Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszt apelacji od wyroku w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 28.12.2010

W 2004 r. została wniesiona sprawa o dział spadku po dwóch osobach (nieżyjące małżeństwo, jedna nieruchomość). Następnie, już w toku postępowania w I instancji, sąd rejonowy połączył sprawę o dział spadku ze zniesieniem współwłasności. W 2009 r. sąd rejonowy wydał postanowienie, od którego jeden z uczestników postępowania wniósł apelację. Jaka powinna być prawidłowa kwota od wniesionej apelacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ten problem reguluje ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 01.09.2005 r. Nr 167, poz. 1398).


Zgodnie z art. 51 ust. 1 opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.


Zgodnie z art. 51 ust. 2 opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł.

Zgodnie zaś z art. 18 ust. 2 przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Są to opłaty stałe, wnosi się je niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia (art. 12).

 

Zatem jeśli postępowanie o dział spadku zostało połączone z postępowaniem o zniesienie współwłasności, to:
 

  • jeśli był zgodny projekt działu spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – powinna zostać wniesiona opłata w wysokości 600 zł.
  • jeśli nie było zgodnego projektu działu spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności (skoro jeden z uczestników wniósł apelację, to najprawdopodobniej nie było) – powinna zostać wniesiona opłata w wysokości 1000 zł.

 

Teoretycznie, jeśli np. zaskarżone byłoby postanowienie jedynie w części znoszącej współwłasność, to można by zastosować przepisy o opłacie dotyczącej zniesienia współwłasności, tyle że jeśli brak było zgodnego projektu podziału, to i tak opłata wynosi 1000 zł (art. 41 ust. 1).

 

Ponieważ zgodnie z art. 370 sąd I instancji apelację nieopłaconą odrzuca (nie przystępuje do rozpoznania sprawy), to w razie wątpliwości najlepiej wnieść wyższą opłatę – w razie czego sąd po prostu zwróci nadwyżkę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki