Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż towarów do USA a stawka VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.11.2017

Sprzedaję towary (etui do smartfonów) osobom fizycznym spoza obszaru Unii Europejskiej (głównie USA). Aktualnie sprzedaż dokumentuję fakturą ze stawką 23% VAT. Chciałbym zacząć stosować stawkę 0% VAT zamiast 23% dla tego typu transakcji, więc potrzebne mi jest potwierdzenie wywozu. Czy faktycznie żaden dokument nie reguluje kwestii otrzymania od urzędu celnego potwierdzenia wywozu towaru poza obszar Unii Europejskiej, jeśli sytuacja wygląda tak jak w moim przypadku, tzn. towar jest wysyłany za granicę za pośrednictwem poczty polskiej i w każdej przesyłce towar ma wartość poniżej 1000 euro oraz nie podlega żadnym należnościom wywozowym? Nie chcę korzystać z elektronicznych zgłoszeń celnych przez ECS, gdyż jest to nadmiernie uciążliwe.  W jaki sposób mam potwierdzić/udokumentować eksport towarów w celu zastosowania stawki 0% VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż towarów do USA a stawka VAT

Fot. Fotolia

Zgodnie z art, 41 ust. 5 i ust. 6 ustawy VAT do eksportu towarów (w tym eksportu na rzecz osób fizycznych) stosuje się stawkę 0% pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

 

W świetle art. 41 ust. 6a ustawy „dokumentem potwierdzającym wywóz jest w szczególności:

 

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny”.

 

Jeśli przedsiębiorca dokonuje eksportu za pośrednictwem firmy kurierskiej, odprawę celną może dokonać w jego imieniu firma kurierska. Zazwyczaj jest to tzw. zbiorcza odprawa celna.

 

Przesyłki pocztowe wyprowadzane z obszar celnego UE i wyprowadzane z tego obszaru zwolnione są z wielu obowiązków celnych wymaganych w przypadku „normalnego” obrotu towarowego z państwami trzecimi. Towary w przesyłce pocztowej, których wartość nie przekracza 1 000 euro i które nie podlegają należnościom celnym wywozowym, uznaje się za zgłoszone do wywozu z chwilą ich wywozu poza obszar celny Unii (art. 141 ust. 4rozporządzenia delegowanego).

 

Docelowo operator pocztowy będzie mógł złożyć zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do towarów w przesyłce pocztowej, jeżeli ich wartość nie przekroczy 1000 euro. Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa wyżej, uważa się za złożone i przyjęte poprzez czynność przedstawienia tych towarów organom celnym, pod warunkiem że towarom towarzyszy zgłoszenie CN22 lub CN23 albo oba zgłoszenia (zob. art. 144 akapit pierwszy i akapit drugi rozporządzenia delegowanego). W przypadku przesyłek z zawartością towarów wysyłanych do krajów spoza Unii Europejskiej należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.

 

Z uwagi na fakt, iż katalog dokumentów uprawniających do zastosowania stawki zero do eksportu, opisany w art. 41 ust. 6a ustawy VAT, jest katalogiem przykładowym i otwartym (świadczy o tym zwrot „w szczególności”), należy stwierdzić, że również zgłoszenie CN22 lub CN23 stanowi podstawę do opodatkowania eksportu do USA stawką 0%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 6 =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »