Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się majątku rodziców na rzecz brata w zamian za opiekę nad nimi

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 09.02.2019

Wraz z bratem opiekuję się sparaliżowaną mamą. Brat robi to w większym stopniu, bo zamieszkuje w domu z rodzicami na odrębnym piętrze. Ja dojeżdżam na weekendy. Kontakt z mamą jest ograniczony, na pytania odpowiada „tak” lub „nie” albo „nie wiem”. Tato jest w dobrej kondycji, ale niewiele pomaga. Rodzina brata również nie uczestniczy w opiece nad mamą. Do tej pory wspieraliśmy się z bratem, ale ostatnio usłyszałam od niego, że powinnam odpisać się z domu, bo chciałby zrobić remont. Aktualnie dom jest rodziców. Co mam zrobić? Uważam, że jest to krzywdzące, ale nie chcę konfliktu w rodzinie. Jestem gotowa zrezygnować z majątku rodziców, ale pod warunkiem, że zabezpieczona zostanie dla nich opieka do śmierci przez brata, a gdyby on jej pełnić nie mógł – przez jego rodzinę. Jak można taką sprawę uregulować prawnie? Jak należy postąpić?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Czynnością, która w najlepszy sposób odzwierciedlałaby Pani oczekiwania, byłoby zawarcie umowy ze spadkodawcą w formie aktu notarialnego o zrzeczenie się przez Panią dziedziczenia, pod warunkiem jednak, że brat i jego rodzina będą opiekować się rodzicami. Mając na względzie stan Pani mamy, notariusz mógłby nie zgodzić się na złożenie przez nią oświadczenia. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby tylko ubezwłasnowolnienie mamy i otrzymanie zgody sądu na zawarcie takiej umowy, która przecież miałaby na celu także jej korzyść. Pozostaje jeszcze jednak kwestia, czy również notariusz zgodziłby się na wpisanie do umowy takiego warunku. W mojej ocenie nie ma ku temu przeszkód, warto jednak ustalić to dodatkowo z notariuszem, u którego mieliby Państwo podpisywać taką umowę. Podam, że już zrzeczenie się dziedziczenia po tacie w jakimś zakresie mogłoby zadowolić brata, który zapewniłby sobie znacznie większy udział w nieruchomości.

 

Na mocy art. 1048 Kodeksu cywilnego (K.c.) – spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wedle poglądów doktryny:

 

„Na tle umowy zrzeczenia się dziedziczenia powstaje kwestia dopuszczalności zrzeczenia się dziedziczenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Skoro zrzeczenie się dziedziczenia jest typową czynnością prawną (umową), a ustawodawca nie wyłączył wyraźnie możliwości zastrzeżenia w takiej umowie warunku lub terminu, to zastosowanie znajdą ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zawierania umów (M. Pazdan (w:) System prawa prywatnego, t. 10, s. 1039-1040). Należy więc uznać za dopuszczalne warunkowe lub terminowe zrzeczenie się dziedziczenia (A. Malinowski, Umowa zrzeczenia się..., op. cit., s. 34; M. Pazdan, Umowa zrzeczenia się..., op. cit., s. 184), na przykład pod warunkiem, że zrzekający się otrzyma od spadkodawcy określoną darowiznę (E. Skowrońska, Glosa do uchwały SN z dnia 5 lutego 1993 r., III CZP 10/93, OSP 1994, z. 5, poz. 83) lub że umowa będzie bezskuteczna, jeżeli otwarcie spadku nie nastąpi w określonym terminie, na przykład w ciągu 20 lat od jej zawarcia.” (A. Kidyba, Komentarz do art. 1048 k. c., Lex, teza 7). „Należy zgodzić się, że przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości »zrzeczenia się spadku« czy udziału w nim na korzyść innej osoby, w tym także na korzyść innego spadkobiercy (post. SN z dnia 20 maja 1984 r., III CRN 35/84, OSNC 1984, nr 10, poz. 184), co jednak nie przesądza jeszcze o niedopuszczalności zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść innej osoby. W literaturze uznaje się za dopuszczalne zawarcie umowy zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść innej osoby (J. Kosik (w:) System prawa cywilnego, t. IV, s. 584; przeciwko takiej możliwości opowiada się E. Skowrońska, Glosa do uchwały SN z dnia 5 lutego 1993 r., III CZP 10/93, OSP 1994, z. 5, poz. 83), czyli uznaje się za dopuszczalne umieszczenie w umowie warunku, że skutki prawne związane z zawarciem umowy zrzeczenia się dziedziczenia nastąpią, jeżeli wskazana osoba będzie chciała i mogła dziedziczyć (I. Kozak, Umowa zrzeczenia się..., op. cit., s. 68). Warunek taki ma charakter warunku zawieszającego, skutki prawne związane z zawarciem umowy nastąpią w razie ziszczenia się warunku.” (j. w., teza 9).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zrzeczenie się majątku rodziców na rzecz brata w zamian za opiekę nad nimi

 

Na mocy art. 1049 K.c.:

 

Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.”

 

Pani dzieci zatem także nie dziedziczyłyby po zawarciu takiej umowy.

 

Pozostaje kwestia możliwości zweryfikowania spełnienia warunku, tj. zweryfikowania tego, czy brat i jego rodzina rzeczywiście sprawowaliby opiekę nad rodzicami i ewentualnego dowodzenia tego następnie przed sądem. Gdyby brat nie sprawował opieki, musiałaby Pani na to zebrać dowody.

 

Brat zapewne rozwiązanie sytuacji wyobraża sobie całkiem inaczej. Podejrzewam, że chciałby, aby rodzice darowali mu dom już w tej chwili, Pani zaś zrzekłaby się zachowku. Tu nadmienię, że rodzice mogliby przepisać dom bratu także w testamencie, ale wtedy stałby się właścicielem dopiero po śmierci każdego z nich. Z racji stanu mamy także jednak będzie to mocno utrudnione. Gdyby notariusz nie uznał, że nie jest ona zdolna do złożenia świadomego oświadczenia, rodzice mogliby przepisać dom umową dożywocia (art. 908 K.c.) na rzecz brata – wtedy Pani nie należałby się i tak zachowek, a brat byłby zobowiązany do opieki (gdyby przepisano także na żonę – również żona). Gdyby zaszły szczególne okoliczności, to tylko rodzice (nie zaś Pani) mogliby dochodzić rozwiązania umowy, sądy jednak o takim rozwiązaniu niezwykle rzadko orzekają:

 

Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.”

 

Kolejnym sposobem jest przepisanie domu już teraz (przy założeniu jak wcześniej co do mamy) albo przepisanie go już teraz przez tatę na rzecz Pani i brata, Pani zaś następnie zawrze umowę dożywocia z bratem, przekazując mu swój udział w zamian za opiekę nad rodzicami – taka umowa również jest dopuszczalna.

 

Jeśli jednak odpowiada Pani status quo, nie ma potrzeby zawierania którejkolwiek z tych umów, by brat mógł zrobić remont. Brat może bowiem następnie w postępowaniu o dział spadku żądać rozliczenia nakładów na dom – powinien w takim wypadku zbierać faktury, dokumentować prace i ich koszty. Nie jest zatem tak, że nie będzie możliwa dla niego rekompensata kosztów remontu. Może Pani o tym pouczyć brata i zaproponować nawet złożenie oświadczenia po wykonaniu remontu, że uznaje Pani, iż poniósł nakłady w określonej wysokości.

 

Proszę rozważyć, które rozwiązanie najbardziej by Pani odpowiadało.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Darowizna a spadek – czym w moim przypadku są otrzymane pieniądze?

Dziadek miesiąc temu sporządził umowę darowizny środków pieniężnych (40 tys. zł) na moją rzecz. Następnego dnia zmarł w wypadku, a środki przelała na moje konto babcia z ich wspólnego rachunku bankowego. Czy jest to zatem darowizna czy spadek po dziadku? Czy powinnam zapłacić jakiś

Odpowiedzialność do wartości stanu czynnego spadku

W 2004 r. babcia sporządziła testament, w którym przekazała mi (czyli wnuczce) swój majątek, o czym dowiedziałam się w sądzie na sprawie spadkowej w maju 2010 r. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jednak „majątek” babci jest wart najwyżej 700 zł (to właściwie same

Ruina odziedziczona przez dziecko i pytanie o nakłady finansowe

Córka mojego męża odziedziczyła po swojej matce ruinę – dom nadający się do kapitalnego remontu. Nie wiemy, czy warto inwestować w tę nieruchomość. Czy córka będzie miała możliwość np. sprzedaży kiedyś tego domu, jeśli teraz ja i jej ojciec poniesiemy nakłady na remont nie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »