.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zamknięcie spółki przez s24

• Opublikowano: 17-05-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Prosiłbym o pomoc w procesie zamknięcia spółki przez s24. Z tego, co rozumiem, to razem ze wspólnikiem (jest nas tylko dwójka, w zarządzie również zasiadamy tylko w dwójkę i w dwójkę jesteśmy likwidatorami). co robi się w jakiej kolejności aby zamknąć spółkę przez system s24.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zamknięcie spółki przez s24

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, poglądy doktryny i orzecznictwa sądów polskich.

Otwarcie likwidacji przez system s24

W pierwszej kolejności należy dokonać otwarcia likwidacji w oparciu o uchwałę wspólników. Dla spółki zakładanej elektronicznie przez system s24 uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta w tymże systemie i musi być opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Następnie otwarcie likwidacji należy zgłosić do KRS. W zgłoszeniu trzeba wskazać:

 

 • przyczyny rozwiązania spółki, a w szczególności dane dotyczące uchwały wspólników
 • w sprawie rozwiązania lub orzeczenie o rozwiązaniu spółki,
 • imiona i nazwiska, adresy likwidatorów oraz ich numery PESEL,
 • sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów.

 

Otwarcie likwidacji zgłasza się na formularzu KRS-Z61 wraz załącznikami KRS-ZR, oraz w razie potrzeby – KRS-ZK, KRS-ZL, w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji.

 

Wniosek do KRS można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznie przez portal s24. Wniosek o wpis do KRS „papierowy” podlega opłacie w wysokości 250 zł, zaś elektroniczny 200 zł.  

 

Następnie należy otwarcie likwidacji spółki należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na formularzu MSiG-M1 opłata (100 zł). Dodatkowo płatne jest ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli, a opłata zależy od liczby użytych znaków – wynosi 0,70 zł za jeden znak, ale nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. W przypadku użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Treść ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności likwidatorzy muszą przygotować samodzielnie.

 

Obowiązek ten spoczywa na likwidatorach, którzy w tym ogłoszeniu powinni wskazać powody rozwiązania spółki, ogłosić otwarcie likwidacji oraz wezwać wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Brak ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli naraża likwidatorów na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie US o postępowaniu likwidacyjnym

W międzyczasie należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o postępowaniu likwidacyjnym, a następnie o likwidacji, składając:  

 

 • formularz NIP-8,(zmiana danych spółki poprzez dodanie określenia „w likwidacji” oraz wyrejestrowanie płatnika składek),
 • formularz VAT-R (aktualizacja danych),
 • formularz VAT-Z (zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT).

 

Należy pamiętać, że formularz VAT-Z składa się w terminie 7 dni od dnia zaprzestania działalności gospodarczej.  

Uchwała o rozwiązaniu spółki

Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki. Po upływie tych wymaganych trzech miesięcy należy podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki i złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru na formularzu KRS-X2 wraz z następującymi dokumentami:

 

 • bilans likwidacyjny na dzień zakończenia likwidacji,
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona,
 • uchwała o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile taki dokument nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS),
 • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

 

W przypadku spółek kapitałowych dodatkowo do wniosku o wykreślenie należy dołączyć:

 

 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji spółki (nie jest to sprawozdanie roczne),
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego i sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki.

 

Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców podlega opłacie sądowej w kwocie 300 zł. Wykreślenie spółki z KRS należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, od czego należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł.

 

Sąd rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie i tym samym zlikwidowana spółka traci swój byt prawny.  

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu