.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy wyrok staje się ostateczny i prawomocny?

Jestem po rozwodzie. Po ogłoszeniu wyroku mąż wniósł odwołanie do sądu apelacyjnego, który podtrzymał wyrok. Po jakim czasie ten wyrok staje się ostateczny i prawomocny? Czy mogę dostać (i gdzie) jakieś potwierdzenie, że już taki jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy wyrok staje się ostateczny i prawomocny?

Kiedy orzeczenie sądu drugiej instancji staje się prawomocne?

Orzeczenie sądu drugiej instancji (czyli w tej sprawie sądu apelacyjnego) jest prawomocne z chwilą jego ogłoszenia (tj. z chwilą ogłoszenia przez sąd apelacyjny wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu okręgowego).

 

Od dnia 6 lutego 2005 r. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód i o separację (tzn. jeżeli orzeczenie sądu drugiej instancji zapadło w takiej sprawie po tej dacie).

 

Co do zasady prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, chyba że akta sprawy znajdują się jeszcze w sądzie drugiej instancji – to prawomocność stwierdza ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo (art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego).

Stwierdzenie prawomocności wyroku

Oznacza to, że prawomocność stwierdzana jest zasadniczo przez sąd pierwszej instancji, w którym znajdują się akta zakończonej sprawy zarówno w rezultacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu pierwszej, jak i drugiej instancji (por. art. 389). Sąd drugiej instancji stwierdza prawomocność orzeczenia dopóty, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie.

 

Tym samym winna Pani ustalić, w jakim sądzie znajdują się akta przedmiotowej sprawy rozwodowej. Proszę zadzwonić np. do sądu okręgowego i powołując się na sygnaturę akt, zapytać, czy sąd apelacyjny przesłał już przedmiotowe akta.

 

Stwierdzenie prawomocności podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł. Opłatę tę może Pani uiścić przez naklejenie znaków opłaty sądowej, które nabędzie Pani w kasie sądu, bądź przelewem na konto sądu. Wówczas do wniosku winna Pani załączyć dowód zlecenia przelewu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl