Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy wyrok staje się ostateczny i prawomocny?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.04.2011

Jestem po rozwodzie. Po ogłoszeniu wyroku mąż wniósł odwołanie do sądu apelacyjnego, który podtrzymał wyrok. Po jakim czasie ten wyrok staje się ostateczny i prawomocny? Czy mogę dostać (i gdzie) jakieś potwierdzenie, że już taki jest?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Orzeczenie sądu drugiej instancji (czyli w tej sprawie sądu apelacyjnego) jest prawomocne z chwilą jego ogłoszenia (tj. z chwilą ogłoszenia przez sąd apelacyjny wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu okręgowego).

 

Od dnia 6 lutego 2005 r. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód i o separację (tzn. jeżeli orzeczenie sądu drugiej instancji zapadło w takiej sprawie po tej dacie).

 

Co do zasady prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, chyba że akta sprawy znajdują się jeszcze w sądzie drugiej instancji – to prawomocność stwierdza ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo (art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Oznacza to, że prawomocność stwierdzana jest zasadniczo przez sąd pierwszej instancji, w którym znajdują się akta zakończonej sprawy zarówno w rezultacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu pierwszej, jak i drugiej instancji (por. art. 389). Sąd drugiej instancji stwierdza prawomocność orzeczenia dopóty, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie.

 

Tym samym winna Pani ustalić, w jakim sądzie znajdują się akta przedmiotowej sprawy rozwodowej. Proszę zadzwonić np. do sądu okręgowego i powołując się na sygnaturę akt, zapytać, czy sąd apelacyjny przesłał już przedmiotowe akta.

 

Stwierdzenie prawomocności podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 6 zł. Opłatę tę może Pani uiścić przez naklejenie znaków opłaty sądowej, które nabędzie Pani w kasie sądu, bądź przelewem na konto sądu. Wówczas do wniosku winna Pani załączyć dowód zlecenia przelewu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 9 =

»Podobne materiały

Możliwość żądania zmiany wyroku dotyczącego podziału majątku małżeńskiego

W styczniu 2009 r. odbyła się nasza sprawa rozwodowa. Otrzymałam większą część majątku, ale sąd nie wziął pod uwagę rachunków oszczędnościowych męża – mimo że wiedział o ich istnieniu. Czy były mąż może wystąpić z regresem?

 

Wyrok e-sądu i nakaz zapłaty - nie wiem o jaki dług chodzi

Otrzymałem wyrok e-sądu – nakaz zapłaty. Nie mam pojęcia o jaki dług może chodzić, nie mam żadnych długów. Wierzycielem jest firma wykupująca wierzytelności (moim zdaniem działająca na granicy prawa). Mam tylko sygnaturę akt sprawy. Co robić? Od czego się odwołać? Dlaczego nie odbyła się rozpr

 

Zasądzenie zwrotu kosztów a nieprawomocny wyrok

Wyrokiem sądu sprzed dwóch miesięcy zostałem uznany za sprawcę kolizji drogowej. Zasądzono ode mnie na rzecz oskarżyciela posiłkowego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ oskarżyciel złożył odwołanie. Tymczasem dostałem od adwokata poszkodowanego wezwanie do zwro

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »