.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przekazanie żonie udziału w nieruchomości nabytej przed ślubem a konsekwencje w razie rozwodu

Opis Problemu:

Jako kawaler zakupiłem nieruchomość (działkę budowlaną), obecnie jestem już po ślubie i chciałbym przekazać pewien udział żonie. Mam w związku z tym pytanie. Co w przypadku rozwodu, czy każdemu z nas będzie przysługiwało roszczenie do wysokości posiadanego udziału? Jeśli wartość tej nieruchomości wzrośnie w trakcie naszego małżeństwa, bo wybudujemy na niej dom, czy przy podziale majątku każde z nas będzie nadal uprawnione do wysokości udziału (np. 20% i 80%), czy też te udziały nie będą miały wtedy znaczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekazanie żonie udziału w nieruchomości nabytej przed ślubem a konsekwencje w razie rozwodu

Wspólność majątkowa i majątek wspólny małżonków

Stosunki majątkowe między małżonkami są bardziej skomplikowane i są uzależnione od przyjętego systemu majątkowego małżeńskiego. Jeżeli z chwilą małżeństwa powstanie ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, to nieruchomość stanowić będzie składnik Państwa majątków osobistych w określonych udziałach.

 

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 czerwca 2004 roku – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W świetle § 2 art. 31 K.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Majątku osobiste małżonków

Natomiast, jak wynika z art. 33 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty i prawa enumeratywnie w nim wymienione.

 

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym art. 31 § 1 K.r.o. wprowadza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków przez jedno lub oboje z nich (tak między innymi Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 stycznia 2008 roku, V CSK 355/07, opubl. Lex 371389; Krystyna Skiepko „Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków”, Warszawa 2015 rok). W konsekwencji przynależność przedmiotów i praw nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek (tak między innymi Sąd Najwyższy: w wyroku z dnia 11 września 1998 roku, I CKN 830/97, opubl. Lex 1225069, w wyroku z dnia 29 czerwca 2004 roku, II CKN 1409/00, OSNC 2004 rok, nr 7-8, poz.113, z dnia 30 czerwca 2004 roku, IV CK 513/03, Lex 183715, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 lutego 2003 roku, IV CKN 1721/00, opubl. Lex 78276; Krystyna Skiepko „Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków”, Warszawa 2015 rok).

 

Rozliczenie działki z domem przy podziale majątku

Powyższe oznacza, iż dom posadowiony na nieruchomości stanowić będzie nakład z majątku wspólnego na Państwa majątki osobiste i będzie podlegał rozliczeniu w toku podziału majątku. Nadto zwracam uwagę, że dom zgodnie z zasadą superficies solo cedit (co na nieruchomości stanowi własność właściciela nieruchomości) stanowi część składową nieruchomości gruntowej i własność właściciela nieruchomości gruntowej. Wzrost wartości nieruchomości powoduje wzrost wartości udziału w nieruchomości.

 

Bez wątpienia wartość domu wpływa na wartość działki. Żona będzie mogła dochodzić rozliczenia z domu. Co innego działka gruntu, a co innego dom wybudowany na tej działce. Jak wskazywałem, dom stanowić będzie nakład z Państwa majątku wspólnego na osobiste, tj. działki gruntu i podlegać rozliczeniu w toku podziału majątku. Tak więc żona mogłaby dochodzić, oprócz wartości działki (tj. 15%), także wartości posadowionego na niej domu. Jeżeli na działce nic nie byłoby wybudowane, to jej roszczenia dotyczyłyby wyłącznie wartości udziału, czyli tych 15%.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl