Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia opieki społecznej wobec spadkobierców

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 11.10.2017

Wobec ojca została wydana decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznego w postaci zasiłku stałego w roku 2010. Ojciec zmarł w roku 2013. Czy opieka społeczna może żądać od spadkobiercy zwrotu tych należności? Czy też może ich żądać tylko od osób wskazanych w art. 98 ustawy o pomocy społecznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady zwrotu świadczeń, w tym świadczeń nienależnie pobranych, określa art. 96 ustawy o pomocy społecznej:

 

„1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej  jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej”.

 

Zgodnie z ust. 1 pkt 2) cytowanego przepisu obowiązek zwrotu świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej. Zwrot świadczenia następuje w tym przypadku tylko z masy spadkowej, tj. jest ograniczony do tego co zmarły po sobie pozostawił. Taki stan rzeczy jest zbieżny z art. 922 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców.

 

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących przepisu art. 98 ustawy o pomocy społecznej, to wskazać należy, iż nie ogranicza on obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez inne osoby niż w nim wymienione, a jedynie rozszerza odpowiedzialność pierwszej grupy z art. 96: „świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny”. Art. 104 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z tym przepisem osoba i rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia niezależnie od dochodu rodziny.

 

O obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego przez spadkobierców możemy również przeczytać w wyrokach sadowych. Do takiego stanu rzeczy odnosi się m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2010 r. (sygn. akt II SA/Rz 453/09):

 

„W myśl art. 96 ust. 1 pkt 2 Ups obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na spadkobiercy osoby, która korzystała z pomocy społecznej  z masy spadkowej. Śmierć G. R. oznacza, że obowiązek zwrotu świadczenia uznanego za nienależnie pobrane, nałożony decyzją I instancji obciążałby spadkobierców”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - VII =

»Podobne materiały

Wspólne gospodarstwo a świadczenie z pomocy społecznej

Idę na spotkanie w MOPS-ie. Przez telefon powiedzieli mi, że powinienem przynieść zaświadczenie z pracy o zarobkach, określić koszty miesięczne, alimenty i PIT mojej dziewczyny z którą mieszkam. Ja zarabiam niewiele, moja dziewczyna dobrze, ale nie chcę ujawniać tego, skoro nie ma takiego nakazu. Ja

 

Zasady kierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Złożyliśmy wniosek o dom pomocy społecznej dla niepełnosprawnego umysłowo brata. Mamy w związku z tym kilka pytań o zasady kierowania i odpłatności za pobyt w DPS: 1. Czy gminny ośrodek pomocy społecznej ma prawo umieścić brata w dowolnej placówce? My złożyliśmy wniosek o DPS, który jest adekwatny d

 

Co robić, gdy gmina chce przenieść dożywotnika do DPS-u?

Zawarłam umowę dożywocia z osoba niespokrewnioną. W akcie notarialnym zostały określone moje zobowiązania. Jest to opieka, koszty utrzymania (160 zł miesięcznie) oraz możliwość zamieszkiwania dożywotnika w dotychczasowym domu. Z warunków aktu wywiązuję się skrupulatnie. Opieka społeczna z gminy podj

 

Czy zięć płaci za pobyt w DPS teściowej?

Moja mama od 3 lat przebywa w DPS. Ustalono mi opłatę w wysokości 830 zł, którą uiszczam regularnie. Obecnie nie pracuję i do wyliczenia mojej części opłaty za DPS przyjęto teraz zarobki mego męża, który pracuje za granicą. W rozmowie telefonicznej zostałam poinformowana, że moja odpłatność powinna

 

Uniknięcie opłat za pobyt ojca w DPS

Ojciec jest alkoholikiem, obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Decyzją lekarza prowadzącego ma być umieszczony w DPS, mimo że jego matka chce się nim zająć. Lekarz stwierdził jednak, że należy go umieścić w DPS, gdyż istniej duże ryzyko kolejnych konfliktów z prawem spowodowanych alkoholizme

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »