.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubieganie się o zachowek po wielu latach od śmierci spadkodawcy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 30.12.2010

Mój ojciec był jedynym właścicielem domu, który przepisał przed śmiercią na swoją siostrę, ponieważ ja i brat byliśmy wtedy dziećmi. Czy obecnie, czyli po 11 latach od śmierci taty, możemy ubiegać się o zachowek lub o jakąś część majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubieganie się o zachowek po wielu latach od śmierci spadkodawcy

Komu należy się zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”.

 

O zachowek można się ubiegać również wówczas, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a przed swoją śmiercią dokonał darowizny, która wyczerpuje cały lub prawnie cały majątek spadkowy.

 

Zgodnie art. 994 § 1 K.c. „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

Termin przedawnienia roszczenia o zachowek

Zgodnie z art. 1007 § 1 K.c. „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu”.

Natomiast według § 2 powyższego przepisu „roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku”. Przepisy prawa nie określają wprost terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sytuacji, kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe, ale przyjmuje się, analogicznie do przepisu art. 1007 K.c., że roszczenie o zachowek w takiej sytuacji przedawnia się z upływem 3 lat od otwarcia spadku.

 

Zgodnie z art. 924 K.c. „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”. Mimo że jest Pan uprawniony do zachowku po swoim ojcu, to jednak ze względu na to, że otwarcie spadku nastąpiło w roku 1999, roszczenie o zachowek uległo przedawnieniu. Oznacza to, że nie będzie Pan mógł skutecznie wyegzekwować należnego zachowku, o ile ciocia nie uzna Pańskiego roszczenia.

Co do spadku po ojcu, to musi się Pan zorientować, czy była przeprowadzona sprawa spadkowa po śmierci ojca, czy był zrobiony spis inwentarza. Jeśli było stwierdzone nabycie spadku po zmarłym i nie był sporządzony spis inwentarza, to zgodnie z art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Powinien Pan zatem wystąpić do sądu spadku (tego, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza.

 

We wniosku należy wskazać, że jako syn jest Pan spadkobiercą ustawowym ojca i ubiega się Pan o zachowek. Należy wskazać również datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu oraz sygnaturę akt tej sprawy (do wniosku można dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VII =

30.08.2012

Tytuł ...zachowek moja mama 20 lat tmu podarowała mojej siostrze pół mieszkania, czy należy mi się zachowek?

Ewa

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton