Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 28.09.2010

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły – moje skargi nic nie dały.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 22 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) „autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby liczba miejsc stojących nie przekraczała 25% liczby siedzeń przy czym dopuszcza się zwiększenie tej liczby o 4, w przypadku gdy w przestrzeni o której mowa w pkt. 6 nie jest przewożony pasażer na wózku inwalidzkim; powierzchnią przeznaczoną na miejsca stojące może być powierzchnia, nad którą wysokość wolnej przestrzeni wynosi co najmniej 190 cm lub co najmniej 180 cm w przypadku części przejścia usytuowanego ponad tylną osią i za nią”. Zgodnie natomiast z pkt 6 § 22 rozporządzenia „autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby istniała oznakowana przestrzeń przeznaczona dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, taka, która:

 

  1. umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim tyłem do kierunku jazdy,
  2. jest wyposażona w pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, umożliwiający zapięcie pasażera wraz z wózkiem, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku i wyładunku będące na wyposażeniu autobusu; w przestrzeni tej mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą powyższe warunki, gdy siedzenia są złożone”.

 

Jak wynika z powyższego, w autobusie szkolnym można przewozić dzieci na stojąco. Zgodnie z cytowanymi przepisami przy liczbie 25 miejsc siedzących, miejsc stojących może być 6. Liczba ta może być jednak zwiększona o dodatkowe 4 miejsca stojące, jeżeli w przestrzeni autobusu, o której mowa w pkt 6 § 22, nie jest przewożony pasażer na wózku inwalidzkim.

 

Dodam także, że zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

 

Przepis ten reguluje, w jakich przypadkach możemy złożyć skargę na jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego, w tym i funkcjonariusza policji, jeżeli np. nie podjął on żadnych działań pomimo kilkukrotnego zawiadamiania o naruszeniu prawa. Skargi zgodnie z przepisami prawa administracyjnego rozpoznawane są przez przełożonych jednostek organizacyjnych, a więc np. dla Komendanta Miejskiego Policji właściwe są skargi na funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej.

 

Należy również pamiętać, że wszelkie rozmowy prowadzone pod numerem 112 bądź z numerem dyżurnego komisariatu są nagrywane i w terminie 14 dni można powołać taki dowód w postępowaniu administracyjnym, a więc np. w skardze na funkcjonariusza policji, który odmówił podjęcia interwencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki