.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe umorzenie postępowania z okresem próby a wyjazd za granicę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.08.2021 • Zaktualizowane: 17.08.2021

Chciałabym zadać kilka pytań odnośnie postępowania zakończonego warunkowym umorzeniem z okresem próby 1 roku. Ile wynosi czas uprawomocnienia się wyroku, jeśli nie został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku ani apelacja? Postanowienie takie zostało wydane w mojej sprawie w październiku 2020 roku. Na początku listopada tego roku (więc już po okresie próby) chciałabym przeprowadzić się do innego kraju Unii Europejskiej w celu rozpoczęcia studiów magisterskich. Czy nie będzie z tym problemu?
Otrzymałam informacje, że zawsze należy informować sąd o zmianie miejsca zamieszkania. Dlaczego takie informacje trzeba dostarczać nawet po zakończeniu okresu próby? Czy to prawda, że postanowienie może być wznowione tylko w trakcie pół roku od zakończenia próby? Czy powinnam informować kuratora zawodowego o wyprowadzce, która ma miejsce po zakończeniu okresu próby? Do pani kurator zostałam wezwana tylko raz, głównie w celu przedstawienia potwierdzenia zapłaty nawiązki (którą zapłaciłam). Później już nie musiałam się zgłaszać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunkowe umorzenie postępowania z okresem próby a wyjazd za granicę

Informowanie o zmianie miejsca zamieszkania

Uprawomocnienie wyroku następuje w 8 dni od dnia ogłoszenia wyroku, o ile nie nastąpiło zarządzenie wyroku z urzędu. Innymi słowy, o ile w terminie 7 dni nikt nie złoży wniosku o sporządzenie uzasadnienia, względnie nie będzie zaskarżał wyroku, w 8. dniu można wystąpić do sądu o odpis wyroku z adnotacją o prawomocności. Od tego dnia biegnie także okres próby. Pisze Pani o postanowieniu z października 2020 r. Czy ma Pani na myśli wyrok warunkowo umarzający postępowanie? Swoje przypuszczenia wysuwam z uwagi na to, że po myśli odnoszącej się do warunkowego umorzenia postępowania pisze Pani, że „postanowienie takie wydane zostało…”. O ile zatem okres próby nie upłynął, winna Pani powiadomić o zmianie miejsca. Nie może Pani zawsze powiadamiać o zmianie miejsce zamieszkania, w sytuacji kiedy okres próby upłynie, a Pani nie będzie już stroną żadnego postępowania. Taki obowiązek byłby absurdem. Oczywiście zgodnie z ustawą o ewidencji ludności winna Pani powiadomić o zmianie miejsca zamieszkanie właściwy dla Pani miejscowo urząd, ale na pewno nie sąd. O ile bowiem nie jest Pani stroną żadnego postępowania nie ma obowiązku powiadamiania sądu o zmianie miejsca zamieszkania.

Okres próby i nowe przestępstwo

Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Kontakt z kuratorem a wyjazd za granicę

Okres próby nakłada na Panią obowiązki w postaci kontaktu z kuratorem. Powyższe wynika z treści art. 67 § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”. Proszę zwrócić uwagę na zwrot „w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »