.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie cywilne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 148 | Wyświetlono: 1-20

Światłowód na słupie bez zgody właściciela działki

Firma powiesiła bez moje zgody światłowód na słupie stojącym na mojej działce. Światłowód biegnie do dwóch innych słupów na dwóch sąsiednich działkach. Czy mogę go usunąć (przez odcięcie) po uprzednim wyznaczeniu terminu firmie, która to wykonała, bez ponoszenia...

Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

W sądzie toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie pożyczki bankowej. Pozwana jest osoba fizyczna. Po 2 latach sąd wydał wyrok z nakazem zapłaty, osoba fizyczna zamierza złożyć apelację, jednak tuż przed wyrokiem bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej, obecnie to...

Sprawa w sądzie po wypowiedzeniu umowy najmu

Wypowiedziałem umowę najmu w trybie art. 682 oraz 664 § 2 Kodeksu cywilnego. Nieruchomość była zdefektowana, wszystkie sprzęty stanowiące jej wyposażenie były zdewastowane i niesprawne, stanowiąc wartość ekspozycyjną. Właściciel nie był zainteresowany naprawami lub...

Zobowiązanie sądu do usprawiedliwienia nieobecności niestawienia się na rozprawie

Zostałem wezwany do stawienia się w sądzie w charakterze zainteresowanego. Mój dawny pracodawca procesuje się z ZUS-em o to, czy miał czy nie miał odprowadzać składek, gdy pracowałem na dwóch różnych umowach. Moje stawiennictwo według pisma z sądu było obowiązkowe, pod rygorem...

Wniosek o przesłuchanie w miejscu przebywania

Od pięciu lat toczy się postępowanie przeciwko pracodawcy o zwolnienie mnie w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Ja zostałam przesłuchana, natomiast pracodawca zaczął składać zeznania, jednakże ze względu na ograniczenia czasowe kontynuacja miała nastąpić na kolejnej rozprawie. Od...

Kara z funduszu gwarancyjnego za brak ubezpieczenia

W wyniku kontroli z zeszłego roku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nałożył na mnie karę 5300 zł za brak OC. Samochód został sprzedany za 500 zł, a nie ubezpieczałem go wtedy, bo nie miałem pracy. Obecnie zarabiam bardzo mało, mam kredyt i nie mam środków na zapłatę tej kary....

Dane i dowody przedstawiane na sprawie o podział majątku

Na rozprawie o podział majątku wykorzystano jako dowody archiwalne dane zebrane w serwisie Allegro na temat zakupów dokonanych w ostatnich kilku latach. Serwis ten nie podaje takich informacji, można je zebrać tylko przez „śledzenie” komentarzy kupującego do danych aukcji....

Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

Wczoraj otrzymałam z sądu rejonowego zarządzenie przewodniczącego o zwrocie mojego pozwu. Chodzi o sprawę cywilną – zdewastowania mojego mieszkania przez lokatorów. Wpłacona kaucja nie pokryła nawet w części wyrządzonych mi szkód. Kwota, której się domagam, to 4000 zł +...

Zawyżenie zapłaty za opinię biegłego

Czy biegły może złożyć zażalenie na postanowienie sądu II instancji (okręgowego) na wydane przez niego postanowienie w sprawie zawyżenia zapłaty za opinię (tegoż biegłego)? Jaki jest termin? Do kogo biegły składa pismo? Czy błędem formalnym postępowania sądu było...

Czy sąd może wyznaczyć osobę kuratorem bez jego zgody?

Dostałem wezwanie do sądu w charakterze świadka, gdzie będę przesłuchiwana na okoliczność ustanowienia kurateli dla osoby nieobecnej. Czy sąd może mnie wyznaczyć kuratorem bez mojej zgody? Jeżeli tak, do jakich obowiązków będę zobowiązana? Jestem skromnym emerytem nieobeznanym...

Sprawa o zasiedzenie a koszty sprawy przy przegranej

Toczy się sprawa o zasiedzenie części mojej działki. Co z kosztami sprawy w razie jej przegrania? Czy jako uczestnik będę mógł złożyć wniosek o ich umorzenie z powodu trudnej sytuacji materialnej mojej rodziny?

Wezwanie ze stawiennictwem obowiązkowym w charakterze świadka na rozprawę

Sprawa jest związana z uczestnictwem w rozprawie w sądzie okręgowym właściciela biura, po złożonym odwołaniu, które jest związane z ustaleniem okresów podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przywróceniem terminu płatności składek do ZUS-u klientki biura....

Podanie wadliwego adresu pozwanego

Jeżeli powód, świadomie bądź nie, w pozwie podał wadliwy adres pozwanego w postępowaniu cywilnym, skutkiem czego sprawa odbyła się bez wiedzy pozwanego, to co można zrobić? Przecież to pogwałcenie prawa do obrony.

Nieuczciwy pośrednik w wynajmie mieszkania

Nieuczciwy pośrednik w wynajmie mieszkania wziął prowizję od obu stron przez manipulacje i zmienianie faktów Żadnego pokwitowania ani umowy dla nikogo nie dał. Do tego wziął, przywłaszczył sobie pieniądze, które najemca płacił, aby pokryć rachunki. Co robić?

Fałszywe informacje o przebiegu równoległego procesu

W tej chwili uczestniczę w 2 równoległych procedurach cywilnych przed 2 rożnymi sądami, z dwoma rożnymi reprezentantami. Brat, który jest wnioskodawcą w jednym, a uczestnikiem w drugim, podaje fałszywe informacje na temat przebiegu jednej z procedur drugiemu sądowi. Co w tym wypadku...

Wybór pielęgniarki dwa razy w roku a obciążenie kosztami przez NFZ

W formularzu o wyborze pielęgniarki pracownik przychodni poprosił mnie o podpis na tym druku, a potem sam bez mojej wiedzy dokonał wyboru pielęgniarki – tak było dwa razy do roku. Teraz NFZ chce obciążyć mnie kosztami, bo pielęgniarkę podobno można wybrać raz do roku. Jak mam...

Zmiana wartości nieruchomości w postępowaniu o dział spadku

Postępowanie sądowe o dział spadku między czterema stronami i zniesienie współwłasności zbliża się do finału. Z powodu 3-letniego opływu od ostatniego operatu szacunkowego wartość nieruchomości uległa zmianie (obniżeniu), z czym zgadzają się 3 strony. Tylko jedna strona...

Gdzie szukać dokumentów o adopcji z lat 50-tych

Czy jest możliwość dotarcia do postanowienia o adopcji zawartej w latach 50.? Obecnie w mojej rodzinie toczy się sprawa spadkowa i jedna ze spadkobierczyń zataiła fakt jej adopcji. Szukałam informacji w repertorium w sądzie, w którym toczy się sprawa spadkowa i gdzie mieszkali...

Odwołanie się w sprawie o alimenty

Moja sprawa rozwodowa i alimentacyjna zakończyła się rok temu. Trwała 2 lata. Dostałam rozwód z wyłącznej winy męża. Alimentów nie dostałam. Byłam na rozprawie w sądzie apelacyjnym. To był cyrk i paranoja. Mam wrażenie, że pani sędzina nie znała nawet mojej sprawy....

Powołanie biegłego przez obydwie strony a koszty sądowe

Założyłem sprawę spadkową, powołałem biegłego sądowego. Moja przeciwniczka równocześnie złożyła wniosek o powołanie innego biegłego. Kto będzie obciążony kosztami sądowymi?

»Artykuły

Ilość: 8 | Wyświetlono: wszystkie

Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Odbywa się to na takich zasadach, jak w przypadku osób nie wykonujących działalności gospodarczej. Prawo domagania się zwolnienia od kosztów przysługuje przedsiębiorcy niezależnie od formy w jakiej...

Arbitraż przed sądem polubownym

Sądy arbitrażowe (polubowne) mogą być powołane w celu rozstrzygnięcia sporu o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Arbitraż przed sądem polubownym jest możliwy pod warunkiem zawarcia przez strony...

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

W zależności od rodzaju spółki handlowej, można kierować pozew tylko przeciwko spółce lub przeciwko spółce i jej wspólnikom. Natomiast w przypadku spółki cywilnej, która spółką handlową nie jest, powództwo powinno być skierowane zawsze przeciwko wspólnikom spółki, chyba...

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Spory pomiędzy przedsiębiorcami oraz inne sprawy gospodarcze rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzone wydziały gospodarcze sądów powszechnych. W zależności od rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu w pierwszej instancji sprawa może toczyć się przed sądem...

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Postępowania nakazowe i upominawcze często są uważane za tożsame, ponieważ w obydwu z nich może zostać wydany nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy. Należy jednak zauważyć, że zupełnie inne są podstawy zastosowania każdego z...

Sądy polubowne (arbitraż)

Arbitraż jest jednym ze sposobów alternatywnego rozstrzygania sporów, czyli rozstrzygania sporów bez udziału organów państwowych jakimi są sądy powszechne. Sądy arbitrażowe działają jednak w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Możliwości obrony pozwanego w procesie cywilnym

Artykuł omawia przysługujące pozwanemu środki obrony przed pozwem w procesie cywilnym .

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia istotę instytucji prawnej apelacji w postępowaniu cywilnym oraz warunki skutecznego wniesienia takiego środka odwoławczego.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton