.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kiedy wyrok staje się ostateczny i prawomocny?

• Autor: Monika Cieszyńska

Jestem po rozwodzie. Po ogłoszeniu wyroku mąż wniósł odwołanie do sądu apelacyjnego, który podtrzymał wyrok. Po jakim czasie ten wyrok staje się ostateczny i prawomocny? Czy mogę dostać (i gdzie) jakieś potwierdzenie, że już taki jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kiedy wyrok staje się ostateczny i prawomocny?

Kiedy orzeczenie sądu drugiej instancji staje się prawomocne?

Orzeczenie sądu drugiej instancji (czyli w tej sprawie sądu apelacyjnego) jest prawomocne z chwilą jego ogłoszenia (tj. z chwilą ogłoszenia przez sąd apelacyjny wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu okręgowego).

 

Od dnia 6 lutego 2005 r. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód i o separację (tzn. jeżeli orzeczenie sądu drugiej instancji zapadło w takiej sprawie po tej dacie).

 

Co do zasady prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, chyba że akta sprawy znajdują się jeszcze w sądzie drugiej instancji – to prawomocność stwierdza ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo (art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego).

Stwierdzenie prawomocności wyroku

Oznacza to, że prawomocność stwierdzana jest zasadniczo przez sąd pierwszej instancji, w którym znajdują się akta zakończonej sprawy zarówno w rezultacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu pierwszej, jak i drugiej instancji (por. art. 389). Sąd drugiej instancji stwierdza prawomocność orzeczenia dopóty, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie.

 

Tym samym winna Pani ustalić, w jakim sądzie znajdują się akta przedmiotowej sprawy rozwodowej. Proszę zadzwonić np. do sądu okręgowego i powołując się na sygnaturę akt, zapytać, czy sąd apelacyjny przesłał już przedmiotowe akta.

 

Stwierdzenie prawomocności podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł. Opłatę tę może Pani uiścić przez naklejenie znaków opłaty sądowej, które nabędzie Pani w kasie sądu, bądź przelewem na konto sądu. Wówczas do wniosku winna Pani załączyć dowód zlecenia przelewu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu