.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 90 | Wyświetlono: 1-20

Naprawa protez zębowych w formie działalności nierejestrowanej

Czy technik dentystyczny może rozpocząć działalność nierejestrowaną polegającą jedynie na naprawie protez dentystycznych? Polegałoby to na dostarczeniu przez klienta np. pękniętej protezy i odbiorze naprawionej – bez kontaktu technika z jamą ustną klienta.

Jak długo pralnia ma obowiązek przechowywać nieodebrane przez klientów rzeczy?

Pytanie dotyczy rzeczy nieodebranych przez klientów z pralni chemicznej. Jak długo pralnia ma obowiązek takie rzeczy przechowywać i co można potem z nimi zrobić?

Sprzedaż majątku gminnej spółdzielni

Jesteśmy gminną spółdzielnią. Tytuł prawny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mamy majątek, który podlega sprzedaży – są osoby zainteresowane kupnem. Rada nadzorcza, najwyższa władza spółdzielni podjęła decyzję o sprzedaży. Czy musi być ogłoszenie o...

Dodatkowa działalność zarobkowa poza pracą a aspekty prawne i podatkowe

Pracuję na etacie, ale chciałbym dodatkowo, po pracy sobie dorabiać, przygotowując dokumentację (opracowania środowiskowe, schematy elektryczne itp.) dla różnych firm oraz osób fizycznych. Nie chcę zakładać działalności, ponieważ nie mam pewności, ile będę otrzymywał...

Budowa domu na sprzedaż - jako osoba fizyczna, działalność gospodarcza czy spółka?

Kupiłem działkę budowlaną jako osoba fizyczna, zamierzam z własnych środków wybudować na niej dom. Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym sprzedać wybudowany dom jako firma. A może korzystniej będzie przekształcić działalność w spółkę z...

Hodowla grzybów nieobjętych wykazem grzybów dopuszczonych do obrotu

Chciałbym rozpocząć hodowlę grzybów nieobjętych wykazem grzybów dopuszczonych do obrotu. Rozporządzenie wymienia 47 gatunków grzybów, które można wprowadzać do obrotu, jednak widziałam w sprzedaży także grzyby spoza tego wykazu, np. enoki, shimeji czy boczniaka mikołajkowego....

Wykluczenie partnera ze spółki partnerskiej z powodu długiej choroby

Spółka partnerska, udział w zyskach i stratach 25%. Od 3 miesięcy jeden z partnerów nie świadczy pracy (choroba). W umowie spółki jest zapis, że każdy z partnerów może przybywać w ciągu roku na 20-dniowym „urlopie”, ponadto nieobecność powyżej 60 dni w roku stanowi...

Wpłaty klientów na cudze konto zamiast na firmowe przy zajęciu komorniczym

Mam pytanie dotyczące przelewów na konto prywatne osobiste. Znajomy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest zadłużony, na swoim koncie ma zajęcia komornicze, chce rozpocząć akcję oddłużania. Nadal prowadzi działalność i ze względu na to, że...

Sprzedaż olejów samochodowych i akumulatorów a wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży olejów i części samochodowych. Sprzedaję m.in. akumulatory i konfekcjonuję oleje z 1000-litrowych pojemników do używanych beczek 200-litrowych oraz pojemników plastikowych 30-, 20-litrowych. Czy obowiązuje mnie rejestracja w...

Zastrzeżenia co do przeprowadzenia przez syndyka przetargu ofertowego

Złożyłem ofertę w przetargu na zakup mieszkania od syndyka (przetarg ofertowy). Chciałem przyjść na otwarcie ofert, ale syndyk zabronił z powodu pandemii*, nie była też możliwa transmisja online z otwarcia ofert, bo ponoć jego kancelaria tego nie praktykuje. Poinformował, że o...

Zamknięcie spółki przez s24

Prosiłbym o pomoc w procesie zamknięcia spółki przez s24. Z tego, co rozumiem, to razem ze wspólnikiem (jest nas tylko dwójka, w zarządzie również zasiadamy tylko w dwójkę i w dwójkę jesteśmy likwidatorami). co robi się w jakiej kolejności aby zamknąć spółkę przez system...

Ustalenie wartości udziałów po śmierci prezesa i wspólnika spółki z o.o.

Kilka miesięcy temu zmarł prezes spółki z o. o., który był jej udziałowcem. Według zapisu aktu notarialnego spółki „wartość udziału zmarłego wspólnika zostaje ustalona według wartości rynkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez...

Sprzedaż monet w ramach działalności nierejestrowanej

Posiadam w kolekcji kilka tysięcy monet miedzianych po dziadku. Czy mogę je legalnie sprzedawać w ramach działalności nierejestrowanej zamiast korzystać ze sprzedaży okazjonalnej? Ze względu na ich dużą ilość, a także chcąc zachować ciągłość w sprzedaży, odpowiedniejsza...

Dysponowanie kontem firmy po śmierci właściciela

W naszej sprawie chodzi o dysponowanie kontem firmy w spadku w zarządzie sukcesyjnym po śmierci właściciela firmy, konkretnie o wypłatę z konta firmowego zwróconej gwarancji należytego wykonania umowy. Czy kwotę należy wypłacić zgodnie z podziałem spadku żonie i córce w...

Uruchomienie sprzedaży na terenie UE przez firmę amerykańską

Firma amerykańska, nieposiadająca siedziby poza USA, chciałby uruchomić działalność typu zakup/sprzedaż na terenie Unii Europejskiej. Nie chciałby rejestrować tu działalności, tylko prowadzić ją z USA. Czy taki rodzaj transakcji jest możliwy? Produkty nie opuszczają Unii (np....

Opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem

Mam pytanie o opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem i pełniącego funkcję na podstawie powołania przez zgromadzenie wspólników. Spółka, mając problemy finansowe, nie wypłacała mu wynagrodzenia przez trzy lata. Obecnie zgromadzenie postanowiło podjąć...

Odmowa wystawienia faktury przez aptekę za zakup leku z Niemiec

Zakupiłem lek na receptę sprowadzony z Niemiec dla chorego dziecka. Apteka odmówiła mi wystawienia faktury. Po rozmowie z kierowniczką apteki okazało się, że nie wystawiają oni faktur na leki sprowadzane z zagranicy. Fakturę otrzymałbym tylko wtedy, jeżeli realizowałbym...

Rozdzielność majątkowa członka zarządu spółki

Z jakim wyprzedzeniem członek zarządu spółki powinien ustanowić rozdzielność majątkową, żeby uniknąć egzekucji z majątku wspólnego prywatnego w przypadku roszczeń wynikających z upadłości spółki nie zgłoszonej w terminie?

Nazwa producenta na opakowaniu produktu

Mam problem dotyczący nazwy producenta na opakowaniu. Kupuję produkt spożywczy u producenta i jest on pakowany w moje opakowania z moją nazwą i siedzibą firmy za zgodą tego producenta. Czy nazwa mojej firmy może być napisana na opakowaniu jako producent?

Wpis do KRK członka zarządu

Nasza spółka postanowiła powołać na członka zarządu Pana Tadeusza. Pan Tadeusz, jak się dowiedzieliśmy, ma wpis w KRK, został on skazany prawomocnym wyrokiem pozbawienia wolności za niszczenie mienia. Kara skończyła się w 2010 roku, minęło od tamtej pory ponad 6 lat. Czy pan...

»Artykuły

Ilość: 23 | Wyświetlono: 1-20

Obligatoryjna rada nadzorcza w spółce

Bezwzględny wymóg powołania rady nadzorczej dotyczy w zasadzie wyłącznie spółki akcyjnej. W spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjna rada nadzorcza uzależniona jest od przekroczenie określonych progów w liczbie wspólników...

Organy nadzoru w spółkach handlowych

Organy nadzoru w postaci rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powoływane są najczęściej w spółkach kapitałowych, chociaż możliwość utworzenia rady nadzorczej Kodeks spółek handlowych przewiduje też dla spółki komandytowo-akcyjnej. Organy te sprawują stały nadzór nad...

Która spółka może być spółką jednoosobową?

Istotą każdej spółki jest podział praw i obowiązków jej dotyczących pomiędzy wspólników. Co do zasady nie jest więc możliwe istnienie spółki jednoosobowej. Ustawodawca dopuszcza jednak wyjątkowo możliwość tworzenia spółek jednoosobowych w formie handlowych spółek...

Dzień dywidendy

Dzień dywidendy to dzień, według którego ustala się listę wspólników spółki z o.o. lub akcjonariuszy spółki akcyjnej uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W zależności od brzmienia umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej, dzień dywidendy może być...

Domniemanie kompetencji zarządu

Do kompetencji zarządu spółki kapitałowej należy prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentowanie. Uprawnienia zarządu co do zasady nie są szczegółowo wskazywane w Kodeksie spółek handlowych, zarząd korzysta bowiem z tzw. domniemania kompetencji, co oznacza, że przysługują mu...

Forma działania klubów sportowych

Klub sportowy może co do zasady przyjąć dowolną formę organizacyjno-prawną przy zastrzeżeniu, że musi być to forma, w ramach której będzie on funkcjonował jako osoba prawna. Możliwe jest więc istnienie klubu sportowego w formie spółek kapitałowych, stowarzyszeń, a nawet...

Oznakowanie towarów włókienniczych

Towary włókiennicze powinny być znakowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo unijne. Nakłada ono obowiązek etykietowania takich wyrobów wyłącznie przy użyciu nazw włókien w tym prawie określonych.

Definicja działalności pocztowej

Działalność pocztowa to działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług pocztowych, w szczególności doręczania przesyłek, druków bezadresowych oraz realizowania przekazów pocztowych. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do...

Biuro a oddział spółki

Rozróżnienie pomiędzy biurem a oddziałem spółki opiera się przede wszystkim na stopniu samodzielności takiej jednostki. Oddział jako wyodrębniona i samodzielna część spółki podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Swoje oddziały i...

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Zarówno spółki kapitałowe jak i spółki osobowe posiadają zdolność prawną, a więc mogą być podmiotami praw i obowiązków. Jednak tylko spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną.

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł omawia najważniejsze skutki prawne wynikające ze śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Osobowość prawna

Osobowość prawna jest pojęciem, które wskazuje na posiadanie przez osobę prawną zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Osobami prawnymi są tylko te podmioty, którym osobowość prawną przyznają przepisy.

Instytucja potrącenia oraz jej zastosowanie

Artykuł omawia instytucję potrącenia i jej zastosowanie w stosunkach ze skarbem państwa.

Strategiczne powody zmian nazw spółek giełdowych

Zmiana nazwy spółki giełdowej nie jest zjawiskiem częstym, więc motywy takich działań muszą być bardzo poważne. Rynek ostatnio poruszyła informacja, że nastąpi zmiana nazwy firmy CERSANIT. NWZA firmy CERSANIT uchwaliło 24 października, że firma ma w przyszłości działać...

Umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym

W artykule została scharakteryzowana umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym.

Kontrakt menadżerski jako umowa cywilnoprawna

Kontrakt menadżerski może być umową cywilnoprawną oraz umową o pracę regulowaną przez przepisy prawa pracy. W niniejszym artykule zostały omówione cechy kontraktu menadżerskiego jako umowy cywilnoprawnej.

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do...

Powstanie i działanie spółki europejskiej

W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące powstania i działania spółki europejskiej – specyficznej formy działalności gospodarczej, która ukierunkowana jest na prowadzenie interesów w różnych krajach Wspólnoty jednoczenie.

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Postępowanie gospodarcze jest procedurą odrębną, regulowaną w przepisach Kodeksu postępowanie cywilnego. Jest to postępowanie specyficzne i rządzi się ono własnymi regułami, których nieprzestrzeganie w wielu wypadkach może doprowadzić do przegrania procesu sądowego. Dlatego...

»Materiały

Ilość: 28 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Pozwolenie na handel

Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub inną wymagającą pozwolenia na handel? Pozwolenie na handel jest bardzo obszernym tematem, w zależności od rodzaju handlu. Tutaj dowiesz się o niektórych przypadkach.

Likwidacja zadłużonej spółki

Zakładając spółkę, nastawiamy się na rozwój i zyski, jednak czasem dobre prognozy zawodzą i stajemy w obliczu niewypłacalności. Każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem niepowodzenia, a w konsekwencji również likwidacją firmy. Przy najbardziej optymistycznych...

PIP kontrola

Kontrola PIP zwykle nie jest niespodziewana, jednak i tak może zaskoczyć przedsiębiorcę. Warto wiedzieć, co kontrola PIP może sprawdzać w naszej firmie, jak się przygotować do kontroli PIP.

Wniosek o upadłość

Wniosek o upadłość firma może złożyć w razie problemów finansowych. Wniosek o upadłość jest często jedynym ratunkiem dla upadającego przedsiębiorstwa. Dzięki wnioskowi o upadłość i ogłoszeniu upadłości firma może zminimalizować swoje długi i inne koszty.

Aport do spółki

Aport do spółki to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej. Aport do spółki ma na celu pokrycie kapitału zakładowego. Aport do spółki zawiera wartości niematerialne (prawa) lub rzeczy.

Spółka prawa handlowego

Spółka prawa handlowego może mieć charakter osobowy (np. spółka jawna czy komandytowa) lub kapitałowy (np. spółka akcyjna). Spółka prawa handlowego regulowana jest przepisami Kodeksu spółek handlowych. Spółka prawa handlowego powinna być wpisana do rejestru handlowego.

Jednoosobowa spółka

Jednoosobowa spółka może przybrać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spotyka się także jednoosobową spółkę skarbu państwa, która jest tworzona jako efekt w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Kontrola w firmie

Kontrola w firmie może mieć różny charakter – kontrola skarbowa, kontrola PIP, kontrola sanitarna. Kontrola w firmie to zawsze jednak sytuacja stresująca i niecodzienna. Warto dobrze przygotować się do kontroli w firmie.

Postępowanie gospodarcze

Postępowanie gospodarcze to postępowanie między dwoma firmami. Postępowanie gospodarcze jest regulowane odrębnymi przepisami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu gospodarczym, zadaj pytanie naszym prawnikom.

Zmiana w statucie

Zmiana w statucie spółki wymaga specjalnych formalności. Zmiana w statucie powinna być zgłoszona odpowiednim organom. Dowiedz się więcej, jak dokonać legalnie i zgodnie z prawem zmiany w statucie.

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze to postępowanie, które ma na celu uchronienie przedsiębiorcy przed ogłoszeniem upadłości. Postępowanie naprawcze stosuje się, jeżeli firmie grozi niewypłacalność.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe musi być przeprowadzone w firmie, która straciła płynność finansową, ma długi, a przyszłość nie wygląda kolorowo. Postępowanie upadłościowe przeprowadza się zgodnie z określonymi zasadami.

Upadłość spółki

Upadłość spółki bywa jedynym rozwiązaniem dla spółki, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość spółki o nie tylko nieraz najlepsza opcja, ale to także kilkuetapowa procedura. Dowiedz się w naszym serwisie, jak ogłosić upadłość spółki.

Zakładanie spółki

Zakładanie spółki ma kilka etapów, które lepiej poznać zawczasu. Zakładanie spółki nie jest bardzo skomplikowane, ale należy orientować się w odpowiednich przepisach. Jeżeli potrzebujesz porady na temat zakładania spółki, zadaj pytanie naszemu prawnikowi.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to inaczej kapitał podstawowy spółki. Kapitał zakładowy to wkład założycieli spółki. Kapitał zakładowy ma pewne minimalne wartości, inne w każdym kraju.

Zmiana statutu spółki

Zmiana statutu spółki wymagana jest w określonych sytuacjach, w których następują zmiany w spółce. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Potrzebujesz więcej informacji o zmianie statutu spółki – zgłoś się do naszych prawników.

Rejestracja firmy

Rejestracja firmy obecnie nie jest procesem bardzo skomplikowanym. Aby dokonać rejestracji firmy, należy wypełnić formularz CEIDG i złożyć go w urzędzie. Następnie rejestracja firmy jest potwierdzona przez nadanie numeru REGON. Dowiedz się więcej o rejestracji firmy na ePorady24!

Jak założyć firmę

Chcesz dowiedzieć się, jak założyć firmę? Jak przebrnąć przez urzędowe formalności? Nasze artykuły i porady zawierają wiele informacji na temat tego, jak założyć firmę. A jeśli wciąż masz pytania – zadaj je naszemu prawnikowi!

Podział zysku

Podział zysku po sprzedaży spółki zależy od wielu czynników, m.in. od ustaleń wspólników. Podział zysku należy jednak przeprowadzić sprawiedliwie i zgodnie z prawem. Jeśli masz pytania dotyczące podziału zysku, skorzystaj z pomocy naszych prawników.

Ogłoszenie upadłości spółki

Ogłoszenie upadłości spółki to zarówno obowiązek spółki mającej duże problemy finansowe, jak i często jedyne rozwiązanie, pozwalające zakończyć działalność firmy zgodnie z prawem. Ogłoszenie upadłości spółki wiąże się z szeregiem czynności formalnych, o których warto...

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl