Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara dla męża, który zaatakował żonę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.05.2016

Wczoraj pierwszy raz mój mąż mnie zaatakował. Uderzył mnie w twarz i przytrzymał przy ścianie. Moja 4-letnia córka próbowała mnie bronić i jest trochę posiniaczona. Mąż nie był pijany ani pod wpływem narkotyków. Aresztowano go (wezwałam policję). Jaka kara mu za to grozi?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności, mając na uwadze opis Pani pytania, zastanowić się należy nad zakwalifikowaniem zachowania męża jako znęcanie się nad rodziną, bowiem, jak sama Pani wskazuje, było to zachowanie jednorazowe.

 

Zgodnie z treścią art. 207 § 1 K.k. „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Przestępstwo określone w art. 207 § 1 K.k. może być popełnione umyślnie i to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Przesądza o tym znamię intencjonalne „znęca się”, z którego wynika w sposób bezpośredni, iż sprawca tego czynu jest ukierunkowany na konkretne działanie i skutek, który takim działaniem jest w stanie wywołać. Ponieważ przestępstwo znęcania się jest z reguły zachowaniem wielodziałaniowym, złożonym zazwyczaj z wielu elementów wykonawczych naruszających różne dobra, wszystkie te pojedyncze czynności znęcania się muszą być popełnione umyślnie (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa, z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt WA 15/2006).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Co do zasady znęcanie występuje wówczas, gdy jest to zachowanie złożone co do formy i rozłożone w czasie, co najmniej 6 miesięcy.

 

Jednakże „w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wyjątkowo za znęcanie się można uznać postępowanie ograniczone do jednego zdarzenia, zwartego czasowo i miejscowo, lecz odznaczającego się intensywnością w zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych, a zwłaszcza złożonego z wielu aktów wykonawczych rozciągniętych w czasie [A. Wąsek (w:) Kodeks karny…, red. A. Wąsek, t. 1, 2004, s. 980; A. Dobrzyński, Przestępstwa przeciwko rodzinie, Warszawa 1974, s. 24; A.A. Ratajczak, Przestępstwa przeciw rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego (zagadnienia wybrane), Warszawa 1980, s. 136; wyrok SN z dnia 27 lutego 2002 r., II KKN 17/00, OSNKW 2002, nr 7-8, poz. 55]” (A. Muszyńska, Komentarz do art. 207 Kodeksu karnego, 01.03.2014).

 

Gdyby organy ścigania zakwalifikowały zachowanie męża jako znęcanie się, wówczas istniałoby realne zagrożenie karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę grzywny, a także środkiem karnym w postaci zakazu zbliżania się do Pani i córki. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. Powyższe ma charakter fakultatywny, bowiem ustawodawca wskazuje na możliwość, a nie obligatoryjność. Obligatoryjność występuje tylko w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

 

W mojej ocenie zachowanie Pani męża zarówno w odniesieniu do Pani, jak i w do córki może być także zakwalifikowane w sposób odmienny: pierwsze jako czyn z art. 157 § 2 K.k., drugie jako czyn z art. 217 § 1 K.k.

 

Zarówno pierwsze, jak i drugie przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Jednakże z uwagi na fakt, że pokrzywdzoną jest Pani 4-letnia córka, w mojej ocenie należy spodziewać się postępowania, prowadzonego z urzędu. Uprawnienie takie wynika wprost z art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym „w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny”.

 

Jak podkreśla się w literaturze, „warunkiem ingerencji prokuratora jest »interes społeczny«. Wyjaśnieniu tego pojęcia poświęcono wiele miejsca w literaturze (zob. K. Marszał, Ingerencja prokuratora…, s. 25 i n. oraz powołane tam piśmiennictwo). Za uzasadnione należy uznać te stwierdzenia, w których podkreśla się niemożność wyczerpującego wyliczenia sytuacji, które właśnie ze względu na "interes społeczny" wymagają interwencji prokuratora (M. Lipczyńska, Oskarżenie prywatne, s. 60; K. Marszał: Ingerencja prokuratora…, s. 32). Nie znaczy to, aby nie trzeba było poszukiwać jakichś ogólnych kryteriów pozwalających na ustalenie, że in concreto występuje »interes społeczny« w rozumieniu § 1 art. 60. Za przydatne należy uznać wyodrębnienie trzech grup okoliczności, które mogą tutaj wchodzić w rachubę, a mianowicie:

 

1) charakteryzujących stronę przedmiotową czynu (np. szczególna złośliwość, działanie w miejscu publicznym, istotna szkoda jako skutek) oraz jego sprawcę (tj. jego właściwości i warunki osobiste),

2) odnoszących się do osoby pokrzywdzonego (ułomność, zależność od sprawcy i inne okoliczności utrudniające pokrzywdzonemu realizację jego uprawnień z zakresu oskarżenia prywatnego),

3) związanych z uchybieniami popełnionymi w toku dotychczasowego postępowania prowadzonego z oskarżenia prywatnego (por. K. Marszał: Ingerencja prokuratora…, s. 32)” (Z. Gostyński, Komentarz do art. 60 Kodeksu postępowania karnego, 01.09.1998).

 

Jeżeli organy ścigania zakwalifikują zachowanie męża z art. 157 § 2 K.k., wówczas czyn ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli zachowanie męża zakwalifikowane zostanie jako czyn z art. 217 § 1 K.k., wówczas czyn ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Jeżeli zależy Pani, by kara dla męża była jak najdotkliwsza, wówczas dobrze byłoby, gdyby czyn męża zakwalifikowany został z art. 207 § 1 K.k., który to czyn podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Wszystko jednak będzie zależało od Pani zeznań, a w szczególności od tego, czy w czasie przesłuchania potwierdzi Pani fakt, iż było to zachowanie jednorazowe, czy też wskaże, iż tego rodzaju zachowania lub podobne bądź wskazujące na znęcanie psychiczne występowały już w przeszłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przemoc domowa - naganne zachowanie brata

Brat od kilku lat jest w konkubinacie z kobietą, która bardzo źle na niego wpływa. Mają dwoje dzieci. Od początku ich związku brat nachodził po nocach mnie i naszych rodziców, krzykiem i wyzywaniem zmuszając nas do dawania mu środków na jedzenie czy leki. Doprowadził do tego, że musiel

Jak pomóc dzieciom, nad którymi znęca się moja siostra?

Moja siostra znęca się psychicznie nad dziećmi (dziewczynki 10 i 5 lat), ogranicza mi i mamie widzenia z nimi. O tym, co dzieje się w domu, opowiadają dzieci, ale są bardzo zastraszone. Jak udowodnić, że matka dręczy, głodzi, zastrasza swoje własne dzieci? Dodam, że siostra mieszka z kon

Ignorowanie informacji o groźbach

Koleżanka złożyła do prokuratury rejonowej zawiadomienie o tym, że były partner grozi jej (zabije ją, wykończy, pobije itp.) Raz udało jej się nagrać to na dyktafon. Takie sytuacje mają miejsce kilka razy w tygodniu. Jest zaszczuta! Policja nie robi nic. Prokurator nawet nie przesłucha
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »