.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia opieki społecznej wobec spadkobierców

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 11.10.2017

Wobec ojca została wydana decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznego w postaci zasiłku stałego w roku 2010. Ojciec zmarł w roku 2013. Czy opieka społeczna może żądać od spadkobiercy zwrotu tych należności? Czy też może ich żądać tylko od osób wskazanych w art. 98 ustawy o pomocy społecznej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady zwrotu świadczeń, w tym świadczeń nienależnie pobranych, określa art. 96 ustawy o pomocy społecznej:

 

„1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej  jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej”.

 

Zgodnie z ust. 1 pkt 2) cytowanego przepisu obowiązek zwrotu świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej. Zwrot świadczenia następuje w tym przypadku tylko z masy spadkowej, tj. jest ograniczony do tego co zmarły po sobie pozostawił. Taki stan rzeczy jest zbieżny z art. 922 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców.

 

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących przepisu art. 98 ustawy o pomocy społecznej, to wskazać należy, iż nie ogranicza on obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez inne osoby niż w nim wymienione, a jedynie rozszerza odpowiedzialność pierwszej grupy z art. 96: „świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny”. Art. 104 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

Zgodnie z tym przepisem osoba i rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia niezależnie od dochodu rodziny.

 

O obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego przez spadkobierców możemy również przeczytać w wyrokach sadowych. Do takiego stanu rzeczy odnosi się m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2010 r. (sygn. akt II SA/Rz 453/09):

 

„W myśl art. 96 ust. 1 pkt 2 Ups obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na spadkobiercy osoby, która korzystała z pomocy społecznej  z masy spadkowej. Śmierć G. R. oznacza, że obowiązek zwrotu świadczenia uznanego za nienależnie pobrane, nałożony decyzją I instancji obciążałby spadkobierców”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »