.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wygrana przed sądem i problem z rozliczeniem z adwokatem

• Opublikowano: 26-06-2023 • Autor: Zuzanna Lewandowska

Przed 4 laty, w związku z wypadkiem, jaki miałam na siłowni, zwróciłam się do adwokata o wystąpienie do ubezpieczyciela o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Podpisałam zobowiązanie z adwokatem, że zapłacę mu 20% kwoty od wygranej sprawy. Pół roku później postanowieniem sądu zostałam zwolniona całkowicie od kosztów sądowych i ustanowiono mi pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata, z którym już nawiązałam współpracę. Sprawa się toczyła ok. 3 lat. Wyrokiem sądów I i II instancji otrzymałam odszkodowanie, zadośćuczynienie, odsetki oraz koszty postępowania tytułem nieopłaconej pomocy prawnej na rzecz adwokata. Koszty postępowania zwróciłam adwokatowi przelewem na konto bankowe. Wtedy adwokat zarzucił mi, że chcę go oszukać, co nie jest moim zamiarem, i zagroził, że podejmie wobec mnie odpowiednie kroki prawne. Czy koszty postępowania wypłacone mi przez ubezpieczyciela wyrokiem sądu i oddane adwokatowi nie są jego wynagrodzeniem, skoro był adwokatem z urzędu? Czy w tej sytuacji należy się jeszcze ta prowizja 20% dla adwokata? Dołączam dokument spisany z adwokatem („zobowiązanie”) oraz postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wygrana przed sądem i problem z rozliczeniem z adwokatem

Honorarium adwokata

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze – adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Zasady etyki adwokackiej określone są w Kodeksie Etyki Adwokackiej, a jego naruszenie, zgodnie z cytowanym powyżej przepisem, może stanowić delikt dyscyplinarny.

 

Kodeks Etyki Adwokackiej (dalej jako „KEA”) w § 50 wskazuje, że w sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy). Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy (§ 50 ust. 3 KEA).

 

Umowa o świadczenie usług adwokackich na rzecz klienta

Sposób prowadzenia dokumentacji klienta określa z kolei Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu – umowa o świadczenie usług adwokackich na rzecz klienta powinna być sporządzona na piśmie, chyba że dotyczy to porady prawnej lub innej czynności jednorazowej.

 

Co do zasady, adwokat miał prawo umówić się z Panią na pobranie tzw. procentu od wygranej sprawy („success fee”). Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami KEA, honorarium adwokata za prowadzenie sprawy obliczone jako procent od wygranej nie może być jedynym źródłem wynagrodzenia adwokata. W praktyce sprowadza się do tego, że adwokat powinien ustalić z klientem konkretną wysokość wynagrodzenia w sprawie, a dodatkowo może zastrzec w umowie, że w razie wygrania sprawy dodatkowo należnym wynagrodzeniem będzie „success fee”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z kosztów sądowych i adwokat z urzędu

Adwokat nie zawarł z Panią umowy w formie pisemnej, która określałaby dokładnie sposób rozliczenia. Z przesłanych dokumentów wynika, że najpierw ustnie umówiła się Pani na prowadzenie sprawy przez danego adwokata, z wynagrodzeniem w formie 20% od wygranej kwoty (dokument „Zobowiązanie”), a następnie została Pani zwolniona od kosztów postępowania i został wyznaczony Pani adwokat z urzędu, który przez Izbę Adwokacką w mieście X również został wyznaczony w osobie tego samego adwokata. Na podstawie udzielonych informacji nie jestem w stanie stwierdzić, czy taki zabieg był elementem ustnych ustaleń pomiędzy Panią a adwokatem. Takie rozwiązanie mogłoby, w mojej ocenie, zostać zastosowane, tj. że główne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy to koszty postępowania zasądzone przez sąd, a dodatkowym wynagrodzeniem jest procent od wygranej sprawy. Z uwagi na brak umowy w formie pisemnej – nie jestem w stanie tego zweryfikować.

 

Co do zasady, miała Pani pełnomocnika z wyboru, bowiem umówiła się z nim Pani na reprezentowanie w sprawie i określone honorarium, a z drugiej strony została Pani zwolniona z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości oraz został Pani przyznany adwokat z urzędu w tej samej osobie, co adwokat z wyboru. Ponadto nie wypowiedziała Pani pełnomocnictwa adwokatowi po otrzymaniu postanowienia o zwolnieniu od kosztów i wyznaczeniu adwokata z urzędu.

 

Polubowne rozwiązanie sporu z adwokatem

Rekomenduję w pierwszej kolejności pisemnie skontaktować się z adwokatem (drogą mailową) celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podjęcia próby dojścia do porozumienia. Może Pani podnosić, że od momentu, gdy została Pani zwolniona od kosztów sądowych oraz sąd zarządził wyznaczenie dla Pani adwokata z urzędu, umowa o prowadzenie sprawy powinna przestać obowiązywać (chyba że co innego wynikało z ustnych ustaleń). W dodatku umowa nie została zawarta na piśmie. Od momentu wyznaczenia adwokata z urzędu, adwokat z wyboru stał się adwokatem z urzędu, a sąd zasądził na jego rzecz koszty postępowania, w związku z czym jego czynności zostały od tego momentu rozliczone. Niemniej jednak, w mojej ocenie, adwokat ma co do zasady prawo dochodzić od Pani części wynagrodzenia proporcjonalnie do podjętych czynności od momentu zawarcia z nim umowy o prowadzenie sprawy do momentu – zanim został wyznaczony adwokatem z urzędu, ponieważ w tym okresie podejmował czynności jako pełnomocnik z wyboru na podstawie pełnomocnictwa i część czynności niewątpliwie została wykonana.

 

Jeśli będzie Pani miała wątpliwości lub nie uda się dojść do porozumienia, zawsze ma Pani możliwość skontaktowania się z odpowiednią miejscowo Izbą Adwokacką.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w stolicy. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, ze szczególnym naciskiem na zobowiązania, gospodarczym, jak również windykacji należności. Od ponad 3 lat z sukcesem prowadzi czasopismo internetowe o prawie i zawodzie prawnika. Obecnie prowadzi także własną kancelarię adwokacką.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu