.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wysokość alimentów zasądzonych w Holandii

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 14.04.2011

Moja była partnerka spodziewa się naszego dziecka. Powiedziała, że pozwie mnie o alimenty. Oboje mieszkamy w Holandii, ja zarabiam ok. 1350 euro miesięcznie. Ile mogą wynieść alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysokość alimentów zasądzonych w Holandii

Stały pobyt byłych partnerów w Holandii a pozew o alimenty na dziecko

Zgodnie z art. 4 Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444) „zobowiązania alimentacyjne, w tym łącznie z zobowiązaniami alimentacyjnymi wobec dziecka pozamałżeńskiego, podlegają prawu wewnętrznemu miejsca stałego pobytu wierzyciela. W razie zmiany miejsca stałego pobytu wierzyciela stosuje się prawo wewnętrzne nowego miejsca stałego pobytu od chwili, w której nastąpiła zmiana”.

 

W związku z tym, jeżeli Pańskie dziecko, które ma się urodzić, będzie miało miejsce stałego pobytu w Holandii, to sprawa o roszczenia alimentacyjne dochodzone od Pana może być rozpoznawana przez sąd w Holandii, który będzie stosował w tym zakresie prawo holenderskie.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L 12/1 ze zm.), co do zasady „osoby, mające miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego Państwa Członkowskiego”.

 

W przypadku roszczeń alimentacyjnych, zgodnie z art. 5 pkt 2 powyższego rozporządzenia Rady, „osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, może być pozwana w innym Państwie Członkowskim przed sąd miejsca, gdzie uprawniony do alimentów ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo – w wypadku, gdy sprawa alimentacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą dotyczącą stanu cywilnego – przed sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy według własnego prawa, chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatelstwie jednej ze stron”.

Sprawa o zasądzenie alimentów na dziecko przed holenderskim sądem

Oznacza to, że wierzyciel alimentacyjny zamieszkujący w Holandii może wezwać Pana – jako dłużnika alimentacyjnego – do stawienia się przed sądem holenderskim sprawującym jurysdykcję międzynarodową zgodnie z art. 5 ust. 2. Jurysdykcję sprawuje sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wysokość alimentów jakie może zasądzić holenderski sąd

Przy ocenie wysokości alimentów sąd uwzględnia: po pierwsze, potrzeby osoby ubiegającej się o alimenty – w tym przypadku Pańskiego dziecka, które ma się urodzić, oraz po drugie, środki finansowe osoby, od której dochodzi się alimentów – czyli Pana. Oba kryteria mają charakter względny i są oceniane w każdym przypadku indywidualnie.

 

W związku z tym sąd uwzględni przy ustalaniu wysokości alimentów Pana dochód z głównego źródła pracy, a także dodatkowego, wszelkie inne dochody np. zasiłki. Trudno ocenić dokładnie, w jakiej wysokości sąd może określić wysokość alimentów. W praktyce może to być np. kwota od 200-300 euro miesięcznie, ale może to być też kwota niższa. Jednak są to kwoty tylko przykładowe, ponieważ ostateczna decyzja będzie zależała od potrzeb dziecka (które mogą być wyższe z powodu np. konieczności jego leczenia) oraz oceny Pańskich dochodów i możliwości zarobkowych dokonanej przez sąd.

 

Należy także wskazać, że do utrzymania dziecka są zobowiązani oboje jego rodzice, a więc również częściowo także jego matka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - zero =

19.10.2014

Witam interesuje mnie dalszy ciąg tej historii gdyż jestem w podobnej sytuacji czy doszło do sprawy i jest znana już kwota alimentów?

Bart

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl