, oraz po drugie, środki finansowe osoby, od której dochodzi się alimentów – czyli Pana. Oba kryteria mają charakter względny i są oceniane w każdym przypadku indywidualnie.

 

W związku z tym sąd uwzględni przy ustalaniu wysokości alimentów Pana dochód z głównego źródła pracy, a także dodatkowego, wszelkie inne dochody np. zasiłki. Trudno ocenić dokładnie, w jakiej wysokości sąd może określić wysokość alimentów. W praktyce może to być np. kwota od 200-300 euro miesięcznie, ale może to być też kwota niższa. Jednak są to kwoty tylko przykładowe, ponieważ ostateczna decyzja będzie zależała od potrzeb dziecka (które mogą być wyższe z powodu np. konieczności jego leczenia) oraz oceny Pańskich dochodów i możliwości zarobkowych dokonanej przez sąd.

 

Należy także wskazać, że do utrzymania dziecka są zobowiązani oboje jego rodzice, a więc również częściowo także jego matka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus osiem =

19.10.2014

Witam interesuje mnie dalszy ciąg tej historii gdyż jestem w podobnej sytuacji czy doszło do sprawy i jest znana już kwota alimentów?

Bart

»Podobne materiały

Wysokość alimentów i alimenty wsteczne

Wniosłam sprawę o ustalenie ojcostwa i alimenty. Ojciec nigdy nie uznał córeczki i nie interesuje się jej losem. Nie płacił też alimentów, ja zaś jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ojciec dziecka oferuje 300 zł miesięcznie, ale ja przedstawiłam rachunki za utrzymanie córeczki w w

 

Emerytura w Holandii – wymagany staż pracy

Mam 58 lat, mieszkam i pracuję legalnie w Holandii od kilku lat. Ile trzeba przepracować w tym kraju, by po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymywać tutaj emeryturę? Dodam, że z mojej wypłaty jest potrącane 9% na składki.    

 

Przedawnione faktury a roszczenie o zapłatę

Jaki jest okres przedawnienia roszczenia z tytułu niezapłaconych faktur za dostawy towaru? Czy są to 2 lub 3 lata? Faktury wystawił kontrahent szwajcarski, powinno być więc zastosowane jego prawo.

 

Polski dług a egzekwowanie go w Niemczech

Mam długi w kilku bankach i u osób prywatnych w Polsce. Zobowiązania ściąga komornik. Obecnie wyjeżdżam do Niemiec, podejmę legalną pracę. Czy możliwa jest tam windykacja polskiego długu?

 

Aborcja w Niemczech a aborcja w świetle polskiego prawa – czy coś mi grozi za dokonanie aborcji?

Byłam w ciąży, usunęłam ją legalnie, ale za granicą (w Niemczech). Czy mogę z tego tytułu ponieść jakieś konsekwencje prawne w Polsce? Czy mogą mi postawić jakieś zarzuty?

 

Grzywna zasądzona obywatelowi polskiemu przez sąd w Belgii – kara podlegająca wykonaniu w Polsce

Jestem obywatelką polską, będąc w Belgii zostałam ukarana przez tamtejszy sąd za załatwianie Polakom pracy „na czarno”. Mam uiścić grzywnę w wysokości 40 tys. euro, jeśli jej nie zapłacę, zgodnie z wyrokiem kara grzywny może zostać zastąpiona karą trzech miesięcy więzienia. Nie mam takic

 

Ślub z obcokrajowcem na Cyprze – umiejscowienie aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego

Przed czterema laty ożeniłem się z cudzoziemką na Cyprze. Po powrocie do kraju poszedłem do USC, by ślub zarejestrować, ale powiedziano mi, że muszę mieć oryginał aktu urodzenia małżonki i jego oficjalne tłumaczenie. Kiedy o tym telefonicznie poinformowałem żonę, obiecała, że dośle ten dokument

 

Rozwód i podział majątku w USA – uznanie rozwodu w Polsce

Moje pytanie dotyczy rozwodu i podziału majątku w USA, dokładnie w stanie Nowy Jork. Oboje z żoną mamy podwójne obywatelstwo (polskie i amerykańskie). Przed zawarciem małżeństwa nie spisywaliśmy intercyzy. Czy w przypadku naszego rozwodu i, co za tym idzie, podziału majątku sąd amerykański do m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »