.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Warunkowe umorzenie postępowania z okresem próby a wyjazd za granicę

Chciałabym zadać kilka pytań odnośnie postępowania zakończonego warunkowym umorzeniem z okresem próby 1 roku. Ile wynosi czas uprawomocnienia się wyroku, jeśli nie został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku ani apelacja? Postanowienie takie zostało wydane w mojej sprawie w październiku 2020 roku. Na początku listopada tego roku (więc już po okresie próby) chciałabym przeprowadzić się do innego kraju Unii Europejskiej w celu rozpoczęcia studiów magisterskich. Czy nie będzie z tym problemu?
Otrzymałam informacje, że zawsze należy informować sąd o zmianie miejsca zamieszkania. Dlaczego takie informacje trzeba dostarczać nawet po zakończeniu okresu próby? Czy to prawda, że postanowienie może być wznowione tylko w trakcie pół roku od zakończenia próby? Czy powinnam informować kuratora zawodowego o wyprowadzce, która ma miejsce po zakończeniu okresu próby? Do pani kurator zostałam wezwana tylko raz, głównie w celu przedstawienia potwierdzenia zapłaty nawiązki (którą zapłaciłam). Później już nie musiałam się zgłaszać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Warunkowe umorzenie postępowania z okresem próby a wyjazd za granicę

Informowanie o zmianie miejsca zamieszkania

Uprawomocnienie wyroku następuje w 8 dni od dnia ogłoszenia wyroku, o ile nie nastąpiło zarządzenie wyroku z urzędu. Innymi słowy, o ile w terminie 7 dni nikt nie złoży wniosku o sporządzenie uzasadnienia, względnie nie będzie zaskarżał wyroku, w 8. dniu można wystąpić do sądu o odpis wyroku z adnotacją o prawomocności. Od tego dnia biegnie także okres próby. Pisze Pani o postanowieniu z października 2020 r. Czy ma Pani na myśli wyrok warunkowo umarzający postępowanie? Swoje przypuszczenia wysuwam z uwagi na to, że po myśli odnoszącej się do warunkowego umorzenia postępowania pisze Pani, że „postanowienie takie wydane zostało…”. O ile zatem okres próby nie upłynął, winna Pani powiadomić o zmianie miejsca. Nie może Pani zawsze powiadamiać o zmianie miejsce zamieszkania, w sytuacji kiedy okres próby upłynie, a Pani nie będzie już stroną żadnego postępowania. Taki obowiązek byłby absurdem. Oczywiście zgodnie z ustawą o ewidencji ludności winna Pani powiadomić o zmianie miejsca zamieszkanie właściwy dla Pani miejscowo urząd, ale na pewno nie sąd. O ile bowiem nie jest Pani stroną żadnego postępowania nie ma obowiązku powiadamiania sądu o zmianie miejsca zamieszkania.

Okres próby i nowe przestępstwo

Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Kontakt z kuratorem a wyjazd za granicę

Okres próby nakłada na Panią obowiązki w postaci kontaktu z kuratorem. Powyższe wynika z treści art. 67 § 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”. Proszę zwrócić uwagę na zwrot „w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu