.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ubieganie się o zachowek po wielu latach od śmierci spadkodawcy

• Autor: Iryna Kowalczuk

Mój ojciec był jedynym właścicielem domu, który przepisał przed śmiercią na swoją siostrę, ponieważ ja i brat byliśmy wtedy dziećmi. Czy obecnie, czyli po 11 latach od śmierci taty, możemy ubiegać się o zachowek lub o jakąś część majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ubieganie się o zachowek po wielu latach od śmierci spadkodawcy

Komu należy się zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału”.

 

O zachowek można się ubiegać również wówczas, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a przed swoją śmiercią dokonał darowizny, która wyczerpuje cały lub prawnie cały majątek spadkowy.

 

Zgodnie art. 994 § 1 K.c. „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

Termin przedawnienia roszczenia o zachowek

Zgodnie z art. 1007 § 1 K.c. „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu”.

Natomiast według § 2 powyższego przepisu „roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku”. Przepisy prawa nie określają wprost terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sytuacji, kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe, ale przyjmuje się, analogicznie do przepisu art. 1007 K.c., że roszczenie o zachowek w takiej sytuacji przedawnia się z upływem 3 lat od otwarcia spadku.

 

Zgodnie z art. 924 K.c. „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”. Mimo że jest Pan uprawniony do zachowku po swoim ojcu, to jednak ze względu na to, że otwarcie spadku nastąpiło w roku 1999, roszczenie o zachowek uległo przedawnieniu. Oznacza to, że nie będzie Pan mógł skutecznie wyegzekwować należnego zachowku, o ile ciocia nie uzna Pańskiego roszczenia.

Co do spadku po ojcu, to musi się Pan zorientować, czy była przeprowadzona sprawa spadkowa po śmierci ojca, czy był zrobiony spis inwentarza. Jeśli było stwierdzone nabycie spadku po zmarłym i nie był sporządzony spis inwentarza, to zgodnie z art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Powinien Pan zatem wystąpić do sądu spadku (tego, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku) z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza.

 

We wniosku należy wskazać, że jako syn jest Pan spadkobiercą ustawowym ojca i ubiega się Pan o zachowek. Należy wskazać również datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu oraz sygnaturę akt tej sprawy (do wniosku można dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu