.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Usługa budowlana jako forma częściowej zapłaty za nieruchomość

• Opublikowano: 25-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Chcę sprzedać nieruchomość, kupujący jest zainteresowany następującą formą zapłaty: 3/4 sumy w gotówce, pozostała część w tzw. naturze, jako wykonanie usługi. Kupujący, który prowadzi firmę budowlaną, zobowiązałby się do wyremontowania innej mojej nieruchomości. Czy taka transakcja w świetle prawa jest realna i ważna? Jeśli rozumiem, w akcie notarialnym pojawiłaby się cała kwota wartości nieruchomości z wyszczególnieniem formy zapłaty. Czy usługa budowlana może być formą częściowej zapłaty za nieruchomość?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Usługa budowlana jako forma częściowej zapłaty za nieruchomość

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży dla swej ważności wymaga ustalenia ceny za sprzedawany towar. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Dalsze przepisy kodeksu wskazują, że cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.

 

Cena to świadczenie pieniężne, zatem co do zasady musi zostać spełniona w pieniądzu. Gdy ktoś zobowiązuje się – przepraszam za trywialność przykładu – do wydania tuzina jaj w zamian za kilo wieprzowiny, to nie mamy do czynienia ze sprzedażą a zamianą towarów.

 

Cena częściowo w pieniądzu, częściowo w rzeczach

Spotkałam się jednak ze stanowiskiem, które sugerowałoby możliwość zawarcia takiej umowy, o jakiej Pani myśli: „Za dopuszczalne należy również uznać oznaczenie w umowie sprzedaży ceny częściowo w pieniądzu, a częściowo w innych rzeczach lub nawet prawach. Umowa taka nosi znamiona umowy mieszanej z przewagą cech właściwych dla umowy sprzedaży (w wyroku z dnia 2 grudnia 2010 r., I CSK 10/10, LEX nr 653678, SN uznał, że »jeżeli w umowie sprzedaży udziałów określony został przedmiot, cena, raty spłaty, to umowa taka jest ważna i tak należy ją wykonać. To, że strony określiły później, że spłaty realizowane będą towarem, nie oznacza, że określiły zobowiązanie jako niepieniężne«).” (Z. Gawlik [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, art. 536.). Proszę jednak zauważyć, ze nawet w przytoczonym przez komentatora wyroku sąd wyraźnie wskazuje o późniejszej decyzji co do sposobu spłaty, a nie zawarciu takiego postanowienia w umowie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Forma zapłaty za nieruchomość

Myślę, że notariusz, który będzie przygotowywał akt notarialny, może mieć obiekcje co do wpisania tej formy „zapłaty” w akcie notarialnym. Jeśli jednak treść aktu byłaby ustalana, to uważam, że należałoby wyraźnie podać cenę nieruchomości, wskazać zapłatę pieniężną i jej termin oraz wartość pozostałej do zapłaty kwoty ze wskazaniem terminu. Tu dopiero należałoby dodać, że owa pozostała część zapłaty za nieruchomość pokryta zostanie poprzez świadczenie własne kupującego w konkretnej postaci i w sposób konkretny wycenione. Mam na myśli wskazanie konkretnych robót i konkretnej ich wartości.

 

Z tą formą wiąże się jednak w mojej ocenie wiele ryzyk. Nie znalazłam żadnej interpretacji ani informacji dotyczącej opodatkowania usług, które w takim przypadku zostaną wykonane. Ponadto co się stanie, jeśli kupujący w chwili wykonywania usług stwierdzi, że są one warte więcej. Może się przecież zdarzyć w dobie dzisiejszej inflacji, że wartość usług znacznie wzroście, a budowlańcy mają w określonych przypadkach prawo do waloryzacji. W jaki sposób wyegzekwuje Pani cenę nieruchomości, jeśli kupujący usługi nie wykona lub wykona ją wadliwie. Oczywiście są na to sposoby, ale w mojej ocenie regulacje dotyczące tych kwestii musiałyby zostać wpisane do aktu notarialnego. Pewnym rozwiązaniem byłoby wpisanie alternatywnego sposobu zapłaty – wskazanie, że w określonych sytuacjach zobowiązanie kupującego stanie się pieniężne, a Pani będzie mogła egzekwować zapłatę w pieniądzu. Nie podaję tu dokładnych rozwiązań, bowiem te musiałby ustalić z Państwem notariusz sporządzający akt notarialny.

 

Zapłata za nieruchomość w dwóch częściach, umowa o roboty budowlane

Osobiście sugerowałabym zawarcie umowy obejmującej wartość w pieniądzu nieruchomości z płatnością w dwóch częściach, a następnie zawarcie porozumienia, w którym ustalą Państwo, że owa druga część ceny zostanie pokryta poprzez wykonanie określonych prac. Tutaj ta umowa mogłaby mieć już formę zbliżoną do umowy o roboty budowlane, gdzie wszystkie kwestie związane z wykonaniem, wyceną, materiałami, a także wadami wykonanej roboty zostałyby ujęte. Można by w porozumieniu zawrzeć także postanowienie dotyczące jego rozwiązania w sytuacji niewykonania remontu lub nieodebrania prac z powodu wad, co powodowałoby konieczność zapłaty ceny za nieruchomość. W takim przypadku trzeba by w porozumieniu zawrzeć postanowienia dotyczące rozliczenia wykonanych robót.

 

Wzajemne zrzeczenie się roszczeń

Proszę rozważyć też opcję zawarcia zwykłego aktu notarialnego z bardziej odległą datą zapłaty drugiej części należności za nieruchomość, odrębnej umowy o roboty budowlane i już po wykonaniu robót, stwierdzeniu, że wszystko jest zgodne z Pani oczekiwaniami, zawrzeć porozumienie co do wzajemnego zrzeczenia się roszczeń z tytułu pozostałej ceny nieruchomości i ceny za wykonane usługi.

 

Ostatecznie kwestię postanowień aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości musicie Państwo ustalić z notariuszem, ponieważ każdy z nich ma swoje szablony działania i pomysły na rozwiązanie problemów klientów. Zaznaczam tę kwestię, ponieważ pomimo zgodności mojej odpowiedzi z przepisami może zdarzyć się, że notariusz będzie miał inne stanowisko z uwagi na własną praktykę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu