Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie poczty służbowej przez pracodawcę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.06.2019

Mam umowę na czas nieokreślony. Wczoraj przedstawiałam pracodawcy zaświadczenie o ciąży i zwolnienie lekarskie na okres jednego miesiąca. Dzisiaj zostałam, moim zdaniem, bezprawnie odłączona od poczty służbowej, zablokowano mi dostęp, co uniemożliwia mi kontakt z pozostałymi pracownikami. Czy pracodawca ma prawo do tego typu działań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zablokowanie poczty służbowej przez pracodawcę

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że co do zasady, jeśli pracodawca pozbawił Panią możliwości wykonywania swoich obowiązków to można by przyjąć, że naruszył tym samym jeden z przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy.

 

Zgodnie z art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracodawca jest obowiązany w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

 

Jeśli pracodawca pozbawia Panią dostępu do poczty służbowej to tak naprawdę nie organizuje Pani pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.

 

Pracodawca jest też obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym określenie „w szczególności” wskazuje, że niedopuszczalna jest także dyskryminacja na przykład ze względu na ciążę pracownika.

 

Dodatkowo można by uznać – pod pewnymi warunkami – że działania pracodawcy mogą z czasem nosić znamiona mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Tak więc, o ile w czasie zwolnienia lekarskiego pracodawca może „przeszkadzać” Pani w wykonywaniu swoich obowiązków poprzez wprowadzone ograniczenia, o tyle, gdy zwolnienie się skończy powinien przywrócić Pani dostęp do poczty. Jeśli tego nie zrobi – będzie Pani mogła podjąć odpowiednie działania, jak choćby zgłoszenie sprawy do PIP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki