Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka ryczałtu przy usługach marketingowych?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 24.08.2020

Rozpocząłem działalność gospodarczą (usługi marketingowe - pozyskiwanie klientów ) i chciałbym się dowiedzieć, jaką stawkę ryczałtu muszę wybrać? Czy może to być 8,5%?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaka stawka ryczałtu przy usługach marketingowych?

Kod PKWiU a stawka ryczałtu

W zakresie ustalenia stawki ryczałtu konieczne jest dokonanie właściwej identyfikacji usługi po kodzie PKWiU. Treść art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku określa bowiem odpowiednie stawki podatku w zależności od rodzaju działalności określonej właśnie pod PKWiU.

 

Ponadto pamiętajmy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Trzeba wskazać, że załącznik opiera się na kodach PKWiU, a nie PKD więc w kontekście ryczałtu zalecane jest jednak odnoszenie się do PKWiU (choć kody PKD wykazują duże podobieństwo do PKWiU).

 

Oczywiście nie podejmujemy się oficjalnego dokonania klasyfikacji Pana usług do odpowiedniego kodu PKWiU. W tym zakresie wiążąca jest jedynie klasyfikacja przeprowadzona przez Urząd Statystyczny w Łodzi, gdzie należy wysłać odpowiedni wniosek w tym zakresie. Możemy jednak przeanalizować kilka możliwości.

Usługi marketingowe – pozyskiwanie klientów

Usługi pozyskiwania klientów może być klasyfikowana jako PKWiU 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego”. Tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.609.2016.1.Wrz, gdzie niestety stwierdzono, że przy takiej klasyfikacji nie ma możliwości korzystania z ryczałtu w ogóle:

 

„Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi pozyskiwania i obsługi nowych klientów dla firmy ochroniarskiej. Usługi te polegają na wyszukiwaniu adresów osób fizycznych, bądź firm i proponowaniu im objęcia ochroną posesji prywatnych lub siedziby firmy, przedstawieniu warunków ochrony i przekazywaniu do firmy ochroniarskiej sugestii i warunków klienta oraz uczestnictwie w negocjacjach umowy. Ww. usługi, jak twierdzi Wnioskodawca (opierając się na opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi), zostały sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 74.90.12.0, tj. jako usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

 

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że skoro prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest sklasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 74.90.12.0 tj., jako działalność obejmująca usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, to działalność ta jako wyszczególniona w poz. 38 załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyłączona jest z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej”.

 

Zupełnie inaczej natomiast Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13.02.2018r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.473.2017.2.MGR. W tej interpretacji podatnik wskazał, że pozyskiwanie klientów będzie kwalifikowane jako PKWiU 47.00.54 (chodzi o pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży sprzętu elektronicznego), co zdaniem organu podatkowego daje prawo do stosowania ryczałtu 8,5%:

 

„W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

 

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć współpracę w ramach działalności gospodarczej, jako przedstawiciel handlowy. Przez zawartą umowę zobowiąże się Ona do stałego pośredniczenia na rzecz firmy. Działalność ta polegać będzie m.in. na pozyskiwaniu klientów, organizowaniu i przeprowadzaniu prezentacji oraz przyjmowaniu zamówień od klientów. Wnioskodawczyni otrzymywać będzie wynagrodzenie prowizyjne od sprzedaży. Wnioskodawczyni sklasyfikowała ww. działalność pod symbolem PKWiU 47.00.54.0 – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Tym samym, przychody uzyskane z działalności przedstawiciela handlowego, Wnioskodawczyni może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

 

Jeżeli natomiast przyjmiemy, że świadczy Pan usługi marketingowe, które zasadniczo kwalifikowane są do PKWiU 73.11.12 „Marketing bezpośredni”, to w tym przypadku ryczałt nie przysługuje, ponieważ zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy cały dział PKWiU 73 jest wykluczony z ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Jak widać, w przypadku ryczałtu bardzo ważne jest właściwe określenie kodu PKWiU, ponieważ determinuje to nie tylko stawkę podatkową, ale również i warunkuje samą możliwość stosowania ryczałtu.

Wniosek o opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi

Jak zaznaczyłem na wstępie, kluczowa jest tutaj odpowiednia i wiążąca (!) klasyfikacja PKWiU. W celu wyeliminowania wątpliwości związanych z ustaleniem właściwego kodu PKWiU należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

Proszę pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem fiskusa odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący usługi. W tym zakresie właściwymi są urzędy statystyczne. Urząd statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej.

 

Dodać należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

 

W rezultacie niestety, ale bez jednoznacznej kwalifikacji usług pozyskiwania klientów do odpowiedniego kodu PKWiU nie jest możliwe jednoznaczne i wiążące udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka stawka ryczałtu (lub czy w ogóle ryczałt jest dostępny) ma zastosowanie. Jak sam Pan widzi, w zależności od przyjętego kodu PKWiU możemy spotkać się z zupełnie odmiennymi stanowiskami fiskusa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki