.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przekazanie żonie udziału w nieruchomości nabytej przed ślubem a konsekwencje w razie rozwodu

• Opublikowano: 25-05-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Jako kawaler zakupiłem nieruchomość (działkę budowlaną), obecnie jestem już po ślubie i chciałbym przekazać pewien udział żonie. Mam w związku z tym pytanie. Co w przypadku rozwodu, czy każdemu z nas będzie przysługiwało roszczenie do wysokości posiadanego udziału? Jeśli wartość tej nieruchomości wzrośnie w trakcie naszego małżeństwa, bo wybudujemy na niej dom, czy przy podziale majątku każde z nas będzie nadal uprawnione do wysokości udziału (np. 20% i 80%), czy też te udziały nie będą miały wtedy znaczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekazanie żonie udziału w nieruchomości nabytej przed ślubem a konsekwencje w razie rozwodu

Wspólność majątkowa i majątek wspólny małżonków

Stosunki majątkowe między małżonkami są bardziej skomplikowane i są uzależnione od przyjętego systemu majątkowego małżeńskiego. Jeżeli z chwilą małżeństwa powstanie ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, to nieruchomość stanowić będzie składnik Państwa majątków osobistych w określonych udziałach.

 

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W świetle § 2 art. 31 K.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątku osobiste małżonków

Natomiast, jak wynika z art. 33 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty i prawa enumeratywnie w nim wymienione.

 

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym art. 31 § 1 K.r.o. wprowadza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków przez jedno lub oboje z nich (tak między innymi Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2008 roku, V CSK 355/07, opubl. Lex 371389; Krystyna Skiepko „Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków”, Warszawa 2015 rok). W konsekwencji przynależność przedmiotów i praw nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek (tak między innymi Sąd Najwyższy: w wyroku z dnia 11 września 1998 roku, I CKN 830/97, opubl. Lex 1225069, w wyroku z dnia 29 czerwca 2004 roku, II CKN 1409/00, OSNC 2004 rok, nr 7-8, poz.113, z dnia 30 czerwca 2004 roku, IV CK 513/03, Lex 183715, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 lutego 2003 roku, IV CKN 1721/00, opubl. Lex 78276; Krystyna Skiepko „Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków”, Warszawa 2015 rok).

 

Rozliczenie działki z domem przy podziale majątku

Powyższe oznacza, iż dom posadowiony na nieruchomości stanowić będzie nakład z majątku wspólnego na Państwa majątki osobiste i będzie podlegał rozliczeniu w toku podziału majątku. Nadto zwracam uwagę, że dom zgodnie z zasadą superficies solo cedit (co na nieruchomości stanowi własność właściciela nieruchomości) stanowi część składową nieruchomości gruntowej i własność właściciela nieruchomości gruntowej. Wzrost wartości nieruchomości powoduje wzrost wartości udziału w nieruchomości.

 

Bez wątpienia wartość domu wpływa na wartość działki. Żona będzie mogła dochodzić rozliczenia z domu. Co innego działka gruntu, a co innego dom wybudowany na tej działce. Jak wskazywałem, dom stanowić będzie nakład z Państwa majątku wspólnego na osobiste, tj. działki gruntu i podlegać rozliczeniu w toku podziału majątku. Tak więc żona mogłaby dochodzić, oprócz wartości działki (tj. 15%), także wartości posadowionego na niej domu. Jeżeli na działce nic nie byłoby wybudowane, to jej roszczenia dotyczyłyby wyłącznie wartości udziału, czyli tych 15%.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu