.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.07.2016 • Zaktualizowane: 14.03.2021

Mój chłopak przebywa w więzieniu w Polsce. Wcześniej pracował i mieszkał w Londynie, tam został zatrzymany za jazdę nie swoim autem. Na nasz londyński adres zamieszkania przychodzą mandaty do zapłacenia, tutejszy sąd może je anulować, ale potrzebuję zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez mojego chłopaka. Jak otrzymać taki dokument? Do kogo się zwrócić o jego wystawienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Orzeczenie kary pozbawienia wolności

Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Wyrok oraz postanowienia wydane w trybie art. 420 Kodeksu postępowania karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie. Złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia.

Przekazanie orzeczenia do aresztu karnego

Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

 

Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom.

Zaświadczenie od dyrektora zakładu karnego w przedmiocie podstawy odbywania kary pozbawienia wolności oraz okresu odbywania kary pozbawienia wolności i miejsca osadzenia

Mając na uwadze powyższe, po pierwsze wyraźnie podkreślić należy, iż wykonanie kary pozbawienia wolności względem Pani partnera musi mieć podstawę w orzeczeniu, a zatem zasadnym jest rozpytanie partnera, czy dysponuje takim orzeczeniem, bądź jego kopią.

 

Po drugie w każdym momencie Pani partner może udać się do wychowawcy, któremu podlega, celem złożenia prośby o wydanie zaświadczenia przez dyrektora zakładu karnego w przedmiocie podstawy odbywania kary pozbawienia wolności, okresu odbywania kary pozbawienia wolności i miejsca osadzenia.

 

Zaświadczenie takie winno być wydane na wniosek Pani partnera i opatrzone pieczęcią zakładu karnego, a także podpisane przez dyrektora zakładu karnego bądź osobę przez niego upoważnioną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton