Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska w trakcie małżeństwa

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 14.10.2007

Tematem mojego pytania jest zmiana nazwiska przez moją żonę. Otóż mój ślub konkordatowy odbył się 3 lata temu. Zmiana nazwiska nie wchodziła wtedy w rachubę – żona po prostu nie chciała zmienić nazwiska panieńskiego. Teraz, 3 lata później, już nie mieszkamy razem i będę zaczynał wkrótce postępowanie rozwodowe. Moja żona podczas jednej z kłótni powiedziała, że może zmieni nazwisko na moje. Co mogę zrobić, żeby zmiana nazwiska żony nie była możliwa? Czy zmiana nazwiska może być w ogóle zablokowana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nazwiska w trakcie małżeństwa

Zmiana nazwiska w świetle ustawy o zmianie imion i nazwisk

Nazwisko jest szczególnym dobrem, chronionym przez prawo. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Zmiana nazwiska uregulowana jest w prawie administracyjnym oraz rodzinnym. Kluczowe znaczenie dla kwestii zmiany nazwiska mają 2 akty prawne:

 1. ustawa z dnia 15 listopada 1956 roku ozmianie imion i nazwisk
 2. oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

 

Zgodnie z pierwszą z ww. ustaw zmiana nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego może nastąpić tylko na jego wniosek. 

 

Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, gdy zachodzą ważne względy, a w szczególności jeśli wnioskodawca:

 1. nosi nazwisko
  1. ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
  2. o brzemieniu niepolskim,
  3. posiadające formę imienia,
 2. pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostaje zmienione.

 

Zmiana nazwiska w ww. przypadkach jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, że zmiana nazwiska nie będzie wiązała się ze zmianą na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. Należy podkreślić, że przez powszechną znajomość powinno rozumieć się znajomość pod tym nazwiskiem w bardzo szerokiej grupie ludności, w całym wręcz społeczeństwie.

 

Zmiana nazwiska w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

Zmiana nazwiska w szczególnym trybie przewidziana jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w sytuacji, gdy został orzeczony rozwód.

 

Według art. 59 powyższego kodeksu w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zmiana nazwiska może nastąpić w nielicznych przypadkach, i to tylko na wniosek osoby, której dotyczy. Zmiana nazwiska nie może być w żaden sposób zabroniona ani nie można do niej nie dopuścić.

 

W analizowanym problemie można jednak z całą pewnością stwierdzić, że zmiana nazwiska przez małżonkę nie jest uzasadniona, nawet jeżeli rozwód jeszcze nie został orzeczony przez sąd.

 

Reasumując, nazwisko jest dobrem osobistym chronionym przez prawo i zmiana nazwiska przez małżonkę nie może być zablokowana, ale zarazem, gdy nie ma szczególnie ważnych względów, organ wydający decyzję wniosku małżonki nie uwzględni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem - IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki