Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.07.2016

Mój chłopak przebywa w więzieniu w Polsce. Wcześniej pracował i mieszkał w Londynie, tam został zatrzymany za jazdę nie swoim autem. Na nasz londyński adres zamieszkania przychodzą mandaty do zapłacenia, tutejszy sąd może je anulować, ale potrzebuję zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez mojego chłopaka. Jak otrzymać taki dokument? Do kogo się zwrócić o jego wystawienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.)

 

Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Wyrok oraz postanowienia wydane w trybie art. 420 Kodeksu postępowania karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie. Złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia.

 

Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

 

Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom.

 

Mając na uwadze powyższe, po pierwsze wyraźnie podkreślić należy, iż wykonanie kary pozbawienia wolności względem Pani partnera musi mieć podstawę w orzeczeniu, a zatem zasadnym jest rozpytanie partnera, czy dysponuje takim orzeczeniem, bądź jego kopią.

 

Po drugie w każdym momencie Pani partner może udać się do wychowawcy, któremu podlega, celem złożenia prośby o wydanie zaświadczenia przez dyrektora zakładu karnego w przedmiocie podstawy odbywania kary pozbawienia wolności, okresu odbywania kary pozbawienia wolności i miejsca osadzenia.

 

Zaświadczenie takie winno być wydane na wniosek Pani partnera i opatrzone pieczęcią zakładu karnego, a także podpisane przez dyrektora zakładu karnego bądź osobę przez niego upoważnioną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus dwa =

»Podobne materiały

Skrócenie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, chciałabym więc przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie? Jak to zrobić? Dodam, że nie mam zamiaru wracać do tej firmy po porodzie.

 

Rozwiązanie umowy podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Czy podczas trwania urlopu na poratowanie zdrowia mogę rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym?

 

Wstrzymanie dostawy prądu najemcy

Jestem dostawcą energii elektrycznej do lokalu najemcy nieruchomości, którą zarządzam. Najemca otrzymał uzasadnione wypowiedzenie umowy najmu wraz z terminem opuszczenia lokalu. Odmawia wyprowadzki i mieszka dalej „w zamian za remonty”. Czy mogę wstrzymać mu dostawy prądu? Czy właściwe j

 

Odpowiedzialność gminy za obniżenie wartości nieruchomości ze względu na budowę drogi

Około 50 metrów od mojego domu powstanie droga 4-pasmowa (obecnie jest 2-pasmowa). W jaki sposób można dochodzić odszkodowania od gminy za działania, które znacząco obniżą wartość mojej nieruchomości?

 

Przyłącze kanalizacyjne do sąsiada przez moją działkę

Gospodarka komunalna buduje nową nitkę kanalizacji – zamierza podłączyć kilka domów do kanalizacji miejskiej. Inwestor chce przyłączyć mojego sąsiada, prowadząc rury przez moją działkę, a przy granicy z ulicą podłączy też poprowadzone z mojego domu rury i jedną rurą wyjdzie poza moją działkę.

 

Przerwa w wykonywaniu kary ze względu na depresję

Mama dostała wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności za wypadek samochodowy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. Jest w kiepskim stanie psychicznym ze zdiagnozowaną depresją. Chciałem zapytać, jakie są szanse na warunkowe zwolnienie, przerwę w karze (i na czym ona polega), zakład otwarty (mama prowadz

 

Szansa na odroczenie wykonania kary

Miałem sprawę w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Wnioskowałem o odstąpienie od wykonania tej kary, ze względu na to że jestem jedynym żywicielem rodziny, mam na utrzymaniu niepracującą żonę i przewlekle chorego syna. Ponadto spłacam zadłużenie u komo

 

Jak bronić się przed odwieszeniem wyroku?

W 2013 r. popełniłem przestępstwo, otrzymałem wyrok w zawieszeniu na okres próby 4 lat. Niedawno dostałem drugi wyrok i teraz pismo, że odbędzie się sprawa o odwieszenie pierwszej kary. Jak się mogę bronić? Wiem, że wystawiono za mną list gończy. Ale czy mam szansę na zamianę więzienia na grzywnę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »