.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dywidendy z akcji z Francji

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.08.2019 • Zaktualizowane: 22.02.2021

Od 2012 toku jestem rozliczana przez ZUS na PIT-40a. Nie składałam sama rozliczeń, a chyba powinnam, gdyż mam we Francji 20 akcji, za które dwa razy w roku wpływają dywidendy, od których Francja pobiera 30% podatku. Nie wiedziałam, że powinnam to wykazać w zeznaniu PIT, bo Francja pobierała podatki. Dywidendy netto, które wpływały, były to małe kwoty do 30 zł. Chciałabym zrobić korekty. Jak to zrobić, żeby uniknąć kary? Chcę to zrobić jak najszybciej, a ponadto myślę żeby te akcje w koniu sprzedać i już o tym nie myśleć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dywidendy z akcji z Francji

Rozliczanie dochodów z dywident uzyskiwanych z zagranicy

Jeżeli mieszka Pani na stałe w Polsce, to zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi podlega Pani w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że w Polsce powinna Pani rozliczyć całość dochodu niezależnie od miejsca jego pochodzenia.

 

Na gruncie ustawy PIT przychody z dywidend należą do zysków z kapitałów pieniężnych. Stawka podatku od takich przychodów wynosi 19%. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy dywidendy są uzyskiwane w zagranicy, należy również wziąć pod uwagę odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dywidendy wypłacane przez francuską spółkę osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zastosowanie będzie miała umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zgodnie z art. 10 tej umowy dywidendy wypłacane przez francuską spółkę osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dywidendy takie mogą również podlegać opodatkowaniu we Francji i według prawa francuskiego. Przy czym pojęcia „mogą być opodatkowane” użytego w art. 10 ust. 2 umowy nie należy rozumieć w ten sposób, że podatnik może sobie wybrać państwo, w którym opodatkuje dywidendę. Pojecie to oznacza, że dywidenda będzie opodatkowana również i w tym państwie, jeśli prawo wewnętrzne tego państwa przewiduje opodatkowanie dywidendy. Prawo francuskie opodatkowanie dywidendy zaś przewidywało. Oba państwa na mocy art. 10 umowy miały więc prawo do podatku od dywidendy.

 

Z powyższego wynika, że dochód z dywidendy w takim przypadku podlega opodatkowaniu zarówno we Francji, jak i w Polsce. W przypadku otrzymania przychodu podlegającego opodatkowaniu we Francji z tytułu dywidendy od spółki mającej siedzibę we Francji zastosowanie znajdzie zapis art. 23 umowy dotyczący postanowień o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym artykułem jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga przychody, które podlegają opodatkowaniu we Francji, wówczas Polska zaliczy na poczet podatku należnego od dochodu tej osoby kwotę, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji.

Opodatkowanie dochodu osiąganego we Francji

Oznacza to, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony we Francji. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w drugim państwie. Co istotne, odliczeniu może podlegać wyłącznie podatek faktycznie zapłacony.

 

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów z dywidend uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni. W zeznaniu tym nie wykazuje Pani dochodu z emerytury.

 

Jeżeli chce Pani uregulować swoją sytuację podatkową, należy złożyć zaległe zeznania PIT-38 za lata 2012–2017.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »