.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wynajem miejsca postojowego w garażu podziemnym a podatek

• Opublikowano: 16-05-2023 • Autor: Marcin Sądej

We wrześniu kupiłam miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wynajmuję je za 250 zł za miesiąc. Płacę 156,62 zł wspólnocie za to miejsce. Jestem emerytką. Czy muszę zapłacić podatek od wynajmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajem miejsca postojowego w garażu podziemnym a podatek

Przychód z wynajmu miejsca postojowego

Wynajem miejsca postojowego zaliczany jest do przychodu z tzw. najmu prywatnego, o którym stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem „odrębnym źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

 

Z uwagi na fakt, iż taki wynajem nie ma charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i obejmuje majątek prywatny, to mamy do czynienia właśnie z ww. źródłem przychodów. Najem miejsc postojowych nie ma cech pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego „przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.

 

Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu, który może być określony w pieniądzach bądź też świadczeniach innego rodzaju. Czynsz ten niezależnie od formy, w jakiej został określony, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże do powstania po stronie wynajmującego przychodu konieczne jest otrzymanie lub postawienie czynszu do dyspozycji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stanowisko organów podatkowych

Organy podatkowe akceptują stanowisko, zgodnie z którym wynajem miejsc postojowych generuje przychód podatkowy. Pismo z 21.11.2017 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-1.4011.321.2017.2.DJD, dotyczące opodatkowania przychodu z wynajmu miejsc postojowych:

 

„Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wynajem wskazanych we wniosku miejsc postojowych osobom fizycznym nie będzie odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tego najmu będzie stanowić przychód ze źródła określonego w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskiwane przychody wnioskodawczyni w dalszym ciągu może rozliczać w ramach najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Należy wskazać, że zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2022 r. najem prywatny określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT podlega obligatoryjnemu opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • podstawowa stawka podatku wynosi 8,5% przychodu, czyli od kwoty 250 zł,
  • nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku,
  • nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów podatkowych, zatem opłaty do spółdzielni w wysokości 156,62 zł w rozliczeniu podatkowym nie może Pani uwzględnić,
  • ryczałt należy opłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wynagrodzenia za wynajem,
  • w terminie do 30 kwietnia roku następującego należy złożyć do urzędu skarbowego PIT-28 wyłącznie w zakresie prowadzonego wynajmu.

 

Na powyższe nie wpływa w żaden sposób fakt otrzymywania emerytury przez podatnika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu