.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana właściciela firmy a umowy z pracownikami

• Opublikowano: 16-05-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Jako osoba cywilna prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniamy 6 osób na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chcę przekazać działalność gospodarczą (maszyny i urządzenia) synom (po 50%) w formie darowizny. Następnie synowie utworzą spółkę cywilną z innymi osobami. Czy po zmianie właściciela firmy, trzeba rozwiązać umowy z pracownikami? Czy trzeba wypłacić jakieś odprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana właściciela firmy a umowy z pracownikami

Przejście zakładu na innego pracodawcę

Zakładam, że kwestie związane z przekazaniem działalności (a właściwie przeniesieniem własności przedsiębiorstwa) są Pani znane i pytanie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii pracowników. W związku z takimi działaniami, jakie Pani planuje, mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę. Zastosowania będzie tu miał art. 231 Kodeksu pracy, który w § 1 stanowi, że „w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tej sytuacji nie ma konieczności zawierania nowych umów”.

Obowiązki nowego właściciela

Nie ma też obowiązku wypłacania pracownikom jakichkolwiek świadczeń dodatkowych. Zakładem pracy w rozumieniu art. 231 § 1 jest każda jednostka gospodarcza (produkcyjna, usługowa) lub inna, w której odbywa się proces pracy zespołowej. Jest nim zarówno przedsiębiorstwo, warsztat rzemieślniczy, punkt handlowy, gospodarstwo rolne, jak i każdy inny zakład będący miejscem zatrudnienia (m.in. szkoły, urzędy, banki). Wstąpienie nowego pracodawcy, na podstawie art. 231, w stosunki pracy nawiązane przez poprzedniego pracodawcę z pracownikami przejętego zakładu pracy (w całości lub w części) powoduje utrzymanie w mocy wszystkich składników treści tych stosunków wynikających z zawartych umów, a także z tzw. klauzul autonomicznych (zob. uwaga 8 do art. 22). Zachowują zatem moc zawarte z pracownikami umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, jeśli nie zostały wypowiedziane przed przejściem zakładu na nowego pracodawcę (por. uchwała SN z 15.05.1992 r., sygn. akt I PZP 28/92).

 

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika

Zgodnie z § 4 w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Musi Pani jednak pamiętać o konieczności wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Obowiązki takie nakłada na pracodawców art. 231 w § 3. Zgodnie z tym przepisem §jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu