.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 60 | Wyświetlono: 1-20

Darowizna z zapisem na wypadek śmierci obdarowanego

Kilka lat temu dostałam działkę budowlaną od taty w formie darowizny. Notariusz przy spisywaniu aktu darowizny zaznaczył, że w przypadku mojej śmierci tata będzie jej właścicielem. Czy taki testament działa w obie strony? Jeśli tata dostaje moją nieruchomość po mojej śmierci,...

Unieważnienie zrzeczenia się prawa do spadku

Sprawa dotyczy unieważnienia zrzeczenia się prawa do spadku. Mama przepisała dom na siostrę i brata. Poproszono mnie o zrzeczenie się praw do spadku po mamie. Mieszkam w USA. Przysłano mi czystą kartkę do podpisania, świadkami złożenia przeze mnie podpisu na tej kartce były dwie...

Zabezpieczenie finansowe osoby niepełnosprawnej w przypadku śmierci opiekuna

W jaki sposób mogę zabezpieczyć finansowo niepełnosprawną intelektualnie pasierbicę? Nie jest przeze mnie przysposobiona. Wraz z obecną żoną jesteśmy jej opiekunami i chcemy, aby po naszej śmierci pasierbica była zabezpieczona finansowo, ale ja mam z pierwszego małżeństwa...

Jak odrzucić spadek w Polsce, przebywając w USA bez aktualnego dowodu osobistego i paszportu?

Mój dorosły syn, będący obywatelem polskim zamieszkałym w USA, musi złożyć przed polskim sądem oświadczenie w przedmiocie odrzucenia spadku po zmarłym. Chce złożyć je przed Notary Public w USA i załączyć poświadczenie Apostille, bo nie może przyjechać w...

Sprzedaż nieruchomości żony bez przeprowadzonego postępowania spadkowego po mężu

Mąż zmarł rok temu. Postępowanie spadkowe dotychczas nie zostało przeprowadzone. Czy mogę bez przeszkód sprzedać nieruchomość kupioną za jego życia, mającą księgę wieczystą, w której tylko ja figuruję jako właściciel?

Zawyżenie wartości nieruchomości przez biegłego - jak zakwestionować opinię biegłego?

Jestem pełnomocnikiem nieletnich wnucząt, które mają otrzymać w spadku działki. Sprawa spadkowa jest w toku. Problem polega na tym, że przez jedną z tych działek przebiega linia średniego napięcia i stoi na niej sług, a biegły sądowy przy ich wycenie tego faktu nie uwzględnił i...

Mieszkanie w spadku - rozliczenie między spadkobiercami

Jestem jedną z osób dziedziczących spadek po moim zmarłym synu. Małżeństwo było bezdzietne. Synowa po śmierci syna wymieniła zamki w mieszkaniu, tym samym uniemożliwiając mi do niego dostęp. Sama tam również nie mieszkała, gdyż wyprowadziła się z mieszkania na 3 miesiące...

Odbiór korespondencji osoby zmarłej

Zmarła moja mama. Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia i akt notarialny – protokół dziedziczenia, które to dokumenty potwierdzają, że jestem spadkobiercą zmarłej. Na ich podstawie załatwiam różne formalności w bankach i urzędach. Jednak Poczta Polska twierdzi, że nie...

Dziedziczenie przez sprawcę przemocy domowej

Muszę uregulować sprawy spadkowe po mojej mamie, która zmarła 4 miesiące temu. Chodzi o jej mieszkanie i środki na jej koncie bankowym. Mama nie pozostawiła testamentu, jej spadkobiercami są ojciec, ja i brat. Sprawę komplikuje fakt, że ojciec ma głęboką demencję, ale nie jest...

Zakup nieruchomości z hipoteką gdy właściciele nie żyją

Jestem zainteresowany zakupem nieruchomości, na której w hipotece widnieje wpis, w dziale IV: wierzytelność z tytułu nieopłaconych składek ZUS. Właściciele nieruchomości widniejący w dziale II nie żyją. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe, od czego zacząć, jak...

Spis inwentarza przed decyzją o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Tydzień temu zmarła moja mama. Zostawiła po sobie jakieś długi. Zastanawiamy się nad odrzuceniem spadku. Czy przed podjęciem takiej decyzji jest możliwe sporządzenie spisu inwentarza u komornika, czy spisu można dokonać dopiero po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?...

Przerejestrowanie samochodu dopiero po przeprowadzeniu sprawy spadkowej

Ojciec po śmierci mamy obdarował mojego syna, czyli swojego wnuka, samochodem który najeżał do zmarłej matki. Syn udał się do wydziału komunikacji, aby przerejestrować samochód. Usłyszał jednak, że potrzebny jest dokument, w którym ja zrzekam się udziału w tym samochodzie, a...

Czy mam prawo domagać się części majątku rodziców?

Moi rodzice mają rozdzielność majątkową. Matka sprzedała mieszkanie, a siostra kupiła dom na siebie i rodzice mają tam zamieszkać. Ja nic nie otrzymałem. Czy pozostaje mi uszanować decyzję matki, czy jednak mam prawo domagać się części majątku rodziców?

Zrzeczenie się majątku rodziców na rzecz brata w zamian za opiekę nad nimi

Wraz z bratem opiekuję się sparaliżowaną mamą. Brat robi to w większym stopniu, bo zamieszkuje w domu z rodzicami na odrębnym piętrze. Ja dojeżdżam na weekendy. Kontakt z mamą jest ograniczony, na pytania odpowiada „tak” lub „nie” albo „nie wiem”....

Uzyskanie odpisu dokumentacji medycznej spadkodawcy

Jestem uczestniczką postępowania spadkowego, czy mogę uzyskać z sądu odpis dokumentacji medycznej spadkodawcy? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Ile wynosi opłata?

Nieruchomość w spadku bez księgi wieczystej

Obecnie jestem uczestnikiem postępowania spadkowego po swojej mamie, która pozostawiła po sobie łącznie ze mną czworo dzieci. Zmarła w 2006 r. Wiem, że każdemu ze spadkobierców przysługuje 25% udziału w masie spadkowej. W skład masy spadkowej wchodzą dwie nieruchomości, z czego...

Czy konieczna jest obecność na sprawie spadkowej?

Rok temu zmarła moja teściowa. Za tydzień ma się odbyć sprawa o nabycie spadku po niej. Spadkobiercami są synowie mojej teściowej oraz ja (i moje dzieci) w miejsce mojego zmarłego męża, który był jej synem. Wniosek o nabycie spadku został złożony przez jednego z synów...

Kto pokrywa koszty użytkowania odziedziczonego samochodu?

Jestem współwłaścicielką samochodu, drugi współwłaściciel 3 lata temu zmarł. Po sprawach spadkowych połowę auta dziedziczy córka zmarłego. Przez ten czas sama ubezpieczałam auto, robiłam przeglądy techniczne i ponosiłam koszty naprawy. Czy te koszty też dzielimy na pół?

Uzyskanie obiecanej spłaty po latach

Moi dziadkowie (rodzice mamy) mieli działkę. Przepisali ją, wbrew wcześniejszym ustaleniom, na siostrę mamy. Siostra obiecała i miała spłacić moją mamę, czego nie uczyniła. Mama nie żyje od 20 lat. Obecnie właścicielem działki jest syn ciotki. Czy teraz po tylu latach jest...

Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą do załatwienia spraw spadkowych

Jak przygotować pełnomocnictwo dla mnie od mojego brata, abym mogła w jego imieniu występować w urzędach państwowych oraz zawierać umowy? Brat przebywa w USA. Niedawno na podstawie orzeczenia sądu został wraz z siostrą po połowie spadkobiercą spadku po rodzicach (nieruchomość)....

»Artykuły

Ilość: 2 | Wyświetlono: wszystkie

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.

Błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

Drobne błędy w orzeczeniu o nabyciu spadku, takie jak niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, sąd może sprostować w drodze postanowienia. Postanowieniem można także orzeczenie uzupełnić. Jeżeli jednak sąd stwierdził nabycie spadku przez...

»Materiały

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Darowizna pojazdu

Zmienienie własności pojazdu może odbyć się w drodze darowizny. Darowizna pojazdu powinna być potwierdzona aktem notarialnym oraz należy opłacić podatek od spadku i darowizn.

Podatek darowizna

Kiedy płacimy podatek od darowizny? Podatek od spadku i darowizny płacimy, wtedy gdy otrzymamy ze spadku lub darowizny jakiś określony majątek (np.nieruchomości). Podatek zarówno od darowizny, jak i spadku jest podatkiem bezpośrednim.

Dziedziczenie emerytury

W polskim systemie prawnym dziedziczenie emerytury zależy od tego, skąd świadczenie pochodzi. W dziedziczeniu świadczeń pochodzących z obowiązkowych składek emerytalnych rozróżnić należy, że środki zebrane w I filarze nie podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego. Jeżeli...

Wzór umowy darowizny

Aby umowa darowizny w wypadku nieruchomości była ważna, należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego. W wypadku darowizny samochodu albo środków pieniężnych możemy obejść się bez notariusza i spisać umowę samodzielnie, opierając się o dostępny wzór umowy darowizny.

Darowizna samochodu

Przeniesienie własności samochodu można przeprowadzić w drodze darowizny. Darowizna samochodu, nawet bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeśli samochód zostanie faktycznie wydany obdarowanemu. Wymaga się jednak, aby umowę darowizny samochodu sporządzić w formie...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl