.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie cywilne

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 62 | Wyświetlono: 1-20

Opublikowane: 28.03.2024

Odroczenie rozprawy sądowej na wniosek strony

Nieobecność na zaplanowanej rozprawie sądowej może stanowić poważny problem, zwłaszcza gdy przyczynia się do tego nowa praca lub inne ważne zobowiązania życiowe. Wiele osób zastanawia się, czy i w jaki sposób można prosić sąd o przesunięcie terminu rozprawy, aby...

Opublikowane: 09.01.2024

Udział w rozprawie sądowej na zwolnieniu lekarskim

W niniejszym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, gdy z powodu choroby nie można stawić się na rozprawie sądowej. Podkreślamy konieczność spełnienia wymogów formalnych. Wskazujemy, gdzie można znaleźć informacje o lekarzach sądowych. Tłumaczymy również, jak...

Opublikowane: 03.12.2023

Przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o zniesienie współwłasności

Potrzebuję porady prawnej. W 2012 r. wystąpiłam z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości w 1/4 udziału. Biegli wykonali niezbędne wyceny, otrzymałam odpowiednie opinie geodezyjne i architektoniczne. Sąd raz na rok przeprowadza rozprawę, z której nic nie wynika. Od 11...

Opublikowane: 23.03.2023

Brak możliwości stawienia się w sądzie a możliwość odroczenia sprawy

Mam problem związany z postępowaniem o zrzeczenie się spadku w imieniu moich niepełnoletnich dzieci. Ja i żona wraz z dziećmi mieszkamy na stałe za granicą. Otrzymaliśmy z wezwanie na rozprawę celem złożenia oświadczeń pod rygorem pominięcia dowodu i zawieszenia postępowania. Z...

Opublikowane: 18.12.2022

Wygrana sprawa w sądzie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - zwłoka z uprawomocnieniem się wyroku

Jestem opiekunem niepełnosprawnego syna, odwoływałam się do sądu od decyzji ZUS w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, wnioskowałam, aby sąd uznał, że jest on niepełnosprawny w stopniu znacznym i wymaga stałej opieki. Dwa miesiące temu na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok...

Opublikowane: 14.12.2022

Wyrok `oczny` a wyrok zaoczny - sposób odwołania się od wyroku

Czy jest wyrok „oczny” (nie zaoczny) w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) i jak można się od niego odwołać? Poprzez sprzeciw, czy w zwykłym trybie, czyli najpierw uzasadnienie, a potem apelacja? Czy w nagłówku powinna być informacja, że to wyrok nie zaoczny?

Opublikowane: 12.12.2022

Wniosek o zezwolenie na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Składałem ostatnio wniosek do sądu opiekuńczego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Sprawa dotyczy nadzoru nad kuratelą. We wniosku podałem numer księgi wieczystej, bo chodzi o zbycie nieruchomości. Na...

Opublikowane: 30.08.2022

Kto płaci za opinię biegłego i koszty sądowe w sprawie o podział nieruchomości

Złożyłam wniosek do sądu o podział nieruchomości gruntowej. Sąsiad się nie zgada i poprzez swego adwokata zawiadomił mnie, że nie będzie ponosił żadnych kosztów postępowania. Sąd wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na sporządzenie opinii biegłego. Czy mogę napisać w piśmie...

Opublikowane: 09.02.2022

Oskarżenie o źle wykonany zabieg powiększenia ust

Jestem kosmetyczką i prowadzę gabinet kosmetyczny. Zwróciła się do mnie znajoma i wykonałam w domu zabieg powiększania ust kwasem hialuronowym. Później nie miałam terminów, żeby wykonać kolejny i ona poszła do innego gabinetu. Tam jej powiedziano, że zabieg jest wykonany...

Opublikowane: 17.01.2022

Zawieszenie sprawy spadkowej z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej działki

Jestem spadkobiercą, w sądzie toczy się sprawa o dział spadku. Czy mogę wystąpić z wnioskiem do sądu o zawieszenie sprawy spadkowej z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej działki, na której stoi dom? Część działki objęta jest drugą księgą wieczystą – według...


Światłowód na słupie bez zgody właściciela działki

Firma powiesiła bez moje zgody światłowód na słupie stojącym na mojej działce. Światłowód biegnie do dwóch innych słupów na dwóch sąsiednich działkach. Czy mogę go usunąć (przez odcięcie) po uprzednim wyznaczeniu terminu firmie, która to wykonała, bez ponoszenia...


Sprzedaż przez bank wierzytelność firmie windykacyjnej

W sądzie toczy się postępowanie egzekucyjne w sprawie pożyczki bankowej. Pozwana jest osoba fizyczna. Po 2 latach sąd wydał wyrok z nakazem zapłaty, osoba fizyczna zamierza złożyć apelację, jednak tuż przed wyrokiem bank sprzedał wierzytelność firmie windykacyjnej, obecnie to...


Sprawa w sądzie po wypowiedzeniu umowy najmu

Wypowiedziałem umowę najmu w trybie art. 682 oraz 664 § 2 Kodeksu cywilnego. Nieruchomość była zdefektowana, wszystkie sprzęty stanowiące jej wyposażenie były zdewastowane i niesprawne, stanowiąc wartość ekspozycyjną. Właściciel nie był zainteresowany naprawami lub...


Zobowiązanie sądu do usprawiedliwienia nieobecności niestawienia się na rozprawie

Zostałem wezwany do stawienia się w sądzie w charakterze zainteresowanego. Mój dawny pracodawca procesuje się z ZUS-em o to, czy miał czy nie miał odprowadzać składek, gdy pracowałem na dwóch różnych umowach. Moje stawiennictwo według pisma z sądu było obowiązkowe, pod rygorem...


Kara z funduszu gwarancyjnego za brak ubezpieczenia

W wyniku kontroli z zeszłego roku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny nałożył na mnie karę 5300 zł za brak OC. Samochód został sprzedany za 500 zł, a nie ubezpieczałem go wtedy, bo nie miałem pracy. Obecnie zarabiam bardzo mało, mam kredyt i nie mam środków na zapłatę tej kary....


Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

Wczoraj otrzymałam z sądu rejonowego zarządzenie przewodniczącego o zwrocie mojego pozwu. Chodzi o sprawę cywilną – zdewastowania mojego mieszkania przez lokatorów. Wpłacona kaucja nie pokryła nawet w części wyrządzonych mi szkód. Kwota, której się domagam, to 4000 zł +...


Czy sąd może wyznaczyć osobę kuratorem bez jego zgody?

Dostałem wezwanie do sądu w charakterze świadka, gdzie będę przesłuchiwana na okoliczność ustanowienia kurateli dla osoby nieobecnej. Czy sąd może mnie wyznaczyć kuratorem bez mojej zgody? Jeżeli tak, do jakich obowiązków będę zobowiązana? Jestem skromnym emerytem nieobeznanym...


Sprawa o zasiedzenie a koszty sprawy przy przegranej

Toczy się sprawa o zasiedzenie części mojej działki. Co z kosztami sprawy w razie jej przegrania? Czy jako uczestnik będę mógł złożyć wniosek o ich umorzenie z powodu trudnej sytuacji materialnej mojej rodziny?


Zmiana wartości nieruchomości w postępowaniu o dział spadku

Postępowanie sądowe o dział spadku między czterema stronami i zniesienie współwłasności zbliża się do finału. Z powodu 3-letniego opływu od ostatniego operatu szacunkowego wartość nieruchomości uległa zmianie (obniżeniu), z czym zgadzają się 3 strony. Tylko jedna strona...


Gdzie szukać dokumentów o adopcji z lat 50-tych

Czy jest możliwość dotarcia do postanowienia o adopcji zawartej w latach 50.? Obecnie w mojej rodzinie toczy się sprawa spadkowa i jedna ze spadkobierczyń zataiła fakt jej adopcji. Szukałam informacji w repertorium w sądzie, w którym toczy się sprawa spadkowa i gdzie mieszkali...

»Artykuły

Ilość: 3 | Wyświetlono: wszystkie

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

W zależności od rodzaju spółki handlowej, można kierować pozew tylko przeciwko spółce lub przeciwko spółce i jej wspólnikom. Natomiast w przypadku spółki cywilnej, która spółką handlową nie jest, powództwo powinno być skierowane zawsze przeciwko wspólnikom spółki, chyba...

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Spory pomiędzy przedsiębiorcami oraz inne sprawy gospodarcze rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzone wydziały gospodarcze sądów powszechnych. W zależności od rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu w pierwszej instancji sprawa może toczyć się przed sądem...

Możliwości obrony pozwanego w procesie cywilnym

Artykuł omawia przysługujące pozwanemu środki obrony przed pozwem w procesie cywilnym .

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu